Vlastivedné múzeum v Hlohovci

múzeum v Hlohovci

Vlastivedné múzeum v Hlohovci je múzeum, ktoré bolo založené v roku 1959. Patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. V svojich priestoroch spravuje zbierky spoločenských a prírodných vied, predovšetkým v odboroch história, archeológia, národopis, zoológia a botanika. Najpočetnejšie sú zbierky z odboru entomológia.

Múzeum dnes sídli v objekte františkánskeho kláštora, ktorý dal v roku 1492 postaviť Vavrinec Ujlaki a dnes je národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o dvojpodlažnú budovu s rajským dvorom. Niektoré expozície sú aj v Robotníckom dome, vo výstavnej sieni na Rázusovej ulici č. 6, kde sú inštalované výstavy muzeálneho, ale prevažne galerijného charakteru.

Vlastivedné múzeum v Hlohovci dokumentuje spoločenský a prírodný vývoj v regióne Považia medzi severnou časťou Malých Karpát a južnou časťou Považského Inovca. Jeho špecializáciou je entomológia. Má zo všetkých západoslovenských múzeí najväčšiu zbierku hmyzu najmä chrobákov a motýľov. Prírodné vedy zastupujú aj zbierky z botaniky, mineralógie, geológie a zoológie. Spoločenské vedy sú zastúpené zbierkami z archeológie, histórie, národopisu a numizmatiky.

V múzeu je inštalovaných viacero stálych expozícií

upraviť
  • Expozícia archeológie bola otvorená v roku 1980. Obsahuje exponáty, ktoré sú výsledkom archeologických výskumov v Hlohovci a na okolí. Člení sa na celky podľa jednotlivých archeologických období. Najvzácnejším exponátom je drobná plastika Jupitera Dolichena z rímskeho obdobia, gravírovaná a plátovaná meďou a striebrom.
  • Expozícia historického nábytku v refektári kláštora tvorí súčasť spoločenskovednej expozície od roku 1982. V rámci expozície štýlového nábytku sa tu predstavujú základné typy nábytkového zariadenia z 18 až 19. storočia. K najcennejším exponátom patrí intarzovaná skriňa z 2. polovice 18. storočia.
  • Expozícia keramiky sa člení na dve časti. Prvá zachytáva vývoj keramiky od neolitu až po 20. storočie. Druhá zachytáva vývoj ľudovej keramiky – majoliky a hrnčiny. Expozícia vznikla v roku 1983.
  • Expozícia Ženský ľudový odev z roku 1983 prezentuje základné ženské odevné súčiastky a odevné komplety.
  • Expozícia historického portrétu a grafiky vznikla v roku 1983. V naznačenom meštianskom interiéri z 18. a 19. storočia je inštalovaná zbierka obrazov z hlohovského zámku. Najcennejšie sú portréty príslušníkov rodiny Erdödyovcov.
  • Expozícia Prírodné pomery Hlohovca a okolia vznikla v roku 1971 a prezentuje prírodné bohatstvo okolia Hlohovca, charakteristických zástupcov vtákov a cicavcov usporiadaných podľa prostredia, v ktorom žijú. Časť exponátov je inštalovaná v diorámach.

Múzeum poskytuje aj lektorské služby, odborné výklady k výstavám, premietanie videofilmov a predaj pohľadníc, drobnej grafiky, katalógov a bulletinov.

Súradnice: 48°25′48″S 17°48′16″V / 48,43005°S 17,804536°V / 48.43005; 17.804536