Závrská

potok v okrese Trenčín

Závrská[1] je potok v regióne Stredné Považie, v obci Horná Súča v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji. Je ľavostranným prítokom vodného toku Súčanka; má dĺžku 4,6 km. Je vodným tokom IV. rádu. Hydrologický identifikátor: 4-21-08-2352. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologický celok Biele Karpaty, geomorfologický podcelok Súčanská vrchovina[2].

Závrská
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Trenčiansky kraj
Okres Trenčín
Obec Horná Súča
zdrojnica
 - poloha Súčanská vrchovina, Chabová
 - výška 441 m
 - súradnice 48°58′42″S 17°56′22″V / 48,9782°S 17,9395°V / 48.9782; 17.9395
Ústie Súčanka
 - poloha Horná Súča
 - výška 297 m
 - súradnice 48°58′01″S 17°59′15″V / 48,9669°S 17,9876°V / 48.9669; 17.9876
Dĺžka 4,6 km
Rád toku IV.
Hydrologický identifikátor 4-21-08-2352
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Zdrojnica

upraviť

Začína sa na sútoku zdrojníc v nadmorskej výške 441 m n. m. v severozápadnej časti územia obce Horná Súča v priestore lúky Záuhlištie s vodozádržným zariadenim pitnej vody, na severovýchodnom svahu vrchu Chabová s nadmorskou výškou 751 m n. m., v lesnom extraviláne premiešanom s trvalými trávnymi porastmi, v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji, v geomorfologickom celku Biele Karpaty, v geomorfologickom podcelku Súčanská vrchovina.

Opis toku

upraviť

Od zdrojnice tečie juhovýchodovýchodným smerom cez poľnohospodársky extravilán, preteká cez osadu Horná Závrská v obci Horná Súča dnes so štatútom časti obce kde priberá v nadmorskej výške 387 m n. m. bezmenný pravostranný prítok, v nadmorskej výške 360 m n. m. priberá ďalší bezmenný pravostranný prítok, tečie cez osadu Dolná Závrská v obci Horná Súča dnes so štatútom časti obce, v nadmorskej výške 331 m n. m. v kopanici Pažiť v obci Horná Súča priberá pravostranný bezmenný prítok pritekajúci z lesa a lúky Sviniarky, v nadmorskej výške 316 m n. m. vteká do intravilánu obce Horná Súča, v nadmorskej výške 308 m n. m. mení smer na severovýchod a zároveň priberá ďalší bezmenný pravostranný prítok pritekajúci z lúky Podsalašie a z poľa Košariská, v nadmorskej výške 297 m n. m. ústi do vodného toku Súčanka ako jej ľavostranný prítok. Vodný tok Závrská má štyri bezmenné prítoky[3][4]. Vodný tok Závrská vzniká, preteká a ústi do Súčanky v obci Horná Súča v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji, v geomorfologickom celku Biele Karpaty, v geomorfologickom podcelku Súčanská vrchovina[5].

Pôvod názvu

upraviť

Hydronymum Závrská na území obce Horná Súča má pôvod v druhom komponente názvu samoty – kopanice Horná Závrská, príp. Dolná Závrská, ktorý bol bez zmeny prebratý do pozície pomenovania potoka Závrská. Sídelný názov Horná Závrská, príp. Dolná Závrská má svoj pôvod v svojej polohe, ktorá z pohľadu pomenúvateľa predstavovala geografický objekt lokalizovaný za vrchom Chabová s nadmorskou výškou 751 m n. m. v obci Horná Súča. Z toponymického apelatíva vrch rozšírením o systémovo predĺženú predponu -zá a o formant -ská bolo utvorené jednoslovné hydronymum Závršská, v miestnom nárečí v podobe Závrská, ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii. V štandardizačnom procese dostala v zmysle regulatívu hierarchickej postupnosti prednosť nárečová podoba Závrská, oproti spisovnej podobe Závršská, lebo nárečová podoba už bola zafixovaná v názve kopanice, časti obce Horná Súča, a ako taká, má byť rešpektovaná. Prípadná zmena názvu časti obce do podoby Horná Závršská je v kompetencii názvoslovnej autority – Ministerstva vnútra SR[6][7]. Názov potoka Závrská bol štandardizovaný v roku 2009.[8] V priestore slovenskej hydronymie je to jedinečné hydronymum.

Referencie

upraviť
  1. Názvy potokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-08]
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-08]
  3. Priebeh vodného toku Závrská v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-02-08].
  4. Geografické názvy okresu Trenčín A 19. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-395/1991 z 5.8.1991. 122 s. S. 31, 32, 104, 106, 110. ISBN 80-900509-1-3.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 100, 101, 164. 079-902-87
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 134, 136, 141, 144.
  7. Iveta Valentová. Lexika slovenských terénnych názvov (koncepcia lexikografického spracovania). 1. vyd. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2018. 220 s. ISBN 978-80-89607-69-3. S. 107.
  8. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-5596/2009 zo dňa 4.9.2009 o štandardizácii 302 názvov vodných tokov. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2009, ročník 41, čiastka 4, s. 64 - 72. Dostupné online [4] Archivované 2022-01-20 na Wayback Machine [cit. 2022-02-08]