Vojtech Ondrouch

Prof. PhDr. Vojtěch Ondrouch (* 6. apríl 1891, Smržice – † 15. jún 1963, Bratislava) bol slovenský vysokoškolský pedagóg, numizmatik a historik, ktorý sa venoval dejinám staroveku a dejinám osídlenia územia Slovenska v dobe rímskej.

Vojtěch Ondrouch
slovenský historik a vysokoškolský pedagóg
Narodenie6. apríl 1891
Smržice, Česko
Úmrtie15. jún 1963 (72 rokov)
Bratislava, Slovensko

ŽivotUpraviť

Narodil sa 6. apríla 1891 v Smržiciach, v okrese Prostějov na Morave. Študoval na gymnáziu v Olomouci a Prostějove, vysokoškolské štúdium začal na teologickej fakulte v Olomouci, ale neskôr prestúpil na štúdium dejepisu a zemepisu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (štúdium ukončil v roku 1924).

Po skončení štúdia pôsobil na viacerých stredných školách na Slovensku: 1924 – 1929 gymnázium v Skalici, 1929 – 1938 stredná priemyselná škola v Bratislave. V r. 1930 získal titul PhDr., v roku 1934 sa habilitoval pre odbor staroveké dejiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1939 bol vymenovaný za profesora starovekých dejín. Od roku 1938 do roku 1950 prednášal dejiny staroveku na FF UK v Bratislave. V školskom roku 1947/48 bol dekanom Filozofickej fakulty UK, v roku 1948/49 prodekanom fakulty. V roku 1950 musel z fakulty odísť.

V rokoch 1950-55 pôsobil v Slovenskom múzeu v Bratislave (dnes Slovenské národné múzeum v Bratislave), kde v r. 1951 spolupripravil výstavu Antické zbierky v Československu a pripravil projekt na vytvorenie Rímskeho múzea v Bratislave, ktorý sa však nikdy nerealizoval. V roku 1955 odišiel pracovať do Historického ústavu SAV v Bratislave, v roku 1956 sa nakrátko vrátil prednášať na Filozofickú fakultu UK, v roku 1958 odišiel na dôchodok.

Zomrel 15. júna 1963 v Bratislave.

DieloUpraviť

Pôvodne sa venoval dejinám staroveku, ale čoskoro sa začal venovať otázke osídlenia Slovenska v dobe rímskej. V r. 1938 vydal prácu Limes Romanus na Slovensku, kde zhrnul dovtedajšie poznatky a pramene o dobe rímskej na Slovensku. Venoval sa antickej numizmatike, dlhé roky bol členom a funkcionárom Československej numizmatickej spoločnosti. V roku 1934 publikoval nález rímskych mincí vo Vyškovciach pod názvom Der römische Denarfund von Vyškovce aus Frühkeiserzeit. Nálezy starovekých mincí publikoval v práci Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku (Bratislava 1964). Súborne publikoval aj nálezy luxusných predmetov zo zachránených hrobových celkov na Záhorí a v Strážach pri Piešťanoch v práci Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku (Bratislava 1957). V početných štúdiách sa venoval čiastkovým problémom, ktoré súviseli s interpretáciou správ antických autorov o zadunajských obyvateľoch v prvých štyroch storočiach po Kr.

Bibliografia knižných prácUpraviť

  • Der römische Denarfund von Vyškovce aus Frühkeiserzeit, Bratislava 1934
  • Limes Romanus na Slovensku, Bratislava 1938
  • Rímska stanica v Stupave a rímske stavebné stopy v Pajštúne, Bratislava 1941
  • Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku, Bratislava 1957
  • Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku, Bratislava 1964