Zoznam minerálov A

zoznamový článok projektov Wikimedia

AbAcAdAeAfAgAhAchAiAjAkAlAmAnAoApAqArAsAtAuAvAwAxAyAzÅ

Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ab
Abellait Abellaite NaPb2(CO3)2(OH) 5.BE.X Hexagonálna sústava
Abelsonit Abelsonite NiC31H32N4 10.CA.20 Triklinická sústava
Abenakiit-(Ce) Abenakiite-(Ce) Na26Ce6(SiO3)6(PO4)6(CO3)6(SO2)O 9.CK.10 Trigonálna sústava
Abernathyit Abernathyite K(UO2)(AsO4)·3H2O 8.EB.15 Tetragonálna sústava
Abhurit Abhurite Sn2+21O6(OH)14Cl16 3.DA.30 Trigonálna sústava
Abramovit Abramovite Pb2SnInBiS7 2.HF.25a Triklinická sústava
Abswurmbachit Abswurmbachite Cu2+Mn3+6O8(SiO4) 9.AG.05 Tetragonálna sústava
Abuit Abuite CaAl2(PO4)2F2 8.B0. Rombická sústava
Ac
Acetamid Acetamide CH3CONH2 IX/D.01-20 Trigonálna sústava
Acmonidesit Acmonidesite (NH4,K,Pb)8NaFe2+4(SO4)5Cl8 7.AC. Rombická sústava
Acuminit Acuminite SrAlF4(OH)·H2O III/C.01-20 Monoklinická sústava
Adachiit Adachiite CaFe2+3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH) 9.CK. Trigonálna sústava
adamit Adamite Zn2(AsO4)(OH) VII/B.06-30 Rombická sústava
Adamsit-(Y) Adamsite-(Y) NaY(CO3)2·6H2O V/D.03-02 Triklinická sústava
Addibischoffit Addibischoffite Ca2Al6Al6O20 4.BC. Triklinická sústava
Adelit Adelite CaMg(AsO4)(OH) VII/B.26-10 Rombická sústava
Admontit Admontite MgB6O10·7H2O V/H.17-10 Monoklinická sústava
Adolfpaterait Adolfpateraite K(UO2)(SO4)(OH)(H2O) VI/D.20-025 Monoklinická sústava
Adranosit-(Al) Adranosite-(Al) (NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2 VI/B.04-030 Tetragonálna sústava
Adranosit-(Fe) Adranosite-(Fe) (NH4)4NaFe2(SO4)4Cl(OH)2 VI/B.04-040 Tetragonálna sústava
Adrianit Adrianite Ca12(Al4Mg3Si7)O32Cl6 9.AD. Kubická sústava
Af
Afganit Afghanite Na,K)22Ca10(Si24Al24)O96(SO4)6Cl6 VIII/J.09-50 Hexagonálna sústava
Afmit Afmite Al3(OH)4(H2O)3(PO4)(PO3OH)·H2O VII/D.15-003 Triklinická sústava
Aftitalit Aphthitalite K3Na(SO4)2 VI/A.08-10 Trigonálna sústava
Afwillit Afwillite Ca3[SiO4][SiO2(OH)2]·2H2O VIII/B.22-30 Monoklinická sústava
Ag
Agait Agaite Pb3Cu2+Te6+O5(OH)2(CO3) Rombická sústava
Agakhanovit-(Y) Agakhanovite-(Y) YCaKBe3Si12O30·H2O Hexagonálna sústava
Agardit-(Ce) Agradite-(Ce) CaCu2+6(AsO4)3(OH)6·3H2O VII/D.53-60 Hexagonálna sústava
Agardit-(La) Agardite-(La) LaCu2+6(AsO4)3(OH)6·3H2O VII/D.53-50 Hexagonálna sústava
Agardit-(Nd) Agardite-(Nd) NdCu2+6(AsO4)3(OH)6·3H2O VII/D.53-70 Hexagonálna sústava
Agardit-(Y) Agardite-(Y) YCu2+6(AsO4)3(OH)6·3H2O VII/D.53-40 Hexagonálna sústava
Agmantinit Agmantinite Ag2MnSnS4 2.CB. Rombická sústava
Agrellit Agrellite NaCa2Si4O10F VIII/H.15-10 Triklinická sústava
Agricolait Agricolaite K4(UO2)(CO3)3 V/F.02-006 Monoklinická sústava
Agrinierit Agrinierite K2Ca[(UO2)3O3(OH)2]2·5H2O IV/H.02-10 Rombická sústava
Aguilarit Aguilarite Ag4SeS II/B.05-50 Monoklinická sústava
Ah
Aheylit Aheylite Fe2+Al6(PO4)4(OH)8·4H2O VII/D.15-30 Triklinická sústava
Ahlfeldit Ahlfeldite Ni(SeO3)·2H2O IV/K.07-30 Monoklinická sústava
Ahrensit Ahrensite Fe2(SiO4) 9.AC. Kubická sústava
Ach
Achalait Achalaite (Fe2+,Mn)(Ti,Fe3+,Ta)(Nb,Ta)2O8 4.D0. Monoklinická sústava
Achávalit Achávalite FeSe II/C.19-060 Hexagonálna sústava
Achtenskit Akhtenskit MnO2 IV/D.10-15 Hexagonálna sústava
