Zdravotný klaun

Zdravotný klaun je profesionálny umelec, ktorého úloha spočíva v rozveseľovaní nemocničných pacientov. Svojou humornou návštevou, založenou predovšetkým na improvizácii, zabáva hospitalizované deti a tak zlepšuje ich psychický stav. Hlavným poslaním zdravotného klauna je odpútať pacientov od strachu či úzkosti plynúcej z choroby, liečby, či samotného nemocničného prostredia.

Zdravotná klaunka odprevádza pacienta na operáciu

História zdravotných klaunovUpraviť

O vznik pravidelných návštev zdravotných klaunov v nemocniciach sa zaslúžil v roku 1986 Michael Christensen, riaditeľ Big Apple Clown Care Unit – organizácie združujúcej nemocničných klaunov. Zaujímalo ho, ako budú na prítomnosť klaunov reagovať pacienti detských lôžkových oddelení. Jeho nápad sa po prvý raz realizoval v presbyteriánskej nemocnici v New Yorku. Zistilo sa, že pravidelné návštevy klaunov majú na pacientov pozitívny vplyv, dôkazom čoho bolo následné zlepšenie ich zdravotného stavu.[chýba zdroj] V súčasnosti sú zdravotní klauni vnímaní ako dôležitá súčasť liečebného procesu. Svoje poslanie nenapĺňajú len v Spojených štátoch amerických, nemocničných pacientov navštevujú i v Európe, a to aj v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Belgicku, Dánsku, Česku, Taliansku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Poľsku, Litve, na Slovensku a ďalších krajinách.

Prieskumy o vplyve zdravotných klaunov na stav nemocničných pacientovUpraviť

Poslanie zdravotných klaunov a jeho pozitívny vplyv na stav hospitalizovaného pacienta už preukázali mnohé výskumy, predovšetkým v USA. V rámci Slovenska sa uskutočnil podobný prieskum v roku 2008 v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie. Mapoval sa vplyv pôsobenia klaunov zo združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Bratislava - Kramáre (dnes Národný ústav detských chorôb). Prieskum ukázal, že prítomnosť zdravotných klaunov pacientom zlepšuje náladu, ich návštevy majú, zvlášť pre deti, veľký význam a pomáhajú im lepšie si zvyknúť na nemocničné prostredie.

Zdravotný klaun na SlovenskuUpraviť

Tím profesionálnych zdravotných klaunov funguje na Slovensku v rámci občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Organizáciu založil v roku 2004 Gary Edwards a je súčasťou celosvetovej siete RED NOSES International.

Hlavným programom občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors sú pravidelné návštevy chorých detí v nemocničných zariadeniach – tzv. klauniády. Zdravotní klauni formou humoru pomáhajú detským pacientom prekonať strach z nemocnice či liečby a podporujú psychickú pohodu.

V súčasnosti vyše 60 profesionálnych zdravotných klauniek a klaunov pravidelne navštevuje viac ako 50 nemocníc a liečebných zariadení po celom Slovensku, pričom mesačne zrealizujú okolo 230 návštev.

Okrem pravidelných návštev tzv. klauniád organizuje združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors aj špeciálne programy:

