Turistická značkovaná trasa číslo 0804

turistická trasa na Slovensku

Turistická značkovaná trasa číslo 0804 je červená trasa tvoriaca druhú časť Rudnej magistrály. Začína na vrchole Veľkého Inovca v pohorí Pohronský Inovec a ďalej prechádza cez Štiavnické vrchy, Javorie, Ostrôžky, Poľanu, Veporské vrchy a končí na Muránskej planine.

Úseky trasy

upraviť
Označenie úseku Začiatok Koniec Vzdialenosť úseku[1] Geomorfologický celok
0804a Veľký Inovec Nová Baňa, žel. st. 12 km Veľký Inovec
0804b Nová Baňa, žel. st. sedlo Lachtriská 13,6 km Štiavnické vrchy
0804c sedlo Lachtriská Evičkino jazero 9,4 km Štiavnické vrchy
0804d Evičkino jazero Banský Studenec 13,5 km Štiavnické vrchy
0804e Banský Studenec Zaježová, OÚ 22 km Javorie
0804f Zaježová, OÚ Stará Huta - Sliačska Podpoľana 13,9 km Javorie
0804g Stará Huta - Sliačska Podpoľana Detva, žel. st. 9,9 km Ostrôžky
0804h Detva, žel. st. sedlo Jasenová 24 km Poľana
0804i sedlo Jasenová Chata pod Hrbom 9,5 km Veporské vrchy
0804j Chata pod Hrbom sedlo Tlstý javor 20,6 km Veporské vrchy
0804k sedlo Tlstý javor Zbojská 25,4 km Veporské vrchy
0804l Zbojská rázcestie Studňa na Muránskej planine 18 km Muránska planina

Priebeh trasy

upraviť
Vzdialenosť[2] Čas (h) Nadmorská výška m n. m. Miesto Križovanie trás
Úsek 0804a
0,0 km 0:00 900,6 m Veľký Inovec   trasa 0707: Inovecké sedlo 0:30 h

  trasa 5522b: Loksova lúka 0:30 h

1,5 km 0:30 790 m Loksova lúka   trasa 5522b: Veľký Inovec 0:30 h

  trasa 5522b: Nová Baňa, časť Stará Huta 1:05 h

11,3 km 2:15 195 m Nová Baňa, žel. st.   trasa 5528: sedlo Kuchyňa 3:00 h
Úsek 0804b
0,0 km 0:00 195 m Nová Baňa, žel. st.   trasa 5528: sedlo Kuchyňa 3:00 h
0:15 209 m Brehy
5,3 km 1:15 220 m Rudno nad Hronom   trasa 5530: sedlo Krížny Buk 3:00 h, Pukanec 3:55 h
15,3 km 4:00 698 m sedlo Lachtriská   trasa 2668: Uhliská 0:15 h

  trasa 2668: Havránkova lúka 1:20 h, Hodruša-Hámre, Sandrik 1:55 h

Úsek 0804c
0,0 km 0:00 698 m sedlo Lachtriská   trasa 2668: Uhliská 0:15 h

  trasa 2668: Havránkova lúka 1:20 h, Hodruša-Hámre, Sandrik 1:55 h

4,8 km 1:00 650 m Vysoká
9,3 km 2:25 752 m Richnavské jazerá
11 km 2:55 698 m sedlo Krížna   trasa 8527: Počúvadlianske jazero 0:45 h, Tatársky jarok 1:30 h

  trasa 8527: Vlčia jama 1:30 h
  trasa 2665: Sitno 1:00 h
  trasa 5537: Banská Štiavnica, križovatka 1:40 h

