Otvoriť hlavné menu

Košice sa stali v roku 1993 štvrtým slovenským mestom s trolejbusovou dopravou. Jej prevádzka je od roku 2015 pozastavená. K oficiálnemu zrušeniu tohto typu dopravy v košickej mestskej doprave zatiaľ nedošlo. Svojím rozsahom išlo o malú prevádzku, ktorú tvorila jedna trať v dĺžke 25,3 km, vedená západo-východným smerom a vetviaca sa na jej západnom konci. Pred pozastavením prevádzky sa trolejbusy podieľali na celkových prepravných výkonoch mestskej hromadnej dopravy takmer šiestimi percentami. Prevádzkovateľom bol Dopravný podnik mesta Košice, a. s. Tak ako v Žiline a Banskej Bystrici, t. j. novších prevádzkach trolejbusovej dopravy na Slovensku, trolejové vedenie bolo budované pre napätie 750 V.

Trolejbusová doprava v Košiciach
Trolejbus Škoda 15Tr na Moskovskej triede (2010)
Trolejbus Škoda 15Tr na Moskovskej triede (2010)
Základné údaje
ŠtátSlovensko Slovensko
MestoKošice
PrevádzkovateľDopravný podnik mesta Košice
Zahájenie prevádzky27. septembra 1993
Infraštruktúra
Prevádzková dĺžka tratí25,3 km (2014)[1]
Napätie750 V DC
Vozovnevozovňa na Trolejbusovej ulici
Prevádzka
Počet liniek3 (2014)[1]
Počet vozov27 (2014)[1]
Mapa siete
Schéma košickej trolejbusovej siete
Schéma košickej trolejbusovej siete
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Škoda 14TrM prichádza do zastávky Námestie osloboditeľov (2010)
Križenie trolejbusovej a električkovej trate na Námestí osloboditeľov v roku 2016. Pravá električková stopa je v rozdvojovacej splietke.
Opustená trolejbusová trať na Sídlisku dargovských hrdinov (2016)

DejinyUpraviť

O vybudovaní trolejbusovej dopravy sa rozhodlo v prvej polovici 80. rokov, kedy bolo nutné znížiť podiel autobusovej dopravy na dopravných výkonoch celej košickej MHD. Keďže nové sídliská budované na oboch svahoch nad mestom v kopcovitom teréne nebolo možné obsluhovať električkami, práve trolejbusy sa zdali byť najvhodnejším riešením.[2] S budovaním dopravného závodu sa začalo v roku 1986, no ďalšie práce na sieti prerušila zamatová revolúcia.

S budovaním prvého úseku na trase Dargovských hrdinovMlynská bašta (I. etapa) sa začalo na počiatku 90. rokov, prvý trolejbus vyšiel na skúšobnú jazdu 2. septembra 1993. Rovnako sa sprevádzkovalo aj zázemie, vozovňa na Trolejbusovej ulici. Prvá trolejbusová linka bola označená číslom 70 a začala premávať 27. septembra 1993. Nasadené boli české kĺbové trolejbusy typu Škoda 15Tr, neskôr (1998) ich doplnila modernizovaná verzia Škoda 15TrM a krátky variant, typ Škoda 14TrM.

V roku 1995 bol sprevádzkovaný úsek Mlynská bašta - Námestie osloboditeľov, v roku 1998 úsek na Sídlisko KVP a o rok neskôr krátka vetva do Myslavy. Vznikli dve frekventované linky 71 a 72 s prekrývaným intervalom. V ďalších plánoch sa počítalo s vybudovaním trolejbusového okruhu, ktorý mal prepojiť obe sídliska aj cez Sečovskú, resp. Vojenskú a Ondavskú ulicu.[3] Vo výstavbe plánovaných tratí sa však nepokračovalo, čo v konečnom dôsledku spôsobovalo paralelné vedenie frekventovaných autobusových liniek na obe sídliská, ktoré navyše zabezpečovali aj ich spojenie s hlavnou košickou železničnou stanicou.

