Starosta

najvyšší predstaviteľ a výkonný orgán obce
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Starosta pozri Starosta (rozlišovacia stránka).

Starosta je najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. V Košiciach a v Bratislave je starosta najvyšším predstaviteľom mestskej časti, primátor celého mesta. V minulosti sa najvyšší predstaviteľ obce nazýval richtár.

Legislatívne normy

upraviť

Podrobnosti o funkcii starostu stanovuje 4. Hlava Ústavy Slovenskej republiky o územnej samospráve a zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa tohto zákona je funkcia starostu nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch)

Platové podmienky

upraviť

Platy starostov sa určujú podľa priemerného zárobku v slovenskom hospodárstve. Tento údaj sa násobí koeficientom 1,49 až 3,58 v závislosti od veľkosti obce.[1] Podľa zákona číslo 154/2011 Z. z platného od 1. júna 2011 sa základné platy primátorov a starostov znížili o 10%, ale obecné zastupiteľstvá ich môžu zvýšiť o 70%. Bratislavské noviny uvádzajú porovnanie mestskej časti Nové Mesto a Staré Mesto. V oboch majú zákonom stanovený základný plat 2223, v Novom Meste je zvýšený o 34%, v Starom až o 66%. Celkom tak starosta Rudolf Kusý zarába ako starosta 2979€, starostka Starého Mesta Tatiana Rosová 3691€ ako jeden z najvyšších platov v bratislavskej samospráve. Keďže však už uvedený zákon umožňuje starostom vykonávať súčasne funkciu poslanca NRSR, môže T. Rosová poberať aj poslanecký plat 7106€ a patriť medzi najlepšie platených verejných činiteľov Slovenska.[2] Pre porovnanie v meste Vysoké Tatry má starosta základný plat zvýšený o 40% a bude teda dostávať 2337 €.[3]

Referencie

upraviť
 1. LIPŠIC, Daniel. Platy starostov a primátorov budú nižšie [online]. Bratislava: Daniel Lipšic, 4. februára 2011, [cit. 2011-06-30]. Dostupné online. Archivované 2011-08-24 z originálu.
 2. pol. Zákon znížil plat, niektorým však opäť vzrástol. Bratislavské noviny, jún 2011, roč. XIV, čís. 25, s. 1. ISSN 1335-5228.
 3. V Tatrách budú šetriť aj na plate primátora [online]. Poprad: Podtatranské noviny, 24.6.2011, [cit. 2011-06-30]. Dostupné online. Archivované 2013-12-03 z originálu.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
 •   Wikizdroje ponúkajú pôvodné diela od alebo o Starosta
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Starosta – 4. Hlava Ústavy slovenskej republiky

Externé odkazy

upraviť