Achyrofanit Achyrophanite (K,Na)3(Fe3+,Ti,Al,Mg)5O2(AsO4)5 Rombická sústava
Ai
Aikinit Aikinite CuPbBiS3 II/E.30-10 Rombická sústava
Aiolosit Aiolosite Na2(Na2Bi)(SO4)3Cl VI/B.12-070 Hexagonálna sústava
Aj
Ajoit Ajoite K3Cu2+20Al3Si29O76(OH)16·8H2O VIII/D.07-10 Triklinická sústava
Ak
Akaganeit Akaganeite (Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1.25·nH2O IV/F.06-50 Monoklinická sústava
Akaogiit Akaogiite TiO2 Monoklinická sústava
Akantit Acanthite Ag2S Monoklinická sústava
Akatoreit Akatoreite Mn2+9Al2Si8O24(OH)8 VIII/C.35-20 Triklinická sústava
Akdalait Akdalaite (Al2O3)5·H2O IV/F.09-10 Hexagonálna sústava
Akimotoit Akimotoite (Mg,Fe)SiO3 IV/C.05-05 Hexagonálna sústava
Aklimait Aklimaite Ca4[Si2O5(OH)2](OH)4·5H2O Monoklinická sústava
Akrochordit Akrochordite Mn2+5(AsO4)2(OH)4·4H2O VII/D.16-30 Monoklinická sústava
Aksait Aksaite MgB6O7(OH)6·2H2O V/H.17-30 Rombická sústava
Aktašit Aktaschite Cu6Hg3As4S12 II/C.12-30 Trigonálna sústava
Aktinolit Actinolite ☐Ca2(Mg4.5-2.5Fe2+0.5-2.5)Si8O22(OH)2 VIII/F.10-20 Monoklinická sústava
Al
Alabandit Alabandite MnS II/C.15-30 Kubická sústava
Alacránit Alacránite As8S9 II/F.02-50 Monoklinická sústava
Alaktit Allactite Mn2+7(AsO4)2(OH)8 VII/B.15-50 Monoklinická sústava
Alamosit Alamosite PbSiO3 VIII/F.32-10 Monoklinická sústava
Alargentum Allargentum Ag1-xSbx (x≈0,09-0,16) II/A.02-10 Hexagonálna sústava
Alarsit Alarsite AlAsO4 VII/A.01-12 Trigonálna sústava
Albertiniit Albertiniite Fe2+(SO3)·3H2O 4.JE.X Monoklinická sústava
Albit Albite Na(AlSi3O8) VIII/J.07-20 Triklinická sústava
Albrechtschraufit Albrechtschraufite MgCa4F2[UO2(CO3)3]2·17-18H2O V/F.04-40 Triklinická sústava
Alburnit Alburnite Ag8GeTe2S4 2.BA. Kubická sústava
Alcaparrosait Alcaparrosaite K3Ti4+Fe3+(SO4)4O(H2O)2 VI/D.15-025 Monoklinická sústava
Aldermanit Aldermanite Mg5Al12(PO4)8(OH)22·32H2O VII/D.17-10 Rombická sústava
Aldridgeit Aldridgeite (Cd,Ca)(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O VI/D.19-015 Monoklinická sústava
Aleksandrovit Aleksandrovite KCa7Sn2Li3Si12O36F2 VIII/E.14-020 Monoklinická sústava
Aleksit Aleksite PbBi2Te2S2 II/D.12-20 Hexagonálna sústava
Aleutit Aleutite [Cu5O2](AsO4)(VO4)·(Cu,K,Pb,Rb,Cs,)Cl Monoklinická sústava
Alexchomjakovit Alexkhomyakovite K6(Ca2Na)(CO3)5Cl·6H2O 5.DA. Hexagonálna sústava
Alflarsenit Alflarsenite NaCa2Be3Si4O13(OH)·2H2O VIII/G.07-027 Monoklinická sústava
Alforsit Alforsite Ba5(PO4)3Cl VII/B.39-120 Hexagonálna sústava
Alfredopetrovit Alfredopetrovite Al2(Se4+O3)3·6H2O 7.CA.X Hexagonálna sústava
Alfredstelznerit Alfredstelznerite Ca4(H2O)4[B4O4(OH)6]4(H2O)15 V/H.09-030 Rombická sústava
Algodonit Algodonite Cu1-xAsx (x≈0,15) II/A.01-10 Rombická sústava
Aliettit Aliettite Ca0,2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4·4H2O VIII/H.18-20 Monoklinická sústava
Allabogdanit Allabogdanite (Fe,Ni)2P I/A.01-15 Rombická sústava
Allanit-(Ce) Allanite-(Ce) CaCe(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH) VIII/C.23-80 Monoklinická sústava
Allanit-(La) Allanite-(La) CaLa(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH) VIII/C.23-65 Monoklinická sústava