Trolejbusy boli krátko v hre aj ako riešenie neuspokojivej dopravnej situácie na Sídlisku Ťahanovce.[4]

Od roku 2005 však dochádzalo k obmedzovaniu dopravných výkonov trolejbusovej dopravy (zrušenie linky 70). V lete 2007 sa v DPMK začalo otvorene hovoriť o jej postupnom útlme a odpredaji nepotrebných trolejbusov.[5] Proti tomuto zámeru sa zdvihla vlna odporu časti verejnosti spojená s petíciou nielen za jej zachovanie, ale hlavne za jej ďalšie rozširovanie.[6] Dopravca reagoval dementovaním zámeru, posilnením spojov a zriadením nočnej trolejbusovej linky N71. Linkové vedenie z augusta 2008 sľubovalo posilnenie premávky trolejbusov na Sídlisko KVP zriadením kyvadlovej linky 73.[7] Tá však bola po dvoch mesiacoch zrušená a nahradená expresnou autobusovou linkou.[8]

V rokoch 20082012 sa dopravné výkony trolejbusovej trakcie postupne zvyšovali skracovaním intervalu dvoch nosných trolejbusových liniek.[9] Napriek tomu Dopravný podnik mesta Košice v septembri 2012 navrhol mestskému zastupiteľstvu zrušenie trolejbusovej dopravy, čo zdôvodňoval vysokými prevádzkovými nákladmi a nevyhnutnou komplexnou obnovou električkovej trakcie.[10] Do rozvíjania trolejbusovej dopravy už nebolo investované, čo sa prejavovalo predovšetkým schátralosťou vozového parku. Na trolejbusových linkách sa čoraz častejšie objavovali moderné nízkopodlažné autobusy, ktorým vyše 20-ročné, skorodované a postupne vyraďované trolejbusy nemohli konkurovať. V priebehu roka 2014 síce dopravca vypísal dve súťaže na nákup niekoľkých nových vozidiel, tie však dopadli neúspešne. Postupné utlmovanie prevádzky zavŕšila rozsiahla rekonštrukcia električkových tratí v centrálnej oblasti mesta v rokoch 20142015. Ani po jej ukončení a obnovení demontovaných úsekov trolejového vedenia sa však už trolejbusy na svoje tradičné linky 71, 72 nevrátili.

10. marca 2019, sa po 4 rokoch vrátil do ulíc mesta trolejbus 14TrM s číslom #2003. Tentokrát už vozil cestujúcich na linke x71 ako "Dobrý trolejbus". V trolejbuse sa vozili okrem cestujúcich aj dobrovoľníci, ktorý počas jazdy na linke x71, rovnaká trasa ako mala linka 73, rozprávali o svojich aktivitách. Od 10. Marca 2019, nedeľa, bude "Dobrý trolejbus" jazdiť každú nedeľu v hodinových intervaloch (od 14.h-18.h), označený však už nebude ako linka x71, ale ako linka 73.[11] Od 28.4.2019 sa trasa "Dobrého trolejbusu" zmenila z dôvodu opravy na moste smerom na sídlisko KVP. Trolejbus bude premávať v rovnakom čase, na predĺženej linke 70.[12]

23. apríla 2019, na svetlo sveta uzrel "utajený" projekt s názvom "Českoslovensý Trolejbus" - ide o trolejbus 15Tr, ktorý jazdil v českom meste Chomutov, po vyradení bol presunutý do Opavy kde slúžil na fotojazdy, trolejbus mal veľký úspech, ale nové vedenie v dopravnom podniku Opavy ho však dlho nenechali a trolejbus vyradili, dobrovoľníci ho neskôr presunuli do areálu spoločnosti TQM. Po dohode s vedením Košíc, trolejbus presunuli do areálu spoločnosti Ekova Electric v Ostrave, na trolejbuse pracovali ľudia vyše 500 hodín bez nároku na honorár. Trolejbus bol vynovený do "retro" prevedenia (vzhľad vozidla je identický ako s trolejbusmi, ktoré boli dodané do Košíc v roku 1993). Zároveň, trolejbus slúži na symbolické prepojenie bývalej federatívnej republiky od západu na východ. Do Košíc bol dodaný dňa 1.6.2019. Premiéra trolejbusu bude 22.6.2019. Trolejbus dostal označenie s číslom #1000 a považuje sa za historické vozidlo.[13][14]

