Zoznam krvných náhrad a perfúznych roztokov

zoznamový článok projektov Wikimedia
Nasledujúci zoznam obsahuje kategórie ATC klasifikačného systému, prípadne do nich zaradené lieky. Ďalšie informácie pozri v článku Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém.


B05A Krv a krvné deriváty

B05B Intravenózne roztoky

B05C Irigačné roztoky

B05D Peritoneálne dialyzačné roztoky

  • B05DA Izotonické roztoky
  • B05DB Hypertonické roztoky

B05X Aditíva k intravenóznym roztokom

B05Z Hemodialyzačné roztoky a hemofiltráty

  • B05ZA Hemodialyzačné roztoky, koncentráty
  • B05ZB Hemofiltráty

Pozri aj upraviť