SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

Zapadá do širšej klasifikácie NUTS v rámci Európskej únie.

Každý slovenský kraj, okres či obec má v SK-NUTS jedinečný kód, ktorý začína písmenami SK (udávajúcimi, že ide o územie na Slovensku) a pokračuje číslicami. Kódy pozostávajú z dvoch písmen a troch číslic a určujú jednotlivé kraje. Dlhšie kódy určujú okresy a obce, pričom prvých päť znakov kódu obce zodpovedá kódu kraja, v ktorom sa obec nachádza.

Pre regionálne jednotky (územie, oblasť, kraj) sa v rámci SK-NUTS používa slovenský názov regionálna štatistická územná jednotka (RŠÚJ) – RŠÚJ 1, RŠÚJ 2 a RŠÚJ 3. Štatistické jednotky NUTS 4 (okres) a NUTS 5 (obec) boli prevedené na LAU 1, LAU 2 a používa sa pre ne slovenský názov lokálna štatistická územná jednotka – LŠÚJ 1, LŠÚJ 2.

Štatistická územná jednotka Počet na Slovensku Príklad
Úroveň Sl. skratka Slovenský ekvivalent Kód
NUTS 1 RŠÚJ 1 územie celej krajiny SK0 1 Slovensko SK0
NUTS 2 RŠÚJ 2 oblasť SK0x 4 Východné Slovensko SK04
NUTS 3 RŠÚJ 3 kraj SK0xx 8 Košický kraj SK042
LAU 1 (NUTS 4) LŠÚJ 1 okres 79 Okres Košice-okolie
LAU 2 (NUTS 5) LŠÚJ 2 obec 2 878 Turňa nad Bodvou

Zoznam RŠÚJ (NUTS) na Slovensku upraviť

RŠÚJ (NUTS) 1 RŠÚJ (NUTS) 2 RŠÚJ (NUTS) 3
SK0 Slovensko SK01 Bratislavský kraj SK010 Bratislavský kraj
SK02 Západné Slovensko SK021 Trnavský kraj
SK022 Trenčiansky kraj
SK023 Nitriansky kraj
SK03 Stredné Slovensko SK031 Žilinský kraj
SK032 Banskobystrický kraj
SK04 Východné Slovensko SK041 Prešovský kraj
SK042 Košický kraj

Pozri aj upraviť