Zoznam minerálov J

zoznamový článok projektov Wikimedia
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ja
Jadeit Jadeite Na(Al,Fe)Si2O6 VIII/F.01-130 Monoklinická sústava
Jaffeit Jaffeite Ca4(Si3O7)(OH)6 VIII/C.09-30 Hexagonálna sústava
Jafsoanit Yafsoanite Ca3Zn3(TeO6)2 IV/K.15-30 Kubická sústava
Jagoit Jagoite (Pb,Na,Ca)3(Fe3+,Mg)Si3O10(Cl,OH) VIII/H.35-10 Hexagonálna sústava
Jagowerit Jagowerite BaAl2(PO4)2(OH)2 VII/B.29-50 Triklinická sústava
Jagueit Jagueite Cu2Pd3Se4 II/A.06-25 Monoklinická sústava
Jahnsit-(CaMnFe) Jahnsite-(CaMnFe) CaMn2+Fe2+2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O VII/D.29-60 Monoklinická sústava
Jahnsit-(CaMnMg) Jahnsite-(CaMnMg) CaMnMg2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O VII/D.29-50 Monoklinická sústava
Jahnsit-(CaMnMn) Jahnsite-(CaMnMn) CaMn2+Mn2+2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O VII/D.29-70 Monoklinická sústava
Jahnsit-(MnMnMn) Jahnsite-(MnMnMn) MnMn2+Mn2+2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O VII/D.29-75 Monoklinická sústava
Jachontovit Yakhontovite (Ca,Na)0,5(Cu,Fe,Mg)2Si4O10(OH)2·3H2O VIII/H.19-70 Monoklinická sústava
Jakobsit Jacobsite (Mn2+,Fe2+,Mg)(Fe3+,Mn3+)2O4 IV/B.02-30 Kubická sústava
Jalpait Jalpaite Ag3CuS2 II/B.06-10 Tetragonálna sústava
Jamborit Jamborite (Ni2+,Ni3+,Fe)(OH)2(OH,S,H2O) IV/F.04-10 Hexagonálna sústava
Jamesit Jamesite Pb2Zn2Fe5(AsO4)5O4 VII/B.24-70 Triklinická sústava
Jamesonit Jamesonite Pb4FeSb6S14 II/E.22-10 Monoklinická sústava
Janggunit Janggunite Mn4+5-x(Mn2+,Fe3+)1+xO8(OH)6, kde x=0,2 IV/D.13-10 Rombická sústava
Janhaugit Janhaugite (Na,Ca)3(Mn2+,Fe2+)3(Ti4+,Zr,Nb)2Si4O15(OH,F,O)3 VIII/C.11-12 Monoklinická sústava
Jankovićit Jankovicite Tl5Sb9(As,Sb)4S22 II/E.14-12 Triklinická sústava
Jarlit Jarlite Na(Sr,Na,?)7(Mg,?)Al6F32(OH,H2O)2 III/B.03-50 Monoklinická sústava
Jarosewichit Jarosewichite Mn2+3Mn3+(AsO4)(OH)6 VII/B.17-30 Rombická sústava
Jarosit Jarosite KFe3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-60 Trigonálna sústava
Jaskólskiit Jaskolskiite Pb2+xCux(Sb,Bi)2-xS5, kde x=0,2 II/E.19-50 Rombická sústava
Jasmundit Jasmundite Ca11(SiO4)4O2S VIII/B.05-10 Tetragonálna sústava
Jáchymovit Jachymovite (UO2)8(SO4)(OH)14·13H2O VI/D.20-05 Monoklinická sústava
Je
Jeanbandyit Jeanbandyite (Fe3+,Mn2+)Sn4+(OH)6 IV/F.17-30 Tetragonálna sústava
Jedwabit Jedwabite Fe7(Ta,Nb)3 I/A.08-50 Hexagonálna sústava
Jeffreyit Jeffreyite (Ca,Na)2(Be,Al)Si2(O,OH)7 VIII/C.02-60 Rombická sústava
Jefremovit Efremovite (NH4)2Mg2(SO4)3 VI/A.03-30 Kubická sústava
Jekaterinit Ekaterinite Ca2B4O7(Cl,OH)2·2H2O V/H.12-40 Hexagonálna sústava
Jennit Jennite Ca9Si6O18(OH)6·8H2O VIII/D.18-10 Triklinická sústava
Jensenit Jensenite Cu3TeO6·2H2O IV/K.15-16 Monoklinická sústava
Jentschit Jentschite TlPbAs2SbS6 II/E.13-43 Monoklinická sústava
Jeppeit Jeppeite (K,Ba)2(Ti,Fe3+)6O13 IV/D.07-10 Monoklinická sústava
Jeremjevit Jeremejevite Al6B5O15(F,OH)3 V/G.05-30 Hexagonálna sústava
Jeromit Jeromite As(S,Se)2 II/F.02-90 Amorfný
Jerrygibbsit Jerrygibbsite (Mn,Zn)9(SiO4)4(OH)2 VIII/B.04-100 Rombická sústava
Jeršovit Ershovite Na4K3(Fe2+,Mn2+,Ti)2Si8O20(OH)4·5H2O VIII/H.04-30 Triklinická sústava
