Svätyňa

rozlišovacia stránka

Svätyňa môže byť:

  • posvätné miesto náboženského kultu, slúžiace na sprostredkovanie styku človeka s nadprirodzenými silami (t.j. spravidla s bohom), pozri napr. sakrálna stavba, chrám (kostol, cerkev, mešita, synagóga), modlitebňa
  • chrám
  • posvätný priestor v chrámovom komplexe, pozri svätyňa (časť chrámového komplexu)
  • posvätné miesto, na ktorom sa pripomína mimoriadna udalosť, vec a pod. (napr. lurdská svätyňa)
  • v gréckokat. a pravosl. chrámoch, menej často resp. staršie aj v kostoloch západného kresťanstva: hlavná časť chrámu, v ktorej je umiestnený oltár, synonymum v latinskej cirkvi: presbytérium, pozri presbytérium (priestor v kostole)
  • prenesene a často ironicky: posvätne uctievané miesto (kam nesmie každý vstúpiť), priestor niečomu/niekomu vyhradený
  • v športovom slangu zastarano: (futbalová, hokejová a pod.) brána, bránka
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.