Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Rožňava

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Rožňava sa nachádza 295 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Rožňava
Obec Počet pamiatok
Ardovo 4
Betliar 41
Bohúňovo 1
Bôrka 2
Brdárka 1
Bretka 1
Brzotín 7
Čierna Lehota 7
Čoltovo 2
Čučma 1
Dedinky 1
Dlhá Ves 1
Dobšiná 12
Drnava 0
Gemerská Hôrka 0
Gemerská Panica 2
Gemerská Poloma 8
Gočaltovo 1
Gočovo 8
Hanková 0
Henckovce 3
Honce 1
Hrhov 6
Hrušov 2
Jablonov nad Turňou 2
Jovice 3
Kečovo 1
Kobeliarovo 3
Koceľovce 4
Kováčová 0
Krásnohorská Dlhá Lúka 0
Krásnohorské Podhradie 31
Kružná 1
Kunova Teplica 2
Lipovník 1
Lúčka 2
Markuška 0
Meliata 0
Nižná Slaná 2
Ochtiná 4
Pača 1
Pašková 0
Petrovo 1
Plešivec 8
Rakovnica 2
Rejdová 9
Rochovce 1
Roštár 1
Rozložná 2
Rožňava 58
Rožňavské Bystré 1
Rudná 0
Silica 5
Silická Brezová 3
Silická Jablonica 4
Slavec 11
Slavoška 0
Slavošovce 7
Stratená 2
Štítnik 15
Vlachovo 2
Vyšná Slaná 4