Allanit-(Nd) Allanite-(Nd) CaNd(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH) 9.BG.05b Monoklinická sústava
Allanit-(Y) Allanite-(Y) CaY(Al2Fe3+)[Si2O7][SiO4]O(OH) VIII/C.23-60 Monoklinická sústava
Allanpringit Allanpringite Fe3+3(PO4)2(OH)3·5H2O VII/D.13-015 Monoklinická sústava
Alleghanyit Alleghanyite Mn2+5(SiO4)2(OH)2 VIII/B.04-60 Monoklinická sústava
Allendeit Allendeite Sc4Zr3O12 IV/D.31-015 Trigonálna sústava
Allochalkoselit Allochalcoselite Cu1+Cu2+5PbO2(SeO3)2Cl5 IV/K.05-080 Monoklinická sústava
Alloriit Alloriite (Na,K,Ca)24(Na,Ca)4Ca4(Si,Al)48O96(SO4)4(SO3,CO3)2(OH,Cl)2(H2O,OH)4 VIII/J.09-048 Trigonálna sústava
Alluaivit Alluaivite Na19(Ca,Mn2+)6(Ti,Nb)3Si26O74Cl·2H2O VIII/E.23-20 Trigonálna sústava
Alluaudit Alluaudite (Na,Ca)(Mn,Mg,Fe2+)(Fe3+,Mn2+)2(PO4)3 VII/A.06-70 Monoklinická sústava
Almandín Almandine Fe2+3Al2(SiO4)3 VIII/A.08-20 Kubická sústava
Almarudit Almarudite K(□,Na)2(Mn,Fe,Mg)2(Be,Al)3Si12O30 VIII/E.22-22 Hexagonálna sústava
Almeidait Almeidaite PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O37(OH,O) 4.00. Trigonálna sústava
Alnaperbøeit-(Ce) Alnaperbøeite-(Ce) (CaCe2.5Na0.5)(Al4)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2 Monoklinická sústava
Alofán Allophane Al2O3(SiO2)1.3-2.0-2.5-3,0H2O VIII/H.26-10 Amorfný
Aloklazit Alloclasite CoAsS II/D.22-60 Rombická sústava
Alpeit Alpeite Ca4Mn3+2Al2(Mn3+Mg)(SiO4)2(Si3O10)(V5+O4)(OH)6 Rombická sústava
Alpersit Alpersite (Mg,Cu)SO4·7H2O VI/C.06-005 Monoklinická sústava]
Alsacharovit-Zn Alsakharovite-Zn NaSrKZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·7H2O VIII/E.07-210 Monoklinická sústava
Alstonit Alstonite BaCa(CO3)2 V/B.04-50 Triklinická sústava
Altait Altaite PbTe II/C.15-60 Kubická sústava
Alterit Alterite Zn2Fe3+4(SO4)4(C2O4)2(OH)4 · 17H2O Monoklinická sústava]
Althausit Althausite Mg4(PO4)2(OH,O)(F,☐) VII/B.04-10 Rombická sústava
Althupit Althupite AlTh(UO2)7(PO4)4O2(OH)5·15H2O VII/E.07-130 Triklinická sústava
Altisit Altisite Na3K6Ti2Al2Si8O26Cl3 VIII/G.09-05 Monoklinická sústava
Alum-K Alum-(K) KAl(SO4)2·12H2O VI/C.14-20 Kubická sústava
Alum-Na Alum-(Na) NaAl(SO4)2·12H2O 7.CC.20
Aluminit Aluminite Al2(SO4)(OH)4·7H2O VI/D.06-40 Monoklinická sústava
Aluminocerit-(Ce) Aluminocerite-(Ce) (Ce,REE,Ca)9(Al,Fe3+)(SiO4)3[SiO3(OH)]4(OH)3 VIII/B.19-035 Trigonálna sústava
Aluminocopiapit Aluminocopiapite (Al,Mg)Fe3+4(SO4)6(OH,O)2·20H2O VI/D.10-80 Triklinická sústava
Aluminocoquimbit Aluminocoquimbite AlFe(SO4)3·9H2O VI/C.08-035 Trigonálna sústava
Aluminomagneziohulsit Aluminomagnesiohulsite Mg2AlO2(BO3) V/G.03-25 Monoklinická sústava
Aluminopyracmonit Aluminopyracmonite (NH4)3Al(SO4)3 Trigonálna sústava
Aluminoseladonit Aluminoceladonite K(Mg,Fe2+)Al(Si4O10)(OH)2 VIII/H.10-10 Monoklinická sústava
Alumoedtollit Alumoedtollite K2NaCu5AlO2(AsO4)4 Triklinická sústava
Alumoåkermanit Alumoåkermanite (Ca,Na)2(Al,Mg,Fe2+)(Si2O7) VIII/C.02-005 Tetragonálna sústava
Alumohydrokalcit Alumohydrocalcite CaAl2(CO3)2(OH)4·3H2O V/E.04-30 Triklinická sústava
Alumokľučevskit Alumoklyuchevskite K3Cu2+3AlO2(SO4)4 VI/B.05-45 Monoklinická sústava
Alumotantit Alumotantite AlTaO4 IV/D.27-30 Rombická sústava
Alumovesuvianit Alumovesuvianite Ca19Al(Al10Mg2)Si18O69(OH)9 Tetragonálna sústava
