Skupenské teplo kondenzácie

Skupenské teplo kondenzácie (tiež skupenské teplo skvapalnenia) je teplo, ktoré odovzdá plyn pri skupenskom prechode na kvapalinu počas kondenzácie (skvapalnenia).

Veľkosť skupenského tepla kondenzácie je pre rovnakú látku rovnaká ako veľkosť skupenského tepla varu.

Teplo, ktoré prijme 1 kilogram látky sa nazýva merné skupenské teplo kondenzácie.

Označovanie

upraviť

Výpočet

upraviť

Hodnotu skupenského tepla kondenzácie je možné určiť zo vzťahu

 ,

kde m je hmotnosť a lv je merné skupenské teplo kondenzácie, ktoré má rovnakú hodnotu ako skupenské teplo varu.

Pozri aj

upraviť