Závozný jarok[1] je potok v regióne Podpoľanie, v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen v Banskobystrickom kraji. Je ľavostranným prítokom vodného toku Slatina; má dĺžku 4,3 km. Je vodným tokom IV. rádu. Hydrologický identifikátor: 4-23-03-1793. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologický celok Javorie, geomorfologický podcelok Lomnianska vrchovina[2].

Závozný jarok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Zvolen
Obec Zvolenská Slatina
zdrojnica
 - poloha Javorie, Plzácke (vrch 671 m n. m.), Podpoľanie
 - výška 492 m
 - súradnice 48°31′33″S 19°15′41″V / 48,5258°S 19,2614°V / 48.5258; 19.2614
Ústie Slatina
 - poloha Zvolenská Slatina
 - výška 327 m
 - súradnice 48°33′18″S 17°14′37″V / 48,5549°S 17,2437°V / 48.5549; 17.2437
Dĺžka 4,3 km
Rád toku IV.
Hydrologický identifikátor 4-23-03-1793
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Zdrojnica upraviť

Východná zdrojnica priteká zo západného svahu vrchu Plzácke s nadmorskou výškou 671 m n. m. a západná zdrojnica priteká z lesa Plzácke a obteká východné svahy vrchu Drvište s nadmorskou výškou 615 m n. m.. Začína sa na sútoku zdrojníc v nadmorskej výške 492 m n. m. v juhovýchodnej časti územia obce Zvolenská Slatina v lesnom extraviláne premiešanom s trvalými trávnymi porastmi, v okrese Zvolen v Banskobystrickom kraji, v geomorfologickom celku Javorie, v geomorfologickom podcelku Lomnianska vrchovina.

Opis toku upraviť

Od zdrojnice tečie severným smerom, preteká v lesnom extraviláne s prímesou trvalých trávnatých porastov, ľavým brehom obteká pasienok Závozy, v nadmorskej výške 416 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok, pravým brehom obteká les Kuklovo, v nadmorskej výške 384 m n. m. priberá pravostranný bezmenný prítok v lokalite lesa Pod Hájom, ľavým brehom obteká úpätie vrchu Prosisko s nadmorskou výškou 433 m n. m. a juhozápadne od intravilánu obce Zvolenská Slatina v poľnohospodárskom extraviláne ústi do Slatiny ako jej ľavostranný prítok. Vodný tok Závozný jarok má dva bezmenné prítoky[3][4]. Vodný tok Závozný jarok vzniká, preteká a ústi do Slatiny v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen v Banskobystrickom kraji, v geomorfologickom celku Javorie, v geomorfologickom podcelku Lomnianska vrchovina[5].

Pôvod názvu upraviť

Hydronymum Závozný jarok na území obce Zvolenská Slatina má pôvod v toponyme pasienka Závozy, cez ktorý preteká, s významom poľná cesta s tvarom širokého a hlbokého jarku, úvoz. Z toponyma Závozy rozšírením o formant -ný a kombináciou so všeobecným podstatným menom jarok s významom menší potok, výmoľ, struha, priekopa pozdĺžneho tvaru na odtekanie vody bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložený z prídavného mena a z podstatného mena) Závozný jarok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii. Názov pasienka Závozy v obci Zvolenská Slatina má pôvod v charakteristickom výskyte topografického objektu závoz v priestore pasienka[6]. Názov potoka Závozný jarok bol štandardizovaný v roku 1993[7]. V priestore slovenskej hydronymie je to jedinečné hydronymum.

Referencie upraviť

  1. Názvy potokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-08.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-09]
  3. Priebeh vodného toku Závozný jarok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-02-09].
  4. Geografické názvy okresu Zvolen A 30. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1031/1993 z 1.6.1993. 102 s. S. 74, 83, 87, 89. ISBN 80-85672-03-0.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 10, 86. 079-902-87
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 134, 136, 141, 144.
  7. Geografické názvy okresu Zvolen A30. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Rozhodnutie č. GK-1031/1993 z 1.6.1993. 102 s. S. 74, 94. ISBN 80-85672-03-0.