Víno (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Víno môže byť:

Zdroje upraviť

  1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
  2. víno. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok V v – ž. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. 848 s. Dostupné online. S. 101 – 102.
  3. víno. In: Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok S – Ž. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002. 1064 s. ISBN 80-7181-768-6. S. 800.
  4. víno. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok VI. T – Ž. Bratislava : Veda, 1982. 776 s. S. 317.
  5. NARIADENIE MINISTRA POĽNOHOSPODÁRSTVA LITOVSKEJ REPUBLIKY, KTORÝM SA MENÍ NARIADENIE MINISTRA POĽNOHOSPODÁRSTVA Č. 171 Z 25. MÁJA 2001, KTORÝM SA SCHVAĽUJE TECHNICKÝ PREDPIS O OPISE, VÝROBE A OBCHODNEJ PREZENTÁCII VÍNA, VÍNNYCH NÁPOJOV A KOKTEILOV Z OVOCIA A/ALEBO BOBUĽOVÝCH PLODOV č. 3D-587 zo 6. augusta 2020 Vilnius
  6. víno. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok V T – V. Bratislava : Veda, 2005. 700 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0862-X.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.