Výroba ozubenia je špeciálizovaný súhrn metód mechanického obrábania, ktorého výsledným výrobkom je ozubenie, resp. ozubené kolesá. Ozubenie má zložitý tvar a pri jeho výrobe je potrebná vysoká presnosť. Zároveň je výrazne zastúpené v rôznych strojárskych konštrukciách, preto musí byť jeho výroba efektívna. Vzhľadom na uvedené požiadavky sa na výrobu ozubenia vyvinuli špecializované postupy, často aj za použitia špecializovaných obrábacích strojov a nástrojov.

Odvaľovacia fréza na výrobu čelného ozubenia

Rozdelenie upraviť

Podľa druhu vyrábaných ozubení je potrebné rozlišovať výrobu:

Podľa použitých spôsobov obrábania sa rozlišuje výroba ozubenia:

Výroba čelného ozubenia upraviť

Odvaľovacie obrážanie upraviť

Podľa tvaru nástroja sa rozlišujú dva spôsoby:

  • Fellow - nástroj má tvar ozubeného čelného kolesa obvykle s 24 zubami
  • Maag - nástroj má tvar ozubeného hrebeňa

Odvaľovacie frézovanie upraviť

Výroba čelného ozubenia odvaľovacím frézovaním je spôsob výroby ozubenia, ktorý je analogický so záberom skrutky (nástroja) so skrutkovým kolesom (obrábaným ozubením). Nástroj – odvaľovacia fréza – je v podstate skrutka s lichobežníkovým profilom. Pri vytváraní zubov sa fréza relatívne odvaľuje po venci vyrábaného kolesa, ktoré sa otáča.

Jednotlivé rezné hrany nástroja zaujímajú v tomto postupe polohy, ktorých obalovou krivkou je evolventný profil frézovaného zuba. Pohyby sú plynulé. Prísuv slúži na nastavenie výšky zuba. Otáčky frézy a kolesa sú viazané pomocou prevodov v stroji.