Zoznam minerálov M

zoznamový článok projektov Wikimedia
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ma
Macaulayit Macaulayite (Fe3+,Al)24Si4O43(OH)2 VIII/H.09-30 Monoklinická sústava
Macdonaldit Macdonaldite BaCa4[Si16O36(OH)2]·10H2O VIII/H.38-50 Rombická sústava
Macedonit Macedonite PbTiO3 IV/C.10-80 Tetragonálna sústava
Macfallit Macfallite Ca2(Mn3+,Al)3(SiO4)(Si2O7)(OH)3 VIII/C.24-10 Monoklinická sústava
Mackayit Mackayite Fe3+Te2O5(OH) IV/K.12-30 Tetragonálna sústava
Mackinawit Mackinawite (Fe,Ni)S0,9 II/B.17-10 Tetragonálna sústava
Macphersonit Macphersonite Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2 VI/B.13-60 Rombická sústava
Macquartit Macquartite Pb3Cu(CrO4)(SiO3)(OH)4·2H2O VIII/B.28-30 Monoklinická sústava
Madocit Madocite Pb17(Sb,As)16S41 II/E.20-10 Rombická sústava
Magadiit Magadiite NaSi7O13(OH)3·4H2O VIII/H.39-20 Monoklinická sústava
Magbasit Magbasite KBa(Al,Sc)(Mg,Fe2+)6Si6O20F2 VIII/C.32-10 Rombická sústava
Maghagendorfit Maghagendorfite NaMgMn(Fe2+,Fe3+)2(PO4)3 VII/A.06-80 Monoklinická sústava
Maghemit Maghemite γ-Fe2O3 IV/C.06-10 Kubická sústava
Magnetit Magnetite Fe3O4 IV/B.02-20 Kubická sústava
Magnetoplumbit Magnetoplumbite Pb(Fe3+,Mn3+)12O19 IV/C.08-40 Hexagonálna sústava
Magnezio-arfvedsonit Magnesio-arfvedsonite NaNa2(Mg4Fe2+)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-90 Monoklinická sústava
Magnezio-axinit Magnesio-axinite Ca2MgAl2BO3Si4O12(OH) VI/D.07-30 Monoklinická sústava
Magnezioaubertit Magnesioaubertite (Mg,Cu)Al(SO4)2Cl·14H2O VI/D.07-30 Monoklinická sústava
Magneziocopiapit Magnesiocopiapite MgFe4(SO4)6(OH)2·20H2O VI/D.10-40 Monoklinická sústava
Magneziocoulsonit Magnesiocoulsonite MgV2O4 IV/B.04-05 Kubická sústava
Magneziodumortierit Magnesiodumortierite (Mg,Ti,□)<1(Al,Mg)2Al4Si3O18-y(OH)yB, kde y=2-3 VIII/B.31-15 Rombická sústava
Magnezioferit Magnesioferrite MgFe2O4 IV/B.02-10 Kubická sústava
Magneziofoitit Magnesiofoitite □(Mg2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4 VIII/E.19-15 Trigonálna sústava
Magneziohastingsit Magnesiohastingsite NaCa2(Mg4Fe3+)Si6Al2O22(OH)2 VIII/F.10-130 Monoklinická sústava
Magneziohögbomit-2N2S Magnesiohogbomite-2N2S (Al,Fe2+,Fe3+,Mg,Ti,Zn)11O15(OH) IV/C.07-10* Hexagonálna sústava
Magneziohögbomit-2N3S Magnesiohogbomite-2N3S (Mg,Fe2+)1,4Ti0,3Al4O11 IV/C.07-10** Hexagonálna sústava
Magneziohögbomit-6N6S Magnesiohogbomite-6N6S (Mg,Fe2+)1,4Ti0,3Al4O11 IV/C.07-10 Trigonálna sústava
Magneziohornblend Magnesiohornblende Ca2[Mg4(Al,Fe3+)]Si7AlO22(OH)2 VIII/F.10-40 Monoklinická sústava
Magneziohulsit Magnesiohulsite (Mg,Fe2+)2(Mg,Fe3+,Sn4+)O2(BO3) V/G.03-30 Monoklinická sústava
Magneziochloritoid Magnesiochloritoid MgAl2SiO5(OH)2 VIII/B.24-10 Triklinická sústava