Jervisit Jervisite (Na,Ca,Fe2+)(Sc,Mg,Fe2+)Si2O6 VIII/F.01-150 Monoklinická sústava
Ji
Jianshuiit Jianshuiite (Mg,Mn2+)Mn4+3O7·3H2O IV/F.11-05 Triklinická sústava
Jimboit Jimboite Mn3B2O6 V/G.01-20 Rombická sústava
Jimthompsonit Jimthompsonite (Mg,Fe2+)5Si6O16(OH)2 VIII/F.13-30 Rombická sústava
Jinshajiangit Jinshajiangite Na2K5BaCa(Fe,Mn)8(Ti,Fe,Nb,Zr)4Si8O32(O,F,H2O)6 VIII/D.03-10 Monoklinická sústava
Jixianit Jixianite Pb(W,Fe3+)2(O,OH)7 IV/C.13-20 Kubická sústava
Jo
Joaquinit-(Ce) Joaquinite-(Ce) NaFe2+Ba2Ce2(Ti,Nb)2[Si4O12]2O2(OH,F)·H2O VIII/E.08-80 Monoklinická sústava
Joesmithit Joesmithite PbCa2(Mg,Fe2+,Fe3+)5Si6Be2O22(OH)2 VIII/F.11-10 Monoklinická sústava
Johachidolit Johachidolite CaAlB3O7 V/L.03-10 Rombická sústava
Johannit Johannite Cu(UO2)2(SO4)2(OH)2·8H2O VI/D.21-10 Triklinická sústava
Johannsenit Johannsenite CaMnSi2O6 VIII/F.01-70 Monoklinická sústava
Johillerit Johillerite Na(Mg,Zn)3Cu(AsO4)3 VII/A.07-10 Monoklinická sústava
Johnbaumit Johnbaumite Ca5(AsO4)3(OH) VII/B.39-80 Hexagonálna sústava
Johninesit Johninnesite Na2Mg4Mn2+12(AsO4)2(Si12O35)(OH)6 VIII/F.16-40 Triklinická sústava
Johnsomervilleit Johnsomervilleite Na2Ca(Mg,Fe,Mn)7(PO4)6 VII/A.08-10 Trigonálna sústava
Johntomait Johntomaite Ba(Fe2+,Ca,Mn2+)2Fe3+2(PO4)3(OH)3 VII/B.29-35 Monoklinická sústava
Johnwalkit Johnwalkite K(Mn2+,Fe3+,Fe2+)2(Nb,Ta)(PO4)2O2(H2O,OH)2 VII/D.39-20 Rombická sústava
Jokokuit Jokokuite MnSO4·5H2O VI/C.04-30 Triklinická sústava
Joliotit Joliotite (UO2)CO3·nH2O, kde n=2 V/F.01-20 Rombická sústava
Jolliffeit Jolliffeite (Ni,Co)AsSe II/D.18-25 Kubická sústava
Jonesit Jonesite Ba2(K,Na)Ti2(Si5Al)O18·nH2O VIII/E.03-10 Rombická sústava
Jordanit Jordanite Pb14(As,Sb)6S23 II/E.15-10 Monoklinická sústava
Jordisit Jordisite MoS2 II/D.25-20 Amorfný
Joséit Joseite Bi4(S,Te)3 II/D.11-30 Trigonálna sústava
Joséit-B Joseite-B Bi4(S,Te)3 II/D.11-35 Trigonálna sústava
Jouravskit Jouravskite Ca3Mn4+(SO4,CO3)2(OH)6·12H2O VI/D.13-30 Hexagonálna sústava
Jódargyrit Iodargyrite AgI III/A.03-10 Hexagonálna sústava
Jørgensenit Jorgensenite Na2(Sr,Ba)14Na2Al12F64(OH,F) III/B.03-48 Monoklinická sústava
Ju
Juabit Juabite (Ca,Fe)Cu10(TeO3)4(AsO4)4(OH)2·4H2O IV/K.16-05 Triklinická sústava
Juangodoyit Juangodoyite Na2Cu(CO3)2 V/X.00-00 Monoklinická sústava
Juanit Juanite Ca10Mg4Al2Si11O39·4H2O VIII/D.17-10 Rombická sústava
Juanitait Juanitaite (Cu,Ca,Fe)10Bi(AsO4)4(OH)11·2H2O VII/D.53-95 Tetragonálna sústava
Julgoldit-(Fe2+) Julgoldite-(Fe++) Ca2Fe2+(Fe3+,Al)2(SiO4)(Si2O7)(OH)2·H2O VIII/C.24-60 Monoklinická sústava
Julgoldit-(Fe3+) Julgoldite-(Fe+++) Ca2Fe3+(Fe3+,Al)2(SiO4)(Si2O7)(O,OH)2·H2O VIII/C.24-61 Monoklinická sústava
Jungit Jungite Ca2Zn4Fe8(PO4)9(OH)9·16H2O VII/D.37-10 Rombická sústava
Junitoit Junitoite CaZn2Si2O7·H2O VIII/C.08-20 Rombická sústava
Junoit Junoite Pb3Cu2Bi8(S,Se)16 II/E.34-80 Monoklinická sústava
Juonniit Juonniite CaMgSc(PO4)2(OH)·4H2O VII/D.28-25 Rombická sústava
Jurbanit Jurbanite Al(SO4)(OH)·5H2O VI/D.06-10 Monoklinická sústava
Juškinit Yushkinite V1-xS·n(Mg,Al)(OH)2 II/C.23-10 Hexagonálna sústava

Pozri ajUpraviť