Zoznam chránených území v okrese Ústí nad Orlicí

zoznamový článok projektov Wikimedia
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Toto je zoznam chránených území v okrese Ústí nad Orlicí aktualizovaný k 1.11.2017

Kód Obrázok Názov Typ Galéria
Commons
Popis územia Súradnice
1754 Bošínská obora Bošínská obora PR
Kategória Bošínská obora na Wikimedia Commons
Kategória Bošínská obora na Wikimedia Commons
Toto územie je tvorené lesnými porastami lužného lesa prirodzeného charakteru. Ďalej ju tvoria lúčne porasty bývalej obory a bažantnice s významnými solitérmi, s parkovou úpravou a s umelou vodnou nádržou 50°01′47″S 16°11′54″V / 50,0296219°S 16,1982331°V / 50.0296219; 16.1982331 (Bošínská obora)
1500 Čenkovička Čenkovička PP
Kategória Čenkovička (natural monument) na Wikimedia Commons
Kategória Čenkovička (natural monument) na Wikimedia Commons
Bohaté nálezisko bledule jarnej 50°00′35″S 16°39′31″V / 50,0096694°S 16,6587075°V / 50.0096694; 16.6587075 (Čenkovička)
1786 Hemže-Mýtkov Hemže-Mýtkov PR
Kategória Hemže-Mýtkov na Wikimedia Commons
Kategória Hemže-Mýtkov na Wikimedia Commons
Toto územie je tvorené južnými svahmi nad riekou so suťovými lesmi na opukových výbežkoch s bohatým výskytom kveteny, mäkkýšov a obojživelníkov v priľahlých slepých ramenách Tichej Orlice 50°00′06″S 16°14′50″V / 50,0016556°S 16,2471597°V / 50.0016556; 16.2471597 (Hemže-Mýtkov)
122 Hradní kopec Litice Hradní kopec Litice PP
Kategória Hradní kopec Litice na Wikimedia Commons
Kategória Hradní kopec Litice na Wikimedia Commons
Porast jedle, buka a javora okolo ruiny hradu 50°05′06″S 16°21′05″V / 50,0849167°S 16,3514722°V / 50.0849167; 16.3514722 (Hradní kopec Litice)
2235 Hynkovice PR Svahové rašelinisko s divo rastúcimi rastlinami a voľne žijúcimi živočíchmi 50°03′12″S 16°40′01″V / 50,0534458°S 16,6669219°V / 50.0534458; 16.6669219 (Hynkovice)
1298 Králický Sněžník Králický Sněžník NPR
Kategória Králický Sněžník na Wikimedia Commons
Kategória Králický Sněžník na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu prirodzených a prírode blízkych ekosystémov viazaných na geologický podklad a reliéf horského masívu Králického Sněžníku 50°10′39″S 16°50′04″V / 50,1775°S 16,8344444°V / 50.1775; 16.8344444 (Králický Sněžník)
1772 Štěnecký rybník Kusá hora PP
Kategória Kusá hora na Wikimedia Commons
Kategória Kusá hora na Wikimedia Commons
Ochrana lesných biotopov s výskytom čistých bučín a zmiešaných dubohrabových porastov na opukovom podloží so zastúpením jedlí a acidofilných dúbrav, a ďalej botanicky cenných hájnych a teplomilných druhov rastlín na stráňach , vodných a vlhkomilných rastlín 49°54′54″S 16°03′55″V / 49,9149611°S 16,0653889°V / 49.9149611; 16.0653889
209 Letohradská bažantnice PP Zvyšok bažantnice založenej v roku 1628; starý zmiešaný porast 50°02′39″S 16°30′25″V / 50,0441667°S 16,5069444°V / 50.0441667; 16.5069444 (Letohradská bažantnice)
1502 Maštale Maštale PR
Kategória Maštale na Wikimedia Commons
Kategória Maštale na Wikimedia Commons
Charakteristické skalné útvary s prevahou cenomanských pieskovcov a na nich zastúpených kultúrnych a reliktných bôrov 49°50′08″S 16°07′25″V / 49,8355556°S 16,1236111°V / 49.8355556; 16.1236111
Tichá Orlice v Bezpráví Orlice PrP Prírodný park má za úlohu chrániť zachované riečne a nivné ekosystémy a celkový ráz krajiny v okolí toku. Tichá, Divoká a spojená Orlice je jednou z mála českých riek, ktorá nebola vo svojom dolnom toku v dlhých úsekoch zregulovaná, má prirodzený a naďalej se vyvíjajúci charakter.
