Vyslanec môže byť:

  • osoba poverená nejakým poslaním, posol,[1] zastarano: poslanec,.[2] pozri posol
  • diplomatická hodnosť o stupeň nižšia ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec; držiteľ tejto hodnosti,[3] pozri vyslanec (diplomacia)
  • zastarano: poslanec[1]

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. a b poslanec [online]. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. V. V – Ž. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. 848 s. Dostupné online. [cit. 2020-05-12].
  2. poslanec [online]. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. III. P – R. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. [cit. 2020-05-12].
  3. vyslanec [online]. In Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej (eds.). Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X. Dostupné online. [cit. 2020-05-12].
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.