Alunit Alunite KAl3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-20 Trigonálna sústava
Alunogén Alunogen Al2(SO4)3(H2O)12·5H2O VI/C.08-70 Triklinická sústava
Alvanit Alvanite (Zn,Ni)Al4(VO3)2(OH)12·2H2O IV/G.07-20 Monoklinická sústava
Alwilkinsit-(Y) Alwilkinsite-(Y) Y(UO2)3(SO4)2O(OH)3(H2O)7·7H2O Rombická sústava
Am
Amakinit Amakinite (Fe2+,Mg)(OH)2 IV/F.03-20 Trigonálna sústava
Amarantit Amarantite Fe3+2O(SO4)2·7H2O VI/D.01-40 Triklinická sústava
Amarillit Amarillite NaFe3+(SO4)2·6H2O VI/C.15-30 Monoklinická sústava
Amblygonit Amblygonite LiAl(PO4)F VII/B.02-30 Triklinická sústava
Ambrinoit Ambrinoite [K,(NH4)]2(As,Sb)6(Sb,As)2S13·H2O II/F.10-020 Triklinická sústava
Ameghynit Ameghinite NaB3O3(OH)4 V/H.05-10 Monoklinická sústava
Amesit Amesite Mg2Al(AlSiO5)(OH)4 VIII/H.27-100 Triklinická sústava
Amicit Amicite K4Na2(Al4Si4O16·5H2O VIII/J.25-10 Monoklinická sústava
Aminoffit Aminoffite Ca3(BeOH)2Si3O10 VIII/C.29-10 Tetragonálna sústava
Amínit Ammineite CuCl2·2NH3 III/D.03-045 Rombická sústava
Amónioalunit Ammonioalunite (NH4)Al3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-30 Trigonálna sústava
Amónioborit Ammonioborite (NH4)3B15O20(OH)8·4H2O V/H.15-10 Monoklinická sústava
Amóniojarosit Ammoniojarosite (NH4)Fe3+3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-70 Trigonálna sústava
Amónioleucit Ammonioleucite (NH4,K)(AlSi2O6) VIII/J.05-20 Tetragonálna sústava
Ammoniomagnesiovoltait Ammoniomagnesiovoltaite (NH4)2Mg5Fe3+3Al(SO4)12·18H2O VI/C.14-070 Kubická sústava
Ammoniomathesiusit Ammoniomathesiusite (NH4)5(UO2)4(SO4)4(VO5) · 4H2O Tetragonálna sústava
Ammoniovoltait Ammoniovoltaite (NH4)2Fe2+5Fe3+3Al(SO4)12(H2O)18 Kubická sústava
Ammoniozippeit Ammoniozippeite (NH4)2[(UO2)2(SO4)O2]·H2O Rombická sústava
Amstallit Amstallite CaAl[(Al,Si)4O8(OH)2](OH)2·(H2O,Cl) VIII/G.07-40 Monoklinická sústava
An
Analcím Analcime Na(AlSi2O6)·H2O VIII/J.27-10 Triklinická sústava
Anandit Anandite BaFe2+3(Si3Fe3+)O10S(OH) VIII/H.12-10 Monoklinická sústava
Anapait Anapaite Ca2Fe2+(PO4)2·4H2O VII/C.19-10 Triklinická sústava
Anatas Anatase TiO2 IV/D.14-10 Tetragonálna sústava
Anatolyit Anatolyite Na6(Ca,Na)(Mg,Fe3+)3Al(AsO4)6 Trigonálna sústava
Andaluzit Andalusite Al2SiO5 VIII/B.02-20 Rombická sústava
Andersonit Andersonite Na2Ca(UO2)(CO3)3·6H2O V/F.02-40 Trigonálna sústava
Andorit IV (Quatrandorit) Andorite IV AgPbSb3S6 II/E.0- Monoklinická sústava
Andorit VI Andorite VI AgPbSb3S6 II/E.23-40 Rombická sústava
Andradit Andradite Ca3Fe3+2(SiO4)3 VIII/A.08-110 Kubická sústava
Andreadiniit Andreadiniite CuHgAg7Pb7Sb24S48 Monoklinická sústava
Andrémeyerit Andrémeyerite BaFe2+2(Si2O7) VIII/C.02-90 Monoklinická sústava
Andreyivanovit Andreyivanovite FeCrP VI/C.08-035 Trigonálna sústava
Andrianovit Andrianovite Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(O,H2O,OH)5 VIII/E.25-035 Trigonálna sústava
Anduoit Anduoite RuAs2 II/D.20-70 Rombická sústava
Andychristyit Andychristyite PbCu2+Te6+O5(H2O) 7.CC. Triklinická sústava
Andyrobertsit Andyrobertsite KCdCu5(AsO4)4[As(OH)2O2)·2H2O VII/D.25-35 Monoklinická sústava
Angarfit Angarfite NaFe3+5(PO4)4(OH)4·4H2O VII/D.38-020 Rombická sústava
