Von der Leyenovej komisia

Von der Leyenovej komisia je úradujúca Európska komisia, ktorej predsedá od 1. decembra 2019 Ursula von der Leyenová. Komisia stavia na prioritách a ambíciách, ktoré boli stanovené v politických usmerneniach a je štrukturovaná s ohľadom na ciele, na základe ktorých bola predsedníčka Ursula von der Leyenová zvolená Európskym parlamentom.[1]

Hlavnými úlohami, ktoré si komisia stanovila sú:

  • potreba riešiť zmeny v klíme, technológiách a demografii
  • byť na čele prechodu smerom k zdravej planéte a novému digitálnemu svetu
  • zbližovať ľudí a pretvárať európske sociálne trhové hospodárstvo tak, aby vyhovovalo dnešným novým ambíciám
  • využívať silné stránky, talenty a potenciál
  • zamerať sa na rovnosť a vytváranie šancí pre všetkých - či už ide o ženy alebo mužov, či sú z východu, zo západu, z juhu alebo zo severu, či už sú mladí alebo starší
  • ochraňovať spoločné hodnoty a dodržiavať zásadu právneho štátu
  • úzka spolupráca všetkých európskych inštitúcií na zmierňovaní obáv a vytváraní príležitostí

Pri príležitosti predstavenia svojho tímu Ursula von der Leyenová okrem iného povedala: „Tento tím vypracuje európsky spôsob dosahovania cieľov: sme odhodlaní rezolútne konať v oblasti boja proti zmene klímy, budovať partnerstvo so Spojenými štátmi, zadefinujeme vzťahy s čoraz asertívnejšou Čínou a budeme spoľahlivým susedom, napríklad pre Afriku. Tento tím sa bude musieť postaviť za naše hodnoty a celosvetovo uznávané štandardy. Chcem vytvoriť Komisiu, ktorá bude vedená s odhodlaním, pričom toto odhodlanie musí byť jasne zamerané na najťažšiu problematiku a musí prinášať odpovede. Chcem, aby táto Komisia bola vyvážená, činorodá a moderná. Môj tím si teraz bude musieť získať dôveru Európskeho parlamentu. Moja Komisia bude Komisiou geopolitickou, s jasným odhodlaním realizovať udržateľné politiky. Zároveň chcem, aby Európska únia bola strážkyňou multilateralizmu, pretože všetci dobre vieme, že to, čo nedokážeme urobiť osamote, dokážeme urobiť len spoločným úsilím.[1]

Kolégium Európskej komisieUpraviť

Kolégium Európskej komisie má osem podpredsedov, vrátane vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku ktorým je Josep Borell. Podpredsedovia sú zodpovední za najvyššie priority uvedené v politických usmerneniach, riadia úsilie v oblasti najdôležitejších hlavných otázok, napríklad Európsky ekologický dohovor, Európa pripravená na digitálny vek, hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, ochrana nášho európskeho spôsobu života, silnejšia Európa vo svete a nový impulz pre európsku demokraciu. Stredobodom štruktúry kolégia sú samotní komisári ktorí riadia expertízu ktorú poskytujú generálne riaditeľstvá.

Výkonný podpredsedoviaUpraviť

Majú dvojitú funkciu, sú podpredsedami zodpovední za jednu z troch kľúčových oblastí programu zvolenej predsedníčky Komisie ale majú aj funkciu komisárov.

PodpredsedoviaUpraviť

KomisáriUpraviť

Predsedníčka Európskej Komisie Ursula von der Leyenová povedala, že chce predsedať kolégiu, ktoré je odhodlané, ktoré chápe Európu a ktoré počúva, čo Európania chcú, aj z tohto dôvodu dala za úlohu všetkým členom kolégia v priebehu prvej polovice svojho mandátu navštíviť každý členský štát aby spoznali nielen hlavné mestá, ale aj navštívili regióny, v ktorých žijú a pracujú občania Európy.[1][2]

Počas slávnostnej prísahy Ursula von der Leyenová vyhlásila: „(Európa) je poklad, ktorý sme zdedili. Je našou povinnosťou tento poklad zachovať.“[3]

ReferencieUpraviť

  1. a b c Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej : ambicióznejšia Únia [online]. Oficiálne webové stránky Európskej únie, [cit. 2020-07-28]. Dostupné online.
  2. Poslanci schválili novú Európsku komisiu pod vedením Ursuly von der Leyen [online]. Spravodajstvo Európsky parlament, 27.11.2019, [cit. 2020-07-28]. Dostupné online.
  3. Von der Leyenová sa dnes oficiálne ujala vedenia Európskej komisie [online]. hnonline.sk, 01.12.2019, [cit. 2020-07-28]. Dostupné online.