Wikipédia:Ste wikipediholik?

Ak si nie ste istí, či ste wikipediholik, urobte si nasledujúci test.

Za každú otázku, na ktorú odpoviete áno, si pripočítajte počet bodov uvedených v zátvorke. Čím vyšší získate súčet, tým je pravdepodobnejšie, že ste wikipediholik.

 1. Používate bežne Wikipédiu aspoň raz týždenne? (1)
 2. Používate bežne Wikipédiu aspoň raz denne? (2)
 3. Používate bežne Wikipédiu viac ako jednu hodinu denne? (4 body; v súčte s predchádzajúcimi celkom 7 bodov)
 4. Editujete články? (1)
 5. Píšete nové články? (1)
 6. Komentujete články, alebo sa zúčastňujete diskusií? (2)
 7. Žiadate o napísanie, úpravu alebo zmazanie článkov? (1)
 8. Plníte takéto žiadosti? (2)
 9. Vyžiadali ste si v posledných týždňoch novú schopnosť softwaru Wikipédie alebo ste ohlásili chybu? (2)
 10. Vyrábate presmerovacie stránky? (1)
 11. Myslíte si, že využívate podstatnú časť dátového toku Wikipédie? (5)
 12. Keď kliknete na Náhodná stránka, objaví sa vám väčšinou článok, ktorý ste editovali? (3) napísali? (10)
 13. Kontrolujete Posledné úpravy takmer každodenne? (2)
 14. Kontrolujete Posledné úpravy častejšie než desaťkrát denne? (5)
 15. Máte Posledné úpravy v obľúbených stránkach? (1)
 16. Máte Posledné úpravy ako domácu stránku? (12)
 17. Kontrolujete svoj zoznam sledovaných stránok takmer každodenne? (1)
 18. Kontrolujete svoj zoznam sledovaných stránok častejšie ako desaťkrát denne? (4)
 19. Máte svoj zoznam sledovaných stránok ako domácu stránku? (8)
 20. Máte na Wikipédii svoj používateľský účet? (2)
 21. Máte používateľský účet na niekoľkých Wikipédiách? (4)
 22. Naučili ste sa nový jazyk, alebo vylepšili ste si znalosť iného jazyka hlavne kvôli schopnosti čítať v danom jazyku Wikipédie? (6)
 23. Máte na Wikipédii svoju používateľskú stránku? (2)
 24. Propagujete Wikipédiu osobne alebo na Usenete, IRC, fórach, webovských stránkach, vo svojom štandardnom záhlaví emailov a pod.? (2 ak občas, 5 ak prakticky každodenne, 10 ak tak často, že to vaše okolie už obťažuje)
 25. Máte tričko Wikipédie? (10; Tričká sú dostupné vo Wikimédia shope)
 26. Pristihli ste sa niekedy pri písaní bežného textu s použitím syntaxe Wikipédie? (3)
 27. Trpí nejaká pre vás dôležitá vec, ako napríklad váš osobný život, kariéra alebo štúdium, kvôli množstvu času strávenom na Wikipédii? (10)
 28. Trpíte kvôli Wikipédii nedostatkom spánku? (9)
 29. Pred tým, než niečo poviete ľuďom v skutočnom svete si to najprv nepremyslíte, ale pred umiestnením komentára do diskusie si ho skontrolujete stokrát? (5)
 30. Posudzujete ľudí, ktorých poznáte zo skutočného sveta čiastočne aj podľa ich príspevkov do Wikipédie? (6)
 31. Myslíte si, že kvalita príspevkov do Wikipédie je dôležité kritérium pre výber partnera na blízky vzťah? (17)
 32. Ohromuje vás rast Wikipédie? (2)
 33. Ste prihlásený do Wikipedia-L alebo inej konferencie o Wikipédii? (2)
 34. Dokonca čítate príspevky z tejto konferencie? (2)
 35. Pristihnete sa občas pri znovunačítaní konferencie, dúfajúc, že prišiel nový e-mail? (5)
 36. Alebo máte automatický nástroj, takže vám stačí konferenciu skontrolovať iba vtedy, keď vám oznámi nové príspevky? (7)
 37. Ak máte, vyrobili ste ho sám/sama špeciálne pre konferencie Wikipédie? (10)
 38. Myslíte si, že Wikipédia bude čoskoro lepšia, ako všetky ostatné encyklopédie? (3)
 39. Veríte, že príspevky do Wikipédie sú „užitočné“ – oproti „plytvaniu času“ hraním hier či sledovaním futbalu? (5)
 40. Už sa vám niekedy snívalo o Wikipédii? (3)
 41. Už sa vám niekedy snívalo o ostatných wikipediánoch? (5)
 42. Už ste sa niekedy zobudili spotený(á) a snažili ste si spomenúť, či váš posledný príspevok bol ozaj napísaný z neutrálneho pohľadu? (6)
 43. Už ste niekedy telefonovali inému wikipediánovi? (1)
 44. Už ste sa niekedy osobne stretli s iným wikipediánom? (2)
 45. Už ste niekedy mali sex s iným wikipediánom? Nastrčené účty sa nerátajú. (10)
 46. Ak používate modem, narástol váš telefónny účet potom, ako ste objavili Wikipédiu? (2)
 47. Kúpili ste si druhý monitor, aby ste moholi mať Wiki na jednom a Google na druhom? (1% ceny druhého monitora)
 48. Napadli vám okamžite spôsoby, ako tento test vylepšiť, alebo upraviť skóre tak, aby ich súčet bol okrúhlych 100? (3,5)
 49. Editovali ste tento test za účelom získania lepšieho skóre? (5)
 50. Máte dojem, že vaše skóre je príliš vysoké a možno s tým niečo urobíte, „po pár úpravách“? (6)