11,7 km 3:10 710 m sedlo Pod Pinkovým vrchom   trasa 2665: Štiavnické Bane - Horná Roveň 1:30 h
13,4 km 3:40 670 m Evičkino jazero
Úsek 0804d
0,0 km 0:00 670 m Evičkino jazero
3,7 km 1:00 700 m tajch Klinger   trasa 8528: vrch Tanád 0:50 h
5,2 km 1:30 600 m Banská Štiavnica, námestie   trasa 5526: sedlo Červená studňa 0:30 h

  trasa 2667: Jergištôlňa 0:45 h, Podhorie 1:45 h

6,9 km 2:00 520 m Banská Štiavnica, križovatka   trasa 5537: sedlo Krížna 1:45 h
9,5 km 2:30 560 m Konôpkovci   trasa 8532: Halčianske jazero 0:40 h, Banská Belá, žel. st. 0:55 h
13,4 km 3:30 595 m Banský Studenec   trasa 5504a: sedlo Volárska 1:45 h, Dubové 3:15 h

  trasa 5504a: Svätý Anton 1:15 h, Ilija 2:15 h
  trasa 2666: Žibritov 2:05 h

Úsek 0804e
0,0 km 0:0 595 m Banský Studenec   trasa 5504a: sedlo Volárska 1:45 h, Dubové 3:15 h

  trasa 5504a: Svätý Anton 1:15 h, Ilija 2:15 h
  trasa 2666: Žibritov 2:05 h

10 km 2:30 420 m Babiná   trasa 5506: Krupina 3:30 h
13,9 km 3:30 390 m Sása
21,5 km 5:30 590 m Zaježová, rázcestie   trasa 8505: Zvolen - Kráľová, hotel 2:15 h
22 km 5:40 Zaježová, OÚ
Úsek 0804f
0,0 km 0:00 Zaježová, OÚ
5,3 km 1:40 825 m rázcestie Polomy   trasa 2650: Vígľašská Huta-Kalinka 1:45 h, Zvolenská Slatina 4:45 h
12,8 km 4:30 700 m sedlo Stará Huta-Poľana
14,7 km 5:10 820 m Stará Huta - Sliačska Podpoľana   trasa 2654: obec Kriváň 3:00 h
Úsek 0804g
0,0 km 0:00 820 m Stará Huta - Sliačska Podpoľana   trasa 2654: obec Kriváň 3:00 h
7,7 km 2:15 375 m Detva, žel. st.
Úsek 0804h
0,0 km 0:00 375 m Detva, žel. st.
3,7 km 0:45 415 m Detva, múzeum   trasa 2650: Skliarovo 1:00 h, Horský hotel Poľana 3:30 h
14,2 km 4:40 1245 m Horský hotel Poľana   trasa 2650: Skliarovo 2:05 h

  trasa 8500: sedlo Príslopy 1:05 h
  trasa 8500: Bystré Vrátka 1:15 h
  trasa 5502: vodopád Bystré 0:40 h, Fangov vrch 2:10 h

15,6 km 4:55 1270 m sedlo Priehybina   trasa 8501: Zálomská, rázcestie 0:30 h

  trasa 2650: osada Kyslinky 2:15 h

16,7 km 5:40 1458 m vrch Poľana
19,3 km 6:25 1329 m vrch Kopce   trasa 2653: Lom nad Rimavicou 4:00 h
23,7 km 7:40 1104 m sedlo Jasenová   trasa 2614a: Poniky, časť Ponická Huta 4:05 h

  trasa 2614b: Tri vody 1:50 h
  trasa 5500a: osada Kyslinky 1:30 h
  trasa 5500b: Hronček 2:10 h

Úsek 0804i
0,0 km 0:00 1104 m sedlo Jasenová   trasa 2614a: Poniky, časť Ponická Huta 4:05 h

  trasa 2614b: Tri vody 1:50 h
  trasa 5500a: osada Kyslinky 1:30 h
  trasa 5500b: Hronček 2:10 h

4,7 km 1:30 1277,2 m Vepor
2:00 1254,7 m Hrb
7,6 km 2:20 1080 m Chata pod Hrbom   trasa 2624: rázcestie Starý Majer 1:45 h, Ľubietová 2:35 h

  trasa 2625: rázcestie Žliabky 0:30 h, Predajná 3:00 h
  trasa 8426: Chvatimeh, rázcestie 2:55 h
  trasa 5441: Lopej 2:55 h

Úsek 0804j
0,0 km 0:00 1080 m Chata pod Hrbom   trasa 2624: rázcestie Starý Majer 1:45 h, Ľubietová 2:35 h

  trasa 2625: rázcestie Žliabky 0:30 h, Predajná 3:00 h
  trasa 8426: Chvatimeh, rázcestie 2:55 h
  trasa 5441: Lopej 2:55 h

