Tremolit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky kremičitan vápnika, železa a horčíka Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2. Patrí do skupiny amfibolu.

Tremolit
☐Ca₂Mg₅Si₈O₂₂(OH)₂
Klasifikácia
Strunzova klasifikáciaVIII/F.10 (8.vyd.)
9.DE.10 (9.vyd.)
Nickelova-Strunzova klasifikácia9.DE.10 (10.vyd.)
Danaova klasifikácia66.1.3a.1 (8.vyd.)
Kryštalografia
Kryšt. sústavaMonoklinická sústava
Zoznam minerálov
Tremolit na mindat.org
Tremolit na Commons

Charakteristika upraviť

Tento minerál sa vyskytuje vo forme dlhých steblovitých kryštálov, ktoré bývajú niekedy zdvojčatené. Často vytvára aj stĺpcovité, vláknité a ihlicovité agregáty, prípadne má celistvý alebo zrnitý habitus. Býva bezfarebný, biely, sivý, zelený, ružový alebo hnedý; vryp má biely. Tremolit je priehľadný až priesvitný a vyznačuje sa skleným leskom. Patrí do jedného radu s aktinolitom.

Vznik upraviť

Vzniká v kontaktne premenených dolomitoch a serpentinitoch.

Poznávanie upraviť

Tremolit je nerozpustný v kyselinách.

Výskyty na Slovensku upraviť

Kremnica (pri Žiari nad Hronom), Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Breznička.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tremolit

Externé odkazy upraviť