Angastonit Angastonite CaMgAl2(PO4)2(OH)4·7H2O VII/D.50-003 Triklinická sústava
Angelait Angelaite Cu2AgPbBiS4 II/X.00-00 Monoklinická sústava
Angelellit Angelellite Fe3+4O3(AsO4)2 VII/B.09-20 Triklinická sústava
Anglesit Anglesite Pb(SO4) VI/A.09-50 Rombická sústava
Anhydrit Anhydrite Ca(SO4) VI/A.08-50 Rombická sústava
Anilit Anilite Cu7S4 II/B.01-50 Rombická sústava
Aniyunwiyait Aniyunwiyaite Ca3Mn2+Fe2+Al4(PO4)6(OH)4·12H2O Triklinická sústava
Anjuiit Anyuiite AuPb2 I/A.01-70 Tetragonálna sústava
Ankerit Ankerite Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 V/B.03-20 Trigonálna sústava
Ankinovičit Ankinovichite NiAl4(V5+O3)2(OH)12·2H2O IV/G.07-15 Monoklinická sústava
Ankylit-(Ce) Ancylite-(Ce) CeSr(CO3)2(OH)·H2O V/E.08-30 Rombická sústava
Ankylit-(La) Ancylite-(La) LaSr(CO3)2(OH)·H2O V/E.08-28 Rombická sústava
Annabergit Annabergite Ni3(AsO4)2·8H2O VII/C.13-80 Monoklinická sústava
Annit Annite KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2 VIII/H.11-110 Monoklinická sústava
Annivit Annivite Cu6[Cu4(Fe,Zn)2](As,Bi)4S13
Anorpiment Anorpiment As2S3 II/F.02-065 Triklinická sústava
Anortit Anorthite Ca(Al2Si2O8) VIII/J.07-70 Triklinická sústava
Anorthominasragrit Anorthominasragrite V4+O(SO4)·5H2O VI/D.05-06 Triklinická sústava
Ansermetit Ansermetite Mn2+V5+2O6·4H2O IV/G.07-48 Monoklinická sústava
Antarkticit Antarcticite CaCl2·6H2O III/A.12-80 Trigonálna sústava
Anthoinit Anthoinite AlWO3(OH)3 IV/E.02-50 Triklinická sústava
Anthonyit Anthonyite Cu(OH)2·3H2O III/D.01-80 Monoklinická sústava
Antigorit Antigorite Mg3Si2O5(OH)4 VIII/H.27-10 Monoklinická sústava
Antimón Antimony Sb I/B.01-30 Trigonálna sústava
Antimonit Stibnite Sb2S3 II/D.08-20 Rombická sústava
Antimonoselit Antimonselite Sb2Se3 II/D.08-25 Rombická sústava
Antipinit Antipinite KNa3Cu2(C2O4)4 10.00. Triklinická sústava
Antlerit Antlerite Cu2+3(SO4)(OH)4 VI/B.01-20 Rombická sústava
Antofagastait Antofagastaite Na2Ca(SO4)2·1.5H2O Monoklinická sústava
Antofylit Anthophyllite □Mg2Mg5Si8O22(OH)2 VIII/F.12-60 Rombická sústava
Anzait-(Ce) Anzaite-(Ce) C4Fe2+Ti6O18(OH)2 Monoklinická sústava
Ap
Apachit Apachite Cu2+9Si10O29·11H2O VIII/D.06-20 Monoklinická sústava
Apexit Apexite NaMg(PO4)·9H2O 8.CA. Triklinická sústava
Apjohnit Apjohnite Mn2+Al2(SO4)4·22H2O VI/C.12-30 Monoklinická sústava
Aplowit Aplowite Co(SO4)·4H2O VI/C.03-40 Monoklinická sústava
Apuanit Apuanite (Fe2+Fe3+2)(Fe3+2Sb3+4)O12S IV/B.06-40 Tetragonálna sústava
Aq
Aqualit Aqualite (H3O+)8(Na,K,Sr)5Ca6Zr3Si26O66(OH)9Cl VIII/EX.00-00 Trigonálna sústava
Ar
Aradit Aradite BaCa6[(SiO4)(PO4)](VO4)2F Trigonálna sústava
Aragonit Aragonite CaCO3 V/B.04-10 Rombická sústava
Arakiit Arakiite (Zn,Mn2+)(Mn2+,Mg)12(Fe3+,Al)2(AsO3)(AsO4)2(OH)23 VII/B.19-05 Monoklinická sústava
Aramayoit Aramayoite Ag(Sb,Bi)S2 II/C.16-20 Triklinická sústava
Arangasit Arangasite Al2(SO4)(PO4)F·7.5H2O Monoklinická sústava
Arapovit Arapovite (U,Th)(Ca,Na)2(K1-xx)Si8O20, kde x~0,5 VII/E.10-50 Tetragonálna sústava
Aravaipait Aravaipaite Pb3AlF9·H2O III/C.04-10 Monoklinická sústava
Arcanit Arcanite K2SO4 VI/A.07-20 Rombická sústava
Arcubisit Arcubisite Ag6CuBiS4 II/E.06-30 Rombická sústava