5,9 km 1:20 720 m Tri vody   trasa 2614b: sedlo Jasenová 2:30 h
9,3 km 2:20 866 m Na Štompe   trasa 2614b: Hronec 2:30 h
13,7 km 3:20 655 m Hronček   trasa 5500b: sedlo Jasenová 2:40 h
22,6 km 5:45 990 m rázcestie Obrubovanec   trasa 8424: Čierny Balog 2:10 h
25,6 km 6:25 1020 m sedlo Tlstý javor   trasa 8433: Čierny Balog, časť Dobroč 2:10 h
Úsek 0804k
0,0 km 0:00 1020 m sedlo Tlstý javor   trasa 8433: Čierny Balog, časť Dobroč 2:10 h
5,4 km 1:35 925 m rázcestie Kysuca-Uhliarka   trasa 5423: Sihla, rázcestie 1:10 h

  trasa 5423: Čierny Balog, časť Dobroč 2:35 h

8 km 2:25 1140,6 m Tri chotáre   trasa 2635: sedlo Pereš 1:20 h, Utekáč, zel. st. 3:10 h

  trasa 8493: rázcestie Skorušiná 1:15 h

13,6 km 4:05 1338,2 m Klenovský Vepor
15,1 km 4:35 1115 m Sedlo pod Vartou   trasa 5485: osada Ráztočné 2:55 h, Klenovec 4:25 h

  trasa 8493: rázcestie Skorušiná 1:00 h, Železná brána, kríž 2:30 h

18,8 km 6:00 18,8 m sedlo Machniarka   trasa 2630: rázcestie Chlipavica 0:30 h, Čierny Balog, časť Dobroč 3:00 h

  trasa 8422: Pohronská Polhora 2:10 h

19,8 km 6:20 930 m sedlo Bánovo   trasa 5482: žel. zastávka Tisovec-Bánovo 1:00 h

  trasa 2643: osada Teplica 2:35 h, Tisovec, žel. st. 3:25 h

26,4 km 8:15 730 m žel. zastávka Zbojská   trasa 8425: Fabova hoľa 2:25 h
Úsek 0804l
0,0 km 0:00 730 m žel. zastávka Zbojská   trasa 8425: Fabova hoľa 2:25 h
3,8 km 1:25 1131 m rázcestie Kučelach   trasa 5482b: sedlo Burda 0:45 h
5,7 km 2:15 1400 m rázcestie Tri kopce   trasa 2611: Pohronská Polhora 2:40 h

  trasa 5482b: Fabova hoľa 0:10 h
  trasa 8425: žel. zastávka Zbojská 2:00 h

7,5 km 3:05 1006 m sedlo Burda   trasa 5482b: rázcestie Kučelach 1:00 h

  trasa 5482b: Tisovec, žel. st. 3:05 h

8,3 km 3:05 1025 m rázcestie Pod Vysokým vrchom   trasa 2611: Závadka nad Hronom 3:15 h
13,1 km 4:20 1190 m rázcestie Siváková   trasa 5480: rázcestie Voniaca 2:00 h, Tisovec, žel. st. 3:35 h
14,9 km 4:50 1195 m rázcestie Nižná Kľaková   trasa 8425: horáreň Stožky 0:50 h

  trasa 8751: obec Muráň 2:30 h

19,8 km 6:05 1180 m Studňa na Muránskej planine   trasa 0913: Veľká lúka 1:55 h

  trasa 8151: rázcestie Jaskova muka 1:00 h
  trasa 8450: horáreň Klátna 1:50 h
  trasa 5421: sedlo Sitárovo 0:45 h Pohorelá - Pohorelská Maša 3:00 h
  trasa 5737: rázcestie Šindliarka 2:15 h, Červená Skala 5:15 h

Referencie

upraviť
  1. Evidencia turistických značkovaných trás KST [online]. [Cit. 2012-03-20]. Dostupné online. Archivované 2014-12-22 z originálu.
  2. hiking.sk - plánovač turistických trás [online]. [Cit. 2012-03-20]. Dostupné online.

Súradnice: 48°37′28″S 19°27′52″V / 48,624409°S 19,464319°V / 48.624409; 19.464319