 51. Alebo ste na svoje skóre tak hrdý, že test opakujete každých pár mesiacov, aby ste videli, ako ste čím ďalej viac závislý(á)? (10)
 52. Podpisujete sa do listov a iných dokumentov ako "~~~~"? (7)
 53. Už ste niekedy hľadali odkaz editovať na normálnej webovskej stránke? (3)
 54. Už ste niekedy podvedome siahali po odkaze editovať, aby ste opravili nevhodný výraz, zatiaľ čo ste čítali noviny? (4)
 55. Už ste niekedy editovali článok na Wikipédii cez diaľkové telefonické pripojenie k Internetu? (5)
 56. Skontrolovali ste už niekedy, či súčet bodov v tomto teste je stále 100 i potom, ako ho niekto upravil? (4)
 57. Editujete články v opilosti alebo pod vplyvom iných omamných látok, bez toho, aby vaše editácie boli vrátené späť? (1)
 58. Editovali ste niekedy články vo vani? (5)
 59. Už ste niekedy verejne ohlásili odchod z Wikipédie, ale pritom sa sem pravidelne vraciate? (7)
 60. Je táto stránka medzi vašimi sledovanými? (2)
 61. Ste vo Wikipédii veľvyslancom? (2)
 62. Ste veľvyslancom pre viac než jednu Wikipédiu? (2 ďalšie body)
 63. Už ste niekedy požiadali o práva sysopa? (2)
 64. Máte oprávnenie sysopa? (2)
 65. Máte oprávnenie sysopa na viac než jednej Wikipédii? (2 ďalšie body)
 66. Už ste niekedy požiadali o práva byrokrata? (3)
 67. Máte oprávnenie byrokrata? (3 ďalšie body)
 68. Prekladáte software Wikipédie? (3)
 69. Programujete ho? (20)
 70. Vymýšľate nové slová začínajúce na wiki-? (26)
 71. Editujete články v spánku? (17)
 72. Nadávate po prebudení a zistení, že všetky tie úpravy budete musieť urobiť znovu? (2 ďalšie body)
 73. Alebo tam tie úpravy zostali? (200 bonusových bodov)
 74. Editujete Wikipédiu na notebooku? (1)
 75. Zapol sa vám vetráčik na notebooku len pri pobyte na Wikipédii? (2)
 76. Pokračovali ste i potom v editácii? (5)
 77. Pokračovali ste i potom, ako sa vypol? (10)
 78. Pokračovali ste i potom, keď sa znova zapol? (a na tretíkrát atď.) (20)
 79. Roztavil sa vám notebook (alebo vykazoval závažné známky tavenia) pri editácii Wikipédie? (100 bonusových bodov)
 80. Už ste editovali pred pol siedmou ráno? (6)
 81. …do štvrtej do rána? (2)
 82. …do šiestej do rána? (4)
 83. …do ôsmej do rána alebo dlhšie? (7)
 84. Pridelili ste si 13 bodov za posledné otázky, pretože niekde je vždy 4, 6 alebo 8 hodín? (−10: 3 body za chytrosť :-) )
 85. Máte nutkanie editovať tento neexistujúci článok? (1)
 86. Skúsili ste okamžite editovať predchádzajúci neexistujúci článok? (3)
 87. Rozzúrilo vás zistenie, že predchádzajúci neexistujúci článok nie je wiki odkaz? (3)
 88. Nerozzúrilo vás to, pretože ste si najprv skontrolovali zdrojový text stránky? (4)
 89. Editovali ste túto stránku, aby predchádzajúci odkaz na neexistujúci článok odpovedal vášmu zvolenému štýlu? (5)
 90. Rozlišujete odkazy na interné a externé podľa farby i na iných webovských stránkach? (2)
 91. Z koľkých rôznych počítačov či miest ste navštívili Wikipédiu za posledných 30 dní? (1 bod za každý počítač)
 92. Wikifikovali ste tento test? (2 body)
 93. Nazvali ste svoju postavu na MUDe „Wikipédia“? (5)
 94. Keď sa vás ľudia na niečo pýtajú, je vašou odpoveďou zásadne odkaz do Wikipédie? (3)
 95. Používate termíny ako "revert", "NPOV" aj mimo Wikipédie? (2)
 96. Už ste niekedy chceli editovať niečie zhrnutie úprav? (1)
 97. Editovali ste niekedy bodovú hodnotu otázky tohto testu, aby ste mohli ďalej popierať svoju závislosť? (8)
 98. Naopak, editovali ste niekedy bodovú hodnotu otázky tohto testu, aby ste mohli žiadať väčšie práva v skupine ľudí, s ktorými sa nikdy v celom živote nestretnete, ty patetický stroskotanec? (12)
 99. Už ste niekedy filozofovali o vplyve Wikipédie? (15)
 100. Klikáte na Náhodná stránka aspoň raz denne? (2)
 101. Prekvapí vás, keď vás nejaký odkaz zavedie inam, než na článok Wikipédie? (1)
 102. Už ste sa niekedy hlasno radovali pri pohľade na štatistiky známosti Wikipédie? (5)
 103. Už ste niekedy porušili nejaké pravidlo len kvôli možnosti navštíviť Wikipédiu? (6)
 104. Používate na Wikipédii skratkové klávesy? (2)
 105. Je vašou najčastejšou skratkovou klávesou alt-x (alebo jej ekvivalent na vašej klávesnici)? (3)
 106. Keď sa v noci zobudíte a nemôžete zaspať, venujete sa práci na Wikipédii, aby vás to upokojilo? (2, ďalšie 4, ak to funguje)
 107. Je Wikipédia nastavená vo vašom prehliadači ako domovská stránka? (4)
 108. Na viac než jednom prehliadači? (6)
 109. Na všetkých existujúcich prehliadačoch? (16)