18. mája 2019 sa do skúšobnej prevádzky uviedol parciálny trolejbus SOR TNB 12 zapožičaný z Banskej Bystrice. Dopravný podnik ho získal do skúšobnej prevádzky na jeden mesiac za symbolické jendo euro. Trolejbus bude testovaný na rôznych trasách v meste s využitím batériového pojazdu aj mimo trakčnej siete. Dopravný podnik chce otestovať možnosti prevádzky parciálneho trolejbusu, výdrž batérií, možnosti rekuperácie energie, nabíjania trakčných batérií, či možnosti dojazdu aj na sídliská kde tolejové napájanie nie je vybudované. Prvá skúšobná jazda sa uskutočnila za účasti primátora i vedenia DPMK na testovacej trase z Námestia Osloboditeľov na sídlisko Ťahanovce. Pri tejto jazde trolejbus absolvoval úsek od Hypermarketu Tesco na konečnú zastávku Madridská na batériový pojazd.[15]

22. mája 2019 sa v Košiciach uskutočnil trolejbusový deň, v tento deň sa dočasne obnovila trolejbusová doprava, všetky 3 trolejbusy, ktoré sú prevádzky schopné, 22. mája jazdili. V tento deň jazdili vozidlá na štyroch historických a zvláštných linkách.
Na linke 70 (Nám. Osloboditeľov - Garáž Trolejbusová - Lingov) jazdili 3 trolejbusy -
Škoda 14Tr (#2003)
Škoda 15Tr (#1001, #1000 - Československý trolejbus).
Na linke A1 (Čermeľ - Havlíčkova - Garáž Trolejbusová) jazdili 4 autobusy -
Solaris Urbino 12 (#5101)
Ikarus 280 (#4082)
Škoda ŠM 11 (Veteran Bus Diamant)
Škoda 706 RTO (Veteran Bus Diamant).
Na linke E1 (Havlíčkova - Amfiteáter - Trolejbusový cintorín (Vozovňa DPMK)) jazdili 3 električky -
Tatra T1 (#203)
Tatra T2 (#212)
Vario LF (#701).
Na linke E2 (Staničné Námestie - Nám. Osloboditeľov - Trolejbusový cintorín (Vozovňa DPMK)) jazdili 2 električky -
Tatra T6A5 (#616)
Tatra KT8D5 (#508).
Jazda na týchto linkách bola bezplatná, akcia trvala od 9:00 do 17:00 a zorganizovaná bola Československým dopravákom spolu s DPMK. [16]

Staré linkové vedenieUpraviť

 • 70 (1993-2005): Lingov - Dargovských hrdinov - Mier - Mlynská bašta ------(interval po spustení prevádzky každých šesť minút, v rokoch 1999-2005 iba v špičke)
 • 71 (1998-2015): Lingov - Dargovských hrdinov - Mier - Mlynská bašta - Námestie osloboditeľov - Toryská - KVP, kláštor ------(interval 10-15-12)
 • 72 (1999-2015): Lingov - Dargovských hrdinov - Mier - Mlynská bašta - Námestie osloboditeľov - Toryská - Myslava, Grunt -------(interval 10-15-12)
 • 73 (9-10/2008): Námestie osloboditeľov - Toryská - KVP, kláštor ------(iba v špičke)

Trolejbusy sa podieľali aj na zabezpečovaní nočnej prepravy:

 • N71 (2007-2015): Lingov - Dargovských hrdinov - Mier - Mlynská bašta - Námestie osloboditeľov - Toryská - KVP, kláštor

Nové linkové vedenieUpraviť

Trolejbusové linky
Číslo Trasa   Poznámky
70
Nám. osloboditeľov – Nám. osloboditeľov – Mlynská bašta – Tesco, Džungľa – Poliklinika Východ – Lingov   len v nedeľu (od 14h do 18h)
71
Lingov – Poliklinika Východ – Tesco, Džungľa – Mlynská bašta – Nám. osloboditeľov – Magistrát mesta Košice – Miestny úrad, KVP – KVP, kláštor   nahradená autobusmi
72
Lingov – Poliklinika Východ – Tesco, Džungľa – Mlynská bašta – Nám. osloboditeľov – Magistrát mesta Košice – Moskovská – Myslava, Grunt   nahradená autobusmi
73
KVP, kláštor – Miestny úrad, KVP – Magistrát mesta Košice – Nám. osloboditeľov   len v nedeľu (od 14h do 18h), (z dôvodu opravy mosta smerom na KVP, trolejbus jazdí na linke 70)