Ardait Ardaite Pb19Sb13S35Cl7 II/E.19-20 Monoklinická sústava
Ardealit Ardealite Ca2(SO4)(HPO4)·4H2O VI/C.22-30 Monoklinická sústava
Ardenit-(V) Ardennite-(V) Mn2+4(Al,Mg)6(SiO4)2(Si3O10)(As,V)O4(OH)6 VIII/C.34-10 Rombická sústava
Ardenit-(As) Ardennite-(As) Mn2+4Al4(AlMg)(AsO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6 VIII/C.34-10 Rombická sústava
Arfvedsonit Arfvedsonite NaNa2(Fe2+4Fe3+)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-100 Monoklinická sústava
Argandit Argandite Mn7(VO4)2(OH)8 8.BE.30 Monoklinická sústava
Argentobaumhauerit Argentobaumhauerite Ag1.5Pb22As33.5S72 2.HC.05b Triklinická sústava
Argentodufrénoysit Argentodufrénoysite Ag3Pb26As35S80 Triklinická sústava
Argentojarosit Argentojarosite AgFe3+3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-90 Trigonálna sústava
Argentoliveingit Argentoliveingite AgxPb40-2xAs48+xS112 Triklinická sústava
Argentopentlandit Argentopentlandite Ag(Fe,Ni)8S8 II/B.16-30 Kubická sústava
Argentopyrit Argentopyrite AgFe2S3 II/C.14-40 Rombická sústava
Argentotennantit Argentotennantite (Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13 II/C.11-20 Kubická sústava
Argentotetraedrit Argentotetrahedrite Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13 II/C.11-045
Argesit Argesite (NH4)7Bi3Cl16 Trigonálna sústava
Argutit Argutite GeO2 IV/D.02-045 Tetragonálna sústava
Argyrodit Argyrodite Ag8GeS6 II/B.08-10 Rombická sústava
Arhbarit Arhbarite Cu2Mg(AsO4)(OH)3 VII/D.07-40 Monoklinická sústava
Archerit Archerite (K,NH4)H2PO4 VII/A.12-50 Tetragonálna sústava
Ariegilatit Ariegilatite BaCa12(SiO4)4(PO4)2F2O Trigonálna sústava
Arisit-(Ce) Arisite-(Ce) NaCe2(CO3)2[(CO3)1-xF2x]F 5.BD.18 Hexagonálna sústava
Arisit-(La) Arisite-(La) NaLa2(CO3)2[F2x(CO3)1-x]F 5.BD.18 Hexagonálna sústava
Aristarainit Aristarainite Na2MgB12O20·8H2O V/J.06-10 Monoklinická sústava
Arktit Arctite Na2Ca4(PO4)3F VII/B.21-20 Trigonálna sústava
Armalcolit Armalcolite (Mg,Fe2+)Ti2O5 IV/C.24-10 Rombická sústava
Armangit Armangite Mn26As3+18O50(OH)4(CO3) IV/J.09-20 Trigonálna sústava
Armbrusterit Armbrusterite K5Na6Mn3+Mn2+14[Si9O22]4(OH)10·4H2O VIII/H.17-055 Monoklinická sústava
Armenit Armenite BaCa2Al6Si9O30·2H2O VIII/E.22-150 Hexagonálna sústava
Armstrongit Armstrongite CaZrSi6O15·3H2O VIII/H.34-70 Monoklinická sústava
Arrojadit Arrojadite KNa4CaMn2+4Fe2+10Al(PO4)12(OH,F)2 VII/B.20-10 Monoklinická sústava
Arrojadit-(BaFe) Arrojadite-(BaFe) {Ba◻}{Fe2+◻}{Ca}{Na2◻}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2 8.BF.05 Monoklinická sústava
Arrojadit-(BaNa) Arrojadite-(BaNa) BaNa3(NaCa)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH) 8.BF.05 Monoklinická sústava
Arrojadit-(KFe) Arrojadite-(KFe) (KNa)Fe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2 VII/B.20-020 Monoklinická sústava
Arrojadit-(KNa) Arrojadite-(KNa) KNa3(CaNa2)(Fe2+)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2 VII/B.20-010
Arrojadit-(PbFe) Arrojadite-(PbFe) PbFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2 VII/B.20-060 Monoklinická sústava
Arrojadit-(SrFe) Arrojadite-(SrFe) SrFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2 VII/B.20-050 Monoklinická sústava
