Tetryl

chemická zlúčenina

Tetryl je citlivá výbušná zlúčenina na výrobu rozbušiek. Jeho názov podľa IUPAC je 2,4,6-trinitrofenyl-N-metylnitramín a je tiež známy pod synonymami nitramín, tetralit a tetril. Jeho chemický vzorec je C7H5N5O8.

Tetryl - chemická štruktúra
Tetryl

2,4,6-trinitrofenyl-N-metylnitramín
Názov podľa IUPAC
Chemický vzorec C7H5N5O8
Molekulová hmotnosť 287,15 g/mol
Citlivosť na náraz intenzívna
Citlivosť na trenie intenzívna
Hustota 1,73 g/cm³
Rýchlosť výbuchu 7 570 m/s
RE faktor 1,25
Teplota topenia 129.5 °C
Teplota samovznietenia rozkladá sa pri 187 °C
Vzhľad žltá kryštalická tuhá látka bez zápachu
Číslo CAS 479-45-8
PubChem 10178

Tetryl je žltá kryštalická pevná látka bez zápachu, ktorá sa v prírode voľne nevyskytuje. Za určitých podmienok môže existovať ako prach vo vzduchu. Je slabo rozpustný vo vode a v ostatných kvapalinách.

Tetryl sa používal najmä v prvej a druhej svetovej vojne a v neskorších konfliktoch. Tetryl sa obyčajne používa bez prímesí, ale občas sa zlučuje s TNT za vzniku tetrytolu. Rýchlosť výbuchu samotného tetrylu je 7 570 m/s.

Výroba

upraviť

Tetryl sa vyrába zmiešaním koncentrovanej kyseliny dusičnej a kyseliny sírovej s dimetylanilínom.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Tetryl na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Externé odkazy

upraviť