Vozidlový parkUpraviť

Obrázok Typ Počet vozidiel Evidenčné čísla Roky výroby Poznámky
  Škoda 14TrM 7 2001 - 2007 1999 vyradené 3 kusy, odpredané 3 kusy, ponechaný 1 kus
  Škoda 15Tr 16 1000 - 1015 1993 vyradených 14 kusov, ponechané 2 kusy
Škoda 15TrM 5 1016 - 1020 1998 vyradený 1 kus zvyšok odpredané
  SOR TNB 12 1 3202 2016 dočasne zapožičaný od DP Banská Bystrica
Spolu dodaných[17] 29 vyradených 18 kusov, odpredaných 7 kusov, ponechané 3 kusy, zapožičaný 1 kus.

Do Košíc bolo spolu dodaných 27 trolejbusov + 1 ("darovaný" Československý trolejbus). V rokoch 20132014 bolo vyradených deväť vozidiel. Ostatné boli po pozastavení prevádzky deponované vo vozovni. V roku 20182019 bolo vyradených už 25 vozidiel. Na rozdiel od niektorých iných slovenských miest, Bratislavy, Prešova a Banskej Bystrice, v Košiciach nepribudol ani jeden nízkopodlažný trolejbus. Jedno vozidlo (ev.č. 1006) prešlo v rokoch 20102011 generálnou opravou vo firme ZLINER.

 
Trolejbus Škoda 14 TrM na východnej konečnej Lingov (2006)

VozovneUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. a b c BIRČÁR, František; SOŃTA, Wojciech. Problemy rozwoju komunikacji miejskiej w Koszycach. Autobusy, 2014, čís. 7-8, s. 48-52. Dostupné online [cit. 2019-07-10].
 2. Kolesá pre všetkých: 90 rokov mestskej hromadnej dopravy v Košiciach. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980, s. 165-168.
 3. Atlas trolejbusů. Praha: Nadas, 1986, s. 180.
 4. Ťahanovčania začnú bojovať za trolejbusy, dopravná situácia je neúnosná.
 5. DPMK chce utlmiť trolejbusovú dopravu.
 6. TASR. V Košiciach vyzbierali takmer 10-tisíc podpisov za zachovanie trolejbusov. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2007-08-29. Dostupné online [cit. 2019-05-19]. ISSN 1335-4418.
 7. ZMENY MHD: Na stole je pokus číslo 2!
 8. DPMK ruší linku č. 73.
 9. Výročná správa za rok 2010 [online]. dpmk.sk, [cit. 2019-05-19]. Dostupné online.
 10. Dôvody útlmu trolejbusovej dopravy [online]. dpmk.sk, [cit. 2019-05-19]. Dostupné online.
 11. imhd.sk. O dobrovoľníctve bude informovať Dobrý trolejbus (od 10.3.2019) [online]. imhd.sk, [cit. 2019-05-19]. Dostupné online.
 12. imhd.sk. Zmena trasy Dobrého trolejbusu (od 28.4.2019) [online]. imhd.sk, [cit. 2019-05-19]. Dostupné online.
 13. https://imhd.sk/ke/doc/sk/18553/Ceskoslovensky-trolejbus-dorazil-do-Kosic
 14. SIERATOVSKI, Jaroslav. Československý Dopravák věnuje Československý trolejbus [online]. cs-dopravak.cz, 2019-04-23, [cit. 2019-05-19]. Dostupné online.
 15. TV KOŠICE.sk. VIDEO: V Košiciach otestovali parciálny trolejbus [online]. tvkosice.sk, 2019-05-18, [cit. 2019-05-19]. Dostupné online.
 16. https://imhd.sk/ke/doc/sk/18566/Kosicky-trolejbusovy-den-22-6-2019-09-00-17-00
 17. http://imhd.zoznam.sk/ke/vozidla/evidencny-stav.html

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť