Zolná je malá stredoveká obec, ktorá sa nachádza v strede Stredného Slovenska. Dnes je administratívnou súčasťou Zvolena, od ktorého sa nachádza východne vo vzdialenosti 8 kilometrov. Od Banskej Bystrice je vzdialená asi 20 km, od Bratislavy 200 km, Budapešti 150 km a od Viedne 250 km.

 
Pamätná tabuľa na činnosť leteckého pluku. Za povšimnutie stojí, že je použitý čestný názov pluku, ktorý pluk dostal až po evakuácii zo Slovenska a dátum 25. október, kedy už bola letecká technika 5 dní na letisku Tri Duby.

Obec je významne spojená aj so Slovenským národným povstaním. Na je poľnom letisku operoval medzi 17. septembrom a 20. októbrom 1944 prvý česko-slovenský samostatný stíhací letecký pluk.[1] Túto skutočnosť dnes pripomína pamätník s obrysom lietadla Lavočkin La-5 na vstupe do obce.

Kultúra a zaujímavosti

upraviť

Pamiatky

upraviť
 • Rímskokatolícky kostol sv. Matúša, jednoloďová ranogotická stavba s polygonálnym ukončeným presbytéria a predstavanou vežou z obdobia rokov 1260-1280. Nachádza sa v opevnenom areáli vo vyvýšenej polohe na okraji obce. Pôvodným patrocíniom bolo sv. Štefana Prvomučeníka. Prvá písomná zmienka o kostole je mladšia, z roku 1311. V tomto období došlo ku prestavbe kostola, počas ktorej novo zaklenuli svätyňu. V období 1360-1390 bol interiér kostola doplnený o freskovú výmaľbu, ktorá sa čiastočne dochovala dodnes. Od obdobia reformácie do roku 1709 bol kostol evanjelický. V roku 1773 prebehla baroková prestavba kostola. Počas druhej svetovej vojny bol poškodený mínometnou paľbou. Od roku 2011 sa realizuje pamiatková obnova kostolíka.[2]
 • Kaštieľ, trojtraktová dvojpodlažná pôvodne renesančná bloková stavba s manzardovou strechou zo 17. storočia. Stavba bola barokovo upravená v roku 1760. Miestnosti kaštieľa sú zaklenuté pruskými klenbami. Kaštieľ má hladké fasády, v súčasnosti stavba chátra.[3]

Literatúra

upraviť
 • BRÁZDILOVÁ, M.: Peripetie pamiatkovej obnovy a reštaurovania rímskokatolíckeho kostola sv. Matúša v obci Zolná. Bratislava 2001.
 • GERÁT, I.: Stredoveké obrazové témy na Slovensku: Osoby a príbehy. Bratislava: Veda, 2001, 304 s.
 • HALAJ, J.: Povstalecká obec Zolná, časť Zvolena. Bratislava, Odkaz 1994, 168 s.
 • HUDÁK, J.: Patrocíniá na Slovensku. Umenovedný ústav SAV (interná tlač), Bratislava 1984, 480 s.
 • ZOLNÁ. In: Súpis pamiatok na Slovensku. 1. vyd. Zväzok 3. R – Ž. Bratislava : Obzor, 1969. 568 s. S. 473-474.
 • NOVÁK, J.: Slovenské mestské a obecné erby. Martin, Osveta 1972, 451 s. (2. vydanie)
 • RAGAČ, R.: Vývin erbu mesta Zvolena. In: Slovenská archivistika 1999, č. 2, s. 41 -56.
 • RAGAČ, R.: Zvolen - obraz stredovekého mesta a jeho mestskej kancelárie. Diplomová práca, Bratislava 1998, 99 s.
 • SLÁVIK, J.: Dejiny zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica, Vdova a syn Augusta Joergesa 1921, 883 s.
 • TOGNER, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava, Tatran 1989.
 • VRTEź, L.: Osem storočí heraldiky na Slovensku. Martin, Vydavatežstvo Matice slovenskej a Bolchhazy - Carducci Publishers, Inc. Waconda 1999, 296 s.

Referencie

upraviť
 1. FAJTL, František. Prví doma. Bratislava : Nakladateľstvo Pravda, 1984. 288 s.
 2. Zolná [online]. Apsida.sk. Dostupné online.
 3. Zolná [online]. Pamiatky na Slovensku. Dostupné online.

Súradnice: 48°35′59″S 19°13′25″V / 48,599853°S 19,223585°V / 48.599853; 19.223585