Arsenatrotitanit Arsenatrotitanite NaTi(AsO4)O Monoklinická sústava
Arsenovanmeersscheit Arsenovanmeersscheite U(OH)4[(UO2)3(AsO4)2(OH)2]·4H2O VII/E.07-160 Rombická sústava
Arsenquatrandorit Arsenquatrandorite Ag17.6Pb12.8Sb38.1As11.5S96 Monoklinická sústava
Arthurit Arthurite CuFe3+2(AsO4,PO4,SO4)2(O,OH)2·4H2O VII/D.08-40 Monoklinická sústava
Artinit Artinite Mg2(CO3)(OH)2·3H2O V/E.01-40 Monoklinická sústava
Artroeit Artroeite PbAlF3(OH)2 III/C.01-35 Triklinická sústava
Artsmithit Artsmithite Hg+4Al(PO4)1,74(OH)1,78 VII/B.31-20 Monoklinická sústava
Arupit Arupite (Ni,Fe2+)3(PO4)2·8H2O VII/C.13-45 Monoklinická sústava
Arzén Arsenic As I/B.01-10 Trigonálna sústava
Arzénbrackebuschit Arsenbrackebuschite Pb2(Fe2+,Zn)(AsO4)2·H2O VII/C.31-12 Monoklinická sústava
Arzéndescloizit Arsendescloizite PbZn(AsO4)(OH) VII/B.27-10 Rombická sústava
Arzenocrandallit Arsenocrandallite (Ca,Sr)Al3(AsO4,PO4)2(OH)5·H2O VII/B.36-20 Trigonálna sústava
Arzenoflorencit-(Ce) Arsenoflorencite-(Ce) (Ce,La)Al3(AsO4,PO4)2(OH)6 VII/B.36-120 Trigonálna sústava
Arzenoflorencit-(La) Arsenoflorencite-(La) LaAl3(AsO4)2(OH)6 VII/B.36-125 Trigonálna sústava
Arzenogorceixit Arsenogorceixite HBaAl3(AsO4)2(OH)6 VII/B.36-60 Trigonálna sústava
Arzenogoyazit Arsenogoyazite (Sr,Ca,Ba)Al3(AsO4,PO4)2(OH,F)5·H2O VII/B.36-40 Trigonálna sústava
Arzenohauchecornit Arsenohauchecornite Ni18Bi3AsS16 II/B.15-30 Tetragonálna sústava
Arzenohopeit Arsenohopeite Zn3(AsO4)2·4H2O VII/C.11-025 Rombická sústava
Arzenoklazit Arsenoclasite Mn5(AsO4)2(OH)4 VII/B.11-70 Rombická sústava
Arzenolamprit Arsenolamprite As I/B.01-50 Rombická sústava
Arzenolit Arsenolite As2O3 IV/C.02-10 Kubická sústava
Arzenopaladinit Arsenopalladinite Pd8(As,Sb)3 II/A.05-40 Triklinická sústava
Arzenopleit Arseniopleite NaCaMn2+(Mn2+,Mg)2(AsO4)3 VII/A.06-110 Monoklinická sústava
Arzenopyrit Arsenopyrite FeAsS II/D.22-10 Monoklinická sústava
Arzenosiderit Arseniosiderite Ca2Fe3+3(AsO4)3O2·3H2O VII/D.30-40 Monoklinická sústava
Arsenmarcobaldiit Arsenmarcobaldiite Pb12(As3.2Sb2.8)Σ6S21 Triklinická sústava
Arsenowagnerit Arsenowagnerite Mg2(AsO4)F 8.BB.X Monoklinická sústava
Arsenmedait Arsenmedaite Mn2+6 As5+Si5O18(OH) Monoklinická sústava
Arzéntsumbeit Arsentsumbeite Pb2Cu(AsO4)(SO4)(OH) VII/B.24-60 Monoklinická sústava
Arsenudinait Arsenudinaite NaMg4(AsO4)3 Tetragonálna sústava
Arzénuranospatit Arsenuranospathite HAl(UO2)4(AsO4)4·40H2O VII/E.04-20 Tetragonálna sústava
Arzénuranylit Arsenuranylite Ca(UO2)4(AsO4)2(OH)4·6H2O VII/E.07-50 Rombická sústava
Arsiccioit Arsiccioite AgHg2Tl(As,Sb)2S6 Tetragonálna sústava
Arsmirandit Arsmirandite Na18Cu12Fe3+O8(AsO4)8Cl5 Monoklinická sústava
Arzunit Arzunite Cu4Pb2(SO4)(OH)4Cl6·2H2O VI/D.19-35 Rombická sústava
As
Asbecasit Asbecasite Ca3(Ti,Sn4+)As3+6Si2Be2O20 VIII/B.11-40 Trigonálna sústava
Asbolán Asbolane (Co,Ni)1-y(Mn4+O2)2-x(OH)2-2y+2x·nH2O IV/F.07-20 Hexagonálna sústava
Ashburtonit Ashburtonite Pb4Cu2+4Si4HO12(HCO3)4(OH)9Cl VIII/E.06-60 Tetragonálna sústava
Ashcroftín-(Y) Ashcroftine-(Y) K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)8·8H2O VIII/F.36-60 Tetragonálna sústava
Ashoverit Ashoverite Zn(OH)2 IV/F.03-70 Tetragonálna sústava