Zhodnotenie výsledkov

upraviť
<49Vyvážený postoj, ktorý môže byť ešte vylepšený trávením väčšieho množstva času na Wikipédii.
50–109Optimálne skóre zaručujúce najlepšiu produktivitu.
110–189Ste na Wikipédii závislý(á).
>190Takéto hodnoty obyčajne končia smrťou.

Bonusové otázky

upraviť

Za nasledujúce otázky nezískavate žiadne body, napriek tomu môžu poskytnúť užitočné informácie vášmu lekárovi:

 1. Sťažujete sa, že články nie sú písané z neutrálneho hľadiska?
 2. Už ste niekedy žiadali obrázok chemickej zlúčeniny?
 3. Viete, kto je to Larry Sanger?
 4. Hádali ste sa niekedy s Larry Sangerom?
 5. Používate svoje vlastné meno, alebo nejakú obskúrnu prezývku?
 6. Editovali ste články aspoň v troch rôznojazyčných wikipédiách?
 7. Editovali ste články aspoň v PIATICH rôznojazyčných wikipédiách?
 8. Odstránili ste niekedy z tohoto testu zastarané otázky?
 9. Už ste niekedy zanedbali osobnú hygienu kvôli Wikipédii?
 10. Už ste sa niekedy rozišli s drahou polovičkou kvôli Wikipédii?