Ultrasauros

Ultrasauros je neplatný rod obrovského bylinožravého dinosaura zo skupiny Sauropoda. Myslelo sa, že išlo o jedného z najväčších dinosaurov všetkých čias - niektoré odhady hovorili o dĺžke 33 m a hmotnosti okolo 120 ton.

Ultrasauros
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Ultrasauros macintoshi
Jensen, 1985
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Pôvodne bol tento dinosaurus opísaný ako Ultrasaurus macinthoshi, rodové meno Ultrasaurus však už patrilo istému ázijskému sauropodovi. Po zmene rodového mena z Ultrasaurus na Ultrasauros sa však zistilo, že pozostatky údajne patriace tomuto rodu v skutočnosti patrili dvom odlišným dinosaurom - veľkému jedincovi rodu Brachiosaurus a rodu Supersaurus.