Magneziochromit Magnesiochromite MgCr2O4 IV/B.03-10 Kubická sústava
Magneziokarfolit Magnesiocarpholite MgAl2Si2O6(OH)4 VIII/F.03-10 Rombická sústava
Magneziokatoforit Magnesiokatophorite Na(CaNa)Mg4AlSi7AlO22(OH)2 VIII/F.09-30 Monoklinická sústava
Magnezionigerit-2N1S Magnesionigerite-2N1S (Mg,Zn,Fe3+,Al)4(Sn,Fe3+)2Al10O22(OH)2 IV/C.07-45 Trigonálna sústava
Magnezionigerit-6N6S Magnesionigerite-2N1S (Mg,Zn,Fe3+,Al)4(Sn,Fe3+)2Al10O22(OH)2 IV/C.07-45* Trigonálna sústava
Magnezioriebeckit Magnesioriebeckite □Na2(Mg3Fe2+2)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-40 Monoklinická sústava
Magneziosadanagait Magnesiosadanagaite NaCa2[Mg3(Al,Fe3+)2]Si5AlO22(OH)2 VIII/F.10-170 Monoklinická sústava
Magneziostaurolit Magnesiostaurolite 4Mg4Al16(Al,□)2Si8O40[O6,(OH)2] VIII/B.03-03 Monoklinická sústava
Magneziotaaffeit-2N2S Magnesiotaaffeite-2N2S Mg3Al8BeO16 IV/B.07-20 Hexagonálna sústava
Magneziotaaffeit-6N3S Magnesiotaaffeite-6N3S (Mg,Fe2+,Zn)2Al6BeO12 IV/B.07-30 Trigonálna sústava
Magneziotantalit Magnesiotantalite (Mg,Fe)(Ta,Nb)2O6 IV/D.18-35 Rombická sústava
Magneziotaramit Magnesiotaramite Na(CaNa)Mg3ALFe3+[Si6Al2O22](OH)2 VIII/F.09-70 Monoklinická sústava
Magnezit Magnesite MgCO3 V/B.02-30 Trigonálna sústava
Magnéziumastrofylit Magnesiumastrophyllite K2Na[Na(Fe2+,Fe3+,Mn)Mg2]Ti2Si8O26(OH)4F VIII/G.12-20 Monoklinická sústava
Magnézium-chlorofenicit Magnesium-chlorophoenicite (Mg,Mn)3Zn2(AsO4)(OH,O)6 VII/B.17-10 Monoklinická sústava
Magnézium-zippeit Magnesium-zippeite Mg(UO2)2(SO4)(OH)4·1,5H2O VI/D.20-50 Rombická sústava
Magnocolumbit Magnesiocolumbite (Mg,Fe2+,Mn)(Nb,Ta)2O6 IV/D.18-10 Rombická sústava
Magnolit Magnolite Hg+2TeO3 IV/K.02-20 Rombická sústava
Magnussonit Magnussonite Mn2+5As3O9(OH,Cl) IV/J.09-10 Kubická sústava
Mahnerit Mahnertite (Na,Ca)Cu3(AsO4)2Cl·5H2O VII/D.25-27 Tetragonálna sústava
Machatschkiit Machatschkiite Ca6(AsO4)(HAsO4)3(PO4,SO4)·15H2O VII/C.27-10 Trigonálna sústava
Maikainit Maikainite Cu20(Fe,Cu)6Mo2Ge6S32 II/C.10-50 Kubická sústava
Majakit Majakite PdNiAs II/A.05-110 Hexagonálna sústava
Majorit Majorite Mg3(Fe,Al,Si)2(SiO4)3 VIII/A.08-60 Kubická sústava
Makatit Makatite Na2Si4O8(OH)2·4H2O VIII/G.05-20 Monoklinická sústava
Makovickyit Makovickyite Ag1,5Bi5,5S9 II/E.09-60 Monoklinická sústava
Malachit Malachite Cu2(CO3)(OH)2 V/C.01-20 Monoklinická sústava
Malanit Malanite Cu(Pt,Ir)2S4 II/D.02-40 Kubická sústava
Malayait Malayaite CaSnSiO5 VIII/B.12-20 Monoklinická sústava
Maldonit Maldonite Au2Bi II/A.03-40 Kubická sústava
Malejevit Maleevite BaB2Si2O8 VIII/J.08-40 Rombická sústava
Malhmoodit Malhmoodite FeZr(PO4)2·4H2O VII/C.09-35 Monoklinická sústava
