Dusičnan draselný

chemická zlúčenina

Dusičnan draselný alebo liadok draselný (KNO3) je draselná soľ kyseliny dusičnej. Je to iónová zlúčenina. Pridaný do potravín nesie označenie E252.

Dusičnan draselný
Dusičnan draselný
Dusičnan draselný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec KNO3
Synonymá Liadok draselný
Vzhľad bezfarebný
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 101.1032 g/mol
Teplota topenia 334 °C
Teplota varu 400 °C (rozklad)
Hustota 2.109 g/cm3 (16 °C)
Rozpustnosť 13,63 g/100 ml (0 °C)
31,87 g/100 ml (20 °C)
83,99 g/100 ml (50 °C)
242,39 g/100 ml (100 °C)
Nepatrne rozpustný v etanole, dobre rozpustný v amoniaku a glycerole
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7757-79-1
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Výroba

upraviť

- zlúčením dusičnanu amónneho s hydroxidom draselným, alebo chloridom draselným:

NH4NO3 (aq) + KOH (aq) → NH3 (g) + KNO3 (aq) + H2O (l)
NH4NO3 (aq) + KCl (aq) → NH4Cl (aq) + KNO3 (aq)

- reakciou kyseliny dusičnej a hydroxidu, prípadne uhličitanu draselného. Táto reakcia je veľmi exotermická (uvoľňuje sa množstvo tepla):

KOH (aq) + HNO3 → KNO3 (aq) + H2O (l)

Vlastnosti

upraviť

Pri teplote miestnosti má dusičnan draselný rombickú kryštálovú štruktúru, ktorá sa mení na klencovú pri 129 °C. Pri teplotách nad 560 °C sa dusičnan draselný rozkladá, pričom sa uvoľňuje kyslík:

2 KNO3 → 2 KNO2 + O2

Pri izbovej teplote je len mierne rozpustný vo vode, pričom sa roztok značne ochladzuje. Rozpustnosť však rýchlo rastie so zvyšujúcou sa teplotou. Vodný roztok je takmer neutrálny, dosahuje pH 6,2 pri 14 °C a 10% koncentrácii. Nie je veľmi hygroskopický, absorbuje okolo 0,03% vody pri 80% vlhkosti vzduchu počas viac ako 50 dní. Jeho jedovatosť, vyjadrená v LD50, je 3750 mg/kg. Môže výbušne reagovať s redukčnými činidlami.

 
Krivka rozpustnosti dusičnanu draselného vo vode

Použitie

upraviť
  • ako dusíkaté hnojivo (súčasť NPK), podobne ako dusičnan amónny (amonný liadok). Ako silné oxidačné činidlo je súčasťou mnohých pyrotechnických výrobkov (strelný prach, dymovnice). Pre vlastnosť, že na vzduchu nevlhne, sa používal v zmesi s dreveným uhlím a sírou ako čierny (strelný) prach.
  • konzervačná látka v potravinách. Od stredoveku sa používal na konzervovanie soleného mäsa. V súčasnosti ho nahradila zmes dusičnanu a dusitanu sodného so soľou a cukrom, tzv. Rýchlosoľ, ktorá dodáva upravenému mäsu naružovelú farbu.
  • ako silné oxidačné činidlo, ktoré sfarbuje plameň kahana do fialova pri plameňovej skúške prítomnosti draslíka. Používa sa v amatérskych raketách a dymovniciach
 
Dusičnan draselný a cukrová poleva
  • urýchľovač prirodzeného rozkladu stromových pňov
  • zložka niektorých zubných pást pre citlivé zuby
  • ako antihypertenzívum (znižuje vysoký krvný tlak)

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Potassium nitrate na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Iné projekty

upraviť