64 Orlické hory Orlické hory CHKO
Kategória Orlické hory na Wikimedia Commons
Kategória Orlické hory na Wikimedia Commons
50°15′S 16°27′V / 50,25°S 16,45°V / 50.25; 16.45 (Orlické hory)
305 Peliny Peliny PR
Kategória Peliny na Wikimedia Commons
Kategória Peliny na Wikimedia Commons
Strmé opukové stráne so zmiešaným porastom a teplomilnou kvetenou 50°00′13″S 16°13′59″V / 50,0035336°S 16,23303°V / 50.0035336; 16.23303 (Peliny)
385 Selský les Selský les PR
Kategória Selský les na Wikimedia Commons
Kategória Selský les na Wikimedia Commons
Zvyšok zmiešaného bukojedľového porastu 49°56′50″S 16°41′20″V / 49,9472222°S 16,6888889°V / 49.9472222; 16.6888889 (Selský les)
1496 Selský potok PP Bohatá lokalita bledule jarnej 49°56′34″S 16°41′54″V / 49,9427778°S 16,6983333°V / 49.9427778; 16.6983333 (Selský potok)
1577 Střemošická stráň Střemošická stráň PR
Kategória Střemošická stráň na Wikimedia Commons
Kategória Střemošická stráň na Wikimedia Commons
Ochrana prirodzených lesných a lesostepných spoločenstiev na opukových stráňach s dubohrabovým porastom a výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín. Tieto spoločenstvá ďalej dopĺňajú stepné druhy hmyzu a drobného vtáctva. 49°53′11″S 16°05′03″V / 49,8863611°S 16,0840278°V / 49.8863611; 16.0840278
Suchý vrch - Buková hora PrP Bohatá lokalita bledule jarnej 50°03′02″S 16°41′38″V / 50,0505556°S 16,6938889°V / 50.0505556; 16.6938889 (Suchý vrch - Buková hora)
428 Sutice PR Opuková stráň so vzácnou kvetenou, lokalita črievičníka papučkového 50°01′04″S 16°33′53″V / 50,0177375°S 16,5648425°V / 50.0177375; 16.5648425 (Sutice)
723 Šejval PP
Kategória Šejval na Wikimedia Commons
Kategória Šejval na Wikimedia Commons
Lokalita ohrozených druhov rastlín, zvlášť truskavca obyčajného. 49°59′52″S 16°04′26″V / 49,9978333°S 16,0739167°V / 49.9978333; 16.0739167 (Šejval)
2087 Třebovské stěny Třebovské stěny PR
Kategória Třebovské stěny na Wikimedia Commons
Kategória Třebovské stěny na Wikimedia Commons
Jedinečné porasty kvetnatých bučín a suťových lesov s voľne žijúcimi živočíchmi 49°55′29″S 16°31′07″V / 49,9247222°S 16,5186111°V / 49.9247222; 16.5186111 (Třebovské stěny)
1498 U Kaštánku U Kaštánku PR
Kategória U Kaštánku na Wikimedia Commons
Kategória U Kaštánku na Wikimedia Commons
Rašelinisko s hojným výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov 49°54′50″S 16°32′10″V / 49,9138611°S 16,5361667°V / 49.9138611; 16.5361667 (U Kaštánku)
1497 U Vinic U Vinic PP
Kategória U Vinic na Wikimedia Commons
Kategória U Vinic na Wikimedia Commons
Podmáčané lúky s hojným výskytom vstavačovca májového, všivca lesného a ďalších ohrozených druhov rastlín 49°57′43″S 16°11′25″V / 49,96185°S 16,1901917°V / 49.96185; 16.1901917 (U Vinic)
1514 Údolí Záhorského potoka Údolí Záhorského potoka PP
Kategória Údolí Záhorského potoka na Wikimedia Commons
Kategória Údolí Záhorského potoka na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita bledule jarnej 50°09′12″S 16°29′10″V / 50,1532222°S 16,4859944°V / 50.1532222; 16.4859944 (Údolí Záhorského potoka)
480 V dole PR Bohatá lokalita bledule jarnej 49°56′33″S 16°42′37″V / 49,9425°S 16,7102778°V / 49.9425; 16.7102778 (V dole)
1499 Vstavačová louka Vstavačová louka PP
Kategória Vstavačová louka na Wikimedia Commons
Kategória Vstavačová louka na Wikimedia Commons
Vlhké lúky s bohatým výskytom kosatca sibírskeho, vstavačovca májového, kruštíka močiarneho a ďalších ohrozených druhov rastlín 49°59′19″S 16°11′53″V / 49,9885725°S 16,1981614°V / 49.9885725; 16.1981614 (Vstavačová louka)
1040 Zemská brána Zemská brána PR
Kategória Zemská brána na Wikimedia Commons
Kategória Zemská brána na Wikimedia Commons
Skalnaté údolie Divokej Orlice so zaujímavými geologickými útvarmi 50°08′09″S 16°34′21″V / 50,1357158°S 16,5723822°V / 50.1357158; 16.5723822 (Zemská brána)