Vnútrozemský štát

štát, ktorého štátna hranica sa nedotýka mora

Vnútrozemský štát je taký štát, ktorého štátna hranica sa nedotýka mora. Väčšinou sa za nevnútrozemské považujú len tie štáty, ktoré majú spojenie so svetovým oceánom. Za vnútrozemské sa teda považujú napríklad štáty okolo Kaspického mora (Kazachstan, Azerbajdžan a Turkménsko), pokiaľ nemajú spojenie so svetovým oceánom inde (Irán, Rusko).

Vnútrozemské štáty

ZoznamUpraviť

Európa Ázia Afrika Južná Amerika

1: Štáty susediace iba s vnútrozemskými štátmi

2: Štáty ležiace na brehu Kaspického mora

kurzívou sú napísané štáty s čiastočným medzinárodným uznaním