 •  Ambulantné klauniády: Pre deti čakajúce s rodičmi pred odbornými ambulanciami lekárov. Úlohou klaunov je vytrhnúť ich z nudy, strachu z prostredia, alebo únavy z choroby.
 •  Smiech nepozná vek: Pravidelné návštevy seniorov v domovoch seniorov alebo na geriatrických oddeleniach nemocníc. Klauniády pre skôr narodených majú priniesť ľuďom vo vyššom veku, často osamelým v liečebných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, potešenie, vzpruhu a hlboký emocionálny zážitok, ktorý sa vymyká z bežného rámca ich všedných dní. Zdravotní klauni môžu vďaka pestrosti svojich pováh a charakterov, rovnako aj svojho repertoáru tém, povzbudiť v starších ľuďoch chuť k citovým prejavom. Nenásilne ich nútia pracovať s pamäťou a celkovo ich podnecujú k väčšej duševnej a fyzickej aktivite.
 •  N.O.S.: Zdravotný klaun sprevádza na operáciu dieťa. Cieľom je malých pacientov odpútať od bolesti, úzkosti a svojím humorom navodiť psychickú pohodu, ktorá je pred chirurgickým zákrokom veľmi potrebná. Vo chvíli, keď deti zostávajú na sále, klauni sa venujú ich rodičom a blízkym.
 •  Cirkus Paciento: Týždňový program so záverečným vystúpením pre dlhodobo hospitalizované deti v liečebných zariadeniach a na onkologických a psychiatrických detských oddeleniach nemocníc, ktorých cieľom je hlavne vzbudiť v pacientoch záujem o život a zvýšenie sebadôvery.
 •  Fidlikára: Pripravené predstavenie pre deti s ťažkým a kombinovaným postihnutím, ktoré združenie realizuje na špeciálnych základných školách. Zameriava sa hlavne na podnietenie zmyslových vnemov ako sluch, hmat a zrak.
 •  Prezuvky máme: Program pre nevyliečiteľne choré deti v domácej starostlivosti. Zmyslom návštevy je poskytnúť chorému dieťaťu a jeho rodine duševnú podporu a vniesť radosť do ich domova.
 •  Program pre dospelých onkologických pacientov: Program je realizovaný raz ročne počas jesene. Jeho cieľom je priniesť dúšok radosti a rozptýlenie v ťažkých chvíľach dospelým pacientom, ale aj ich blízkym, prevažne na onkologických oddeleniach.
 •  Program pre dospelé psychiatrické pacientky: Pravidelné návštevy ženského oddelenia Psychiatrickej nemocnice P. Pinela v Pezinku. Program, ktorý vznikol na základe skúseností zdravotných klaunov s detskými psychiatrickými pacientmi a seniormi. Cieľom programu je priniesť pacientkam nové zážitky, vzbudiť chuť do života a podporiť tak tradičné metódy liečby.
 •  Vzdelávacie semináre: Pre zdravotnícky personál. Cieľom vzdelávacích seminárov je poskytnúť zdravotníckemu personálu, ktorý je v každodennom kontakte s detskými pacientmi, možnosť praktického tréningu v špeciálnych technikách terapie humorom. Profesionálne vyškolení klauni neučia personál klaunskému umeniu, ale ponúkajú im možnosť vedieť prijať, rozumieť a používať humor ako komunikačný nástroj skĺbený s ich terapiou.
 •  Varieté: Trojdňový program pre seniorov v domovoch sociálnych služieb, ktorí v spolupráci s klaunmi nacvičujú hudobné, tanečné či estrádne čísla, aby ich predviedli počas Varieté pre ostatných klientov zariadenia, personál a rodinných príslušníkov. Cieľom je motivovať seniorov k novým zážitkom, ktoré prinesú sebe aj ostatným.
 • Emergency smile: Program pod gesciou RED NOSES International, do ktorého sa často zapájajú aj zdravotní klauni o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Ide o misie do oblastí, ktoré boli postihnuté vojnou alebo prírodnou katastrofou, a klauni prinášajú ich obyvateľom (deťom či dospelým) psychickú podporu.
 • Klaunská návšteva online: Program bol vytvorený ako reakcia na pandémiu koronavírusu COVID - 19 v roku 2020, keď zdravotní klauni nemohli osobne navštevovať pacientov a seniorov. Klaunská návšteva online je šitá na mieru konkrétnemu pacientovi a prebieha formou videohovoru vo vopred stanovenom čase, ktorý si pacient rezervuje na www.cervenynos.sk.

Gary A. EdwardsUpraviť

Gary A. Edwards (1951), zakladateľ organizácie Červený Nos Clowndoctors, navštívil prvýkrát nemocnicu ako klaun v roku 1976. Odvtedy vyučuje a pomáha pri rozvíjaní projektov zameraných na prítomnosť zdravotných klaunov v nemocniciach. Po štúdiu hudby v Kalifornii získal štipendium na americkej akreditovanej klaunskej škole Dell Arte School of Physical Theater. Koncept „liečby humorom“ rozvinul najskôr v Česku, kde v roku 1998 začal navštevovať prvé nemocnice a neskôr založil organizáciu Zdravotní klaun. Tento projekt financoval niekoľko rokov z vlastných úspor. Na rozličných konferenciách upozorňoval na dôležitosť humoru v nemocniciach. V súčasnosti je predsedníčkou združenia organizácie Červený nos Clowndoctors MUDr. Katarína Šimovičová.

Gary A. Edwards vo svojej práci naďalej pokračuje, vedie rôzne workshopy, na ktorých pomáha klaunom ďalej rozvíjať ich schopnosti. Vyučuje tiež na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v rámci medicínskej psychológie - vzťah medzi lekárom a pacientom. Gary Edwards vydal i niekoľko publikácií. Príbehy zdravotných klaunov z návštev detí v nemocniciach zozbieral do českých kníh Recepty pro Honzíka a Malé zázraky a do slovenskej knihy Recept pre Janka.

ZdrojeUpraviť

Externé odkazyUpraviť