Aschamalmit Aschamalmite Pb6Bi2S9 II/E.29-10 Monoklinická sústava
Asisit Asisite Pb12SiO8Cl4 III/D.11-50 Tetragonálna sústava
Åskagenit-(Nd) Åskagenite-(Nd) Mn2+NdAl2Fe3+(Si2O7)(SiO4)O2 VIII/C.23-069 Monoklinická sústava
Aspedamit Aspedamite ☐12(Fe3+2Fe2+)Nb4(ThNb9Fe3+2Ti4+O42)(H2O)9(OH)3 IV/C.21-010 Kubická sústava
Aspidolit Aspidolite NaMg3AlSi3O10(OH)2 VIII/H.11-70 Monoklinická sústava
Asselbornit Asselbornite (Pb,Ba)(UO2)6(BiO)4(AsO4)2(OH)12·3H2O VII/E.10-10 Kubická sústava
Astrofylit Astrophyllite (K,Na)3(Fe2+,Mn2+)7Ti2Si8O24(O,OH)7 VIII/G.12-40 Triklinická sústava
Astrokyanit-(Ce) Astrocyanite-(Ce) Cu2(Ce,Nd,La)2(UO2)(CO3)5(OH)2·1,5H2O V/F.06-05 Hexagonálna sústava
At
Atacamit Atacamite Cu2Cl(OH)3 III/D.01-30 Rombická sústava
Atakolit Attakolite (Ca,Sr)Mn2+(Al,Fe3+)4H(SiO4,PO4)(PO4)3(OH)4 VII/B.28-30 Monoklinická sústava
Atelestit Atelestite Bi2O(OH)(AsO4) VII/B.30-02 Monoklinická sústava
Atelisit-(Y) Atelisite-(Y) Y4Si3O8(OH)8 Tetragonálna sústava
Atencioit Atencioite Ca2Fe2+☐Mg2Fe2+2Be4(PO4)6(OH)4·6H2O VII/D.01-045 Triklinická sústava
Athabascait Athabascaite Cu5Se4 II/B.03-60 Rombická sústava
Atheneit Atheneite (Pd,Hg)3As II/A.05-10 Hexagonálna sústava
Atlasovit Atlasovite KCu2+6Fe3+(BiO4)(SO4)5Cl VI/B.07-20 Tetragonálna sústava
Atokit Atokite (Pd,Pt)3Sn I/A.16-20 Kubická sústava
Attikait Attikaite AsO4]4·2 H2O VII/D.25-031 Rombická sústava
Au
Aubertit Aubertite CuAl(SO4)2Cl·14H2O VI/D.07-40 Triklinická sústava
Augelit Augelite Al2(PO4)(OH)3 VII/B.12-20 Monoklinická sústava
Augit Augite (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al,Ti)(Si,Al)2O6 VIII/F.01-90 Monoklinická sústava
Auriacusit Auriacusite Fe3+Cu2+(As,Sb)O4O VII/B.06-023 Rombická sústava
Aurihydrargyrumit Aurihydrargyrumite Au6Hg5 Hexagonálna sústava
Aurichalcit Aurichalcite (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 V/C.01-110 Monoklinická sústava
Aurikuprid Auricupride Cu3Au I/A.01-50 Rombická sústava
Aurivilliusit Aurivilliusite Hg+Hg2+OI III/D.06-11 Monoklinická sústava
Aurorit Aurorite (Mn2+,Ag,Ca)Mn4+3O7·3H2O IV/F.11-10 Triklinická sústava
Aurostibit Aurostibite AuSb2 II/D.17-130 Kubická sústava
Austinit Austinite CaZn(AsO4)(OH) VII/B.26-40 Rombická sústava
Autunit Autunite Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O VII/E.01-90 Tetragonálna sústava
Av
Avdoninit Avdoninite K2Cu5Cl8(OH)4·H2O III/D.02-020 Monoklinická sústava
Averjevit Averievite Cu6(VO4)2O2Cl2 VII/B.07-15 Trigonálna sústava
Avicennit Avicennite Tl2O3 IV/C.03-20 Kubická sústava
Avogadrit Avogadrite (K,Cs)BF4 III/B.01-20 Rombická sústava
Aw
Awaruit Awaruite Ni2-3Fe I/A.08-40 Kubická sústava
Ax
Axelit Axelite Na14Cu7(AsO4)8F2Cl2 Tetragonálna sústava
Axinit-(Fe) Axinite-(Fe) Ca2Fe2+Al2[BSi4O15](OH) VIII/C.08-020 Triklinická sústava
Axinit-(Mg) Axinite-(Mg) Ca2MgAl2[BSi4O15](OH) VIII/C.08-010 Triklinická sústava
Axinit-(Mn) Axinite-(Mn) Ca2Mn2+Al2[BSi4O15](OH) VIII/C.08-030 Triklinická sústava
Az
Azoproit Azoproite (Mg,Fe2+)2(Fe3+,Ti,Mg)BO5 V/G.04-30 Rombická sústava
Azurit Azurite Cu3(CO3)2(OH)2 V/C.01-10 Monoklinická sústava
Å
Åkermanit Akermanite Ca2MgSi2O7 VIII/C.02-10 Tetragonálna sústava

ReferencieUpraviť

Pozri ajUpraviť