Dokonalosť

(Presmerované z Zdokonaľovanie)

Dokonalosť alebo perfekcia je stav dosiahnutia úplnosti, dokonanie (po nem. Vollkommenheit - zo staršieho slovesa volkomen = doviesť do konca, zavŕšiť); rovnaký význam má lat. perfectio (fectio - zhotovenie alebo dokonanie, uskutočnené skrz naskrz (per), teda úplne). Dokonalosť preto zahrnuje zavŕšenosť. Dokonalosť tkvie v zbavení sa akejkoľvek chyby alebo nedostatku, obsahuje všetko to, čo patrí k podstate nejakej veci, čo leží v idei nejakej veci, čo sa požaduje touto ideou, čo zodpovedá nejakému ideálu, čo má byť. Pojem dokonalosti závisí od toho, aké významové útvary, najmä kategórie, intervenujú v úvahách o nej. Napríklad v okruhu filozofických učení vznikajúcich na teisticky presiaknutej pôde sa za absolútnu alebo totálnu dokonalosť považuje boh.

Dokonalosť je povaha toho, čo je dokonalé, t. j. čo je úplne dokončené a už nie je schopné nijakého vývoja. Dokonalosť osebe alebo plnosť bytia po všetkých stránkach pripisuje klasická metafyzika Bohu, absolútnej bytosti.

Procesia robenia dokonalým alebo dosahovania dokonalosti sa nazýva zdokonaľovanie.

Dokonalosť podľa BiblieUpraviť

Dokonalosť je slobodný Boží prísľub a dar Božej milosti. Nedá sa odvodiť z prirodzených imanentných síl, čiže od nejakej entelechie. Boh môže náhle zmeniť chod vecí, zabudnúť na to, tu a tam dovŕšiť, dokonať.

Dokonalosť podľa Vasilija ZeňkovskéhoUpraviť

Dokonalosť je nechýbanie ničoho podľa spôsobu povahy. Vecné alebo virtuálne časti, z ktorých sa skladá dokonalá vec, sa nazývajú čiastočné dokonalosti a tvar (forma), ktorý povstáva z týchto častí, sa nazýva celková dokonalosť.

Existuje dokonalosť bytostná alebo prvá, ktorá vlastne napĺňa bytnosť veci (napr. rozumná duša v človeku); ďalej dokonalosť cieľa, ktorá plynie zo sledovania cieľa a naplnenia prirodzenej náklonnosti; a napokon dokonalosť akcidentálna, ktorá plynie s akcidentov pridaných k bytnosti a zdokonaľuje činnosť smerujúcu k cieľu (Zeňkovskij, Vasilij Vasilievič: Istorija russkoj filosofii, 1991).

Dokonalosť podľa Waltera BruggeraUpraviť

Dokonalosť je uskutočnená dvoma spôsobmi: buď je tu úplne už od začiatku, alebo zreje postupne...Od začiatku a bezo zmeny je dokonalý iba Boh (Brugger et al.: Filosofický slovník, 1994[1]).

ReferencieUpraviť

Iné projektyUpraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Dokonalosť