Chlorid amónny

chemická zlúčenina

Chlorid amónny (NH4Cl, triviálne salmiak) je biela kryštalická látka, rozpustná vo vode. Vodný roztok je slabo kyslý. Chlorid amónny sa vyskytuje ako minerál salmiak, a to najmä v horiacich uhoľných slojoch, kde kondenzuje z plynov vznikajúcich pri horení, a tiež v niektorých sopkách.

Chlorid amónny
Chlorid amónny
Chlorid amónny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NH4Cl
Synonymá Salmiak
Vzhľad Biela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 53,5 u
Molárna hmotnosť 53,492 g/mol
Teplota varu 520 °C
Teplota sublimácie 335 °C
Teplota rozkladu 340 °C
Hustota 1,527 g/cm³ (20 °C)
1,062 g/cm³ (20 °C, 22% roztok)
Rozpustnosť vo vode:
29,41 g/100 ml (0 °C)
33,20 g/100 ml (10 °C)
37,14 g/100 ml (20 °C)
39,30 g/100 ml (25 °C)
41,40 g/100 ml (30 °C)
45,80 g/100 ml (40 °C)
50,42 g/100 ml (50 °C)
55,30 g/100 ml (60 °C)
65,72 g/100 ml (80 °C)
77,05 g/100 ml (100 °C)
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -315,4 kJ/mol
Štandardná entropia 95,8 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -203,2 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 1,572 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H302, H319
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R22, R36
Vety S S2, S22
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 12125-02-9
EINECS číslo 235-186-4
Číslo RTECS BP4550000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

VýrobaUpraviť

Chlorid amónny sa priemyselne vyrába reakciou amoniaku s kyselinou chlorovodíkovou:

NH3 + HCl → NH4Cl

Laboratórne sa pripravuje aj reakciou dusičnanu amónneho s chloridom draselným:

NH4NO3 + KCl → NH4Cl + KNO3

Výsledkom je roztok salmiaku a dusičnanu draselného, po ktorom, keď sa odparí, zostane zmes chloridu amónneho a dusičnanu draselného, ku ktorej stačí pridať repný cukor (alebo ešte lepšie sorbitol), premiešať a vznikne zmes uplatniteľná ako biela dymovnica.

VlastnostiUpraviť

Chlorid amónny sa zahrievaním rozkladá na amoniak a chlorovodík.

NH4Cl → NH3 + HCl

Plynný chlorovodík a amoniak však spolu okamžite reagujú a vzniká opäť chlorid amónny podľa rovnice:

NH3 + HCl → NH4Cl

VyužitieUpraviť

Chlorid amónny sa využíva ako prídavná látka a v potravinárstve sa označuje kódom E 510. Používa sa ako regulátor kyslosti, prídavná látka do pečiva a na ostro slanú chuť pri výrobe niektorých slaných druhov cukríkov zo sladkého drievka (predovšetkým v Škandinávii a Holandsku, napr. fínske salmiakki). Niektoré zdroje uvádzajú, že nežiaduce účinky pri požití nie sú známe a bezpečný denný príjem nie je stanovený; má sa za to, že množstvo, ktoré je možné požiť, je prirodzene obmedzené jeho intenzívnou chuťou.[1] Je uvedený v zozname záväzne klasifikovaných nebezpečných chemických látok ako látka zdraviu škodlivá (s tým, že škodí zdraviu pri požití a dráždi oči).

Ďalej sa využíva v dymovniciach, pomocou neho sa upravuje trať pre beh na lyžiach (chemická úprava - spevnenie a zrýchlenie trate), pri spájkovaní na odstránenie vrstvy oxidov z povrchu kovu, v suchých článkoch ako depolarizátor a vo fotografii sa používa ako ustaľovač.

BezpečnosťUpraviť

Čistý chlorid amónny je zdraviu škodlivý pri požití (spôsobuje nauzeu, zvracanie a bolesti v krku[2]) a dráždi oči.[2] Pri zahrievaní sa rozkladá za vzniku chlorovodíka a amoniaku (oba plyny sú toxické), v žiari môžu vznikať aj oxidy chlóru. Chlorid amónny prudko reaguje s dusičnanom amónnym a s chlorečnanom draselným - nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.[2] Reaguje tiež s meďou a jej zlúčeninami, čo sa využíva pri patinovaní predmetov z medi a jej zliatin.[3]

Podobné látkyUpraviť

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Food-Info.net [online]. Wageningen (NL) : Wageningen University. Dostupné online.
  2. a b c Ammonium Chloride - ICSC
  3. Patina Formulas for Brass, Bronze and Copper - Science Company

LiteratúraUpraviť

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Iné projektyUpraviť

Externý odkazUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid amonný na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).