Súčanka

potok na Slovensku
O prírodnej pamiatke pozri Súčanka (prírodná pamiatka).

Súčanka je vodný tok na strednom Považí, na území okresu Trenčín. Je to pravostranný prítok Váhu a meria 19,7 km. Na dolnom toku meandruje, úsek medzi obcami Dolná Súča a Skalka nad Váhom je chráneným územím (PP Súčanka[1]), ochraňuje sa zachované koryto podhorského potoka s vzácnymi spoločenstvami hydrofauny.

Prameň: v Bielych Karpatoch, v podcelku Súčanská vrchovina, na západnom svahu Čerešienok (758,0 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 680 m n. m.

Smer toku: od prameňa najprv na juhozápad, oblúkom sa potom stáča na juhovýchod, medzi Hornou a Dolnou Súčou tečie na východ, napokon opäť na juhovýchod

Geomorfologické celky: 1.Biele Karpaty, podcelky Súčanská vrchovina a Bošácke bradlá, 2.Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina, časť Bielokarpatské podhorie

Prítoky: sprava z oblasti Kohútky, spod Bašty (642,0 m n. m.), z oblasti Pri bašte, zo Závrskej, spod Krasína, zľava z oblasti Debšína, z osady Krásny Dub, potok Dúbrava, prítok z úpätia vrchu Nad oborou (657,6 m n. m.)

Ústie: do Váhu južne od obce Skalka nad Váhom v nadmorskej výške okolo 215 m n. m.

Obce: osada Trnávka, Horná Súča, Dolná Súča a Skalka nad Váhom

Referencie upraviť

  1. Súčanka. In: Zoznam osobitne chránených častí prírody SR [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR. Dostupné online.