Sulfonácia

Sulfonácia je vnášanie skupiny -SO3H do molekuly organickej zlúčeniny, nastáva pôsobením koncentrovanej kyseliny sírovej na aromatický uhľovodík. Vznikajú pritom sulfónové kyseliny, napríklad kyselina benzénsulfónová.