Malinkoit Malinkoite NaBSiO4 VIII/J.02-70 Hexagonálna sústava
Malladrit Malladrite Na2SiF6 III/B.02-10 Trigonálna sústava
Mallardit Mallardite MnSO4·7H2O VI/C.06-20 Monoklinická sústava
Mallestigit Mallestigite Pb3Sb(SO4)(AsO4)(OH)6·3H2O VI/D.11-40 Hexagonálna sústava
Mammothit Mammothite Pb6Cu4AlSb5+O2(SO4)2Cl4(OH)16 VI/B.10-50 Monoklinická sústava
Manaksit Manaksite KNaMn2+Si4O10 VIII/H.04-20 Triklinická sústava
Manandonit Manandonite Li2Al4Si2AlBO10(OH)8 VIII/H.23-100 Rombická sústava
Manasseit Manasseite Mg6Al2(CO3)(OH)16·4H2O V/E.02-10 Hexagonálna sústava
Mandarinoit Mandarinoite Fe2Se3O9·6H2O IV/K.08-10 Monoklinická sústava
Manganit Manganite MnOOH IV/F.06-70 Monoklinická sústava
Mangano-hörnesit Manganese-hornesite (Mn,Mg)3(AsO4)2·8H2O VII/C.13-20 Monoklinická sústava
Mangano-šadlunit Manganese-shadlunite (Mn,Pb)(Cu,Fe)8S8 II/B.16-50 Kubická sústava
Manganocolumbit Manganocolumbite (Mn,Fe)(Nb,Ta)2O6 IV/D.18-20 Rombická sústava
Manganocummingtonit Manganocummingtonite Na(Na,Mn)2(Mg4,Fe3+)5Si8O22(OH)2 VIII/F.07-40 Monoklinická sústava
Manganogrunerit Manganogrunerite □Mn2Fe2+5Si8O22(OH) VIII/F.07-50 Monoklinická sústava
Manganochomjakovit Manganokhomyakovite Na12Sr3Ca6Mn3Zr3W(Si25O73)(O,OH,H2O)3(OH,Cl)2 VIII/E.25-70 Trigonálna sústava
Manganochromit Manganochromite (Mn,Fe)(Cr,V)2O4 IV/B.03-30 Kubická sústava
Manganolangbeinit Manganolangbeinite K2Mn2(SO4)3 VI/A.03-20 Kubická sústava
Manganonaujakasit Manganonaujakasite Na6(Mn,Fe)Al4Si8O26 VIII/H.29-15 Monoklinická sústava
Manganonordit-(Ce) Manganonordite-(Ce) Na3SrCeMn2+Si6O17 VIII/G.03-50 Rombická sústava
Manganosegelerit Manganosegelerite (Mn,Ca)(Mn,Fe,Mg)Fe(PO4)2(OH)·4H2O VII/D.28-50 Rombická sústava
Manganostibit Manganostibite (Mn2+,Fe2+)7(SbO4)(AsO4,SiO4)O4 VIII/B.10-30 Rombická sústava
Manganotantalit Manganotantalite MnTa2O6 IV/D.18-40 Rombická sústava
Manganotapiolit Manganotapiolite (Mn2+,Fe2+)(Ta,Nb)2O6 IV/D.04-20 Tetragonálna sústava
Manganotychit Manganotychite Na6(Mn,Fe,Mg)2(SO4)(CO3)4 V/C.03-25 Kubická sústava
Manganozit Manganosite MnO IV/A.04-40 Kubická sústava
Manganokukisvumit Manganokukisvumite Na6MnTi4Si8O28·4H2O VIII/C.03-58 Rombická sústava
Mangán-neptunit Mangan-neptunite KNa2Li(Mn,Fe2+)2Ti2Si8O24 VIII/F.37-20 Monoklinická sústava
Mangánarzit Manganarsite Mn3As2O4(OH)4 IV/J.10-10 Trigonálna sústava
Mangánaxinit Manganaxinite Ca2Mn2+Al2BO3Si4O12(OH) VIII/E.06-30 Triklinická sústava
Mangánbabingtonit Manganbabingtonite Ca2(Mn,Fe2+)Fe3+Si5O14(OH) VIII/F.27-30 Triklinická sústava
Mangánbeľankinit Manganbelyankinite (Mn,Ca)(Ti,Nb)5O12·9H2O IV/D.06-20 Amorfný
Mangánberzeliit Manganberzeliite (Ca,Na)3(Mn,Mg)2(AsO4)3 VII/A.08-40 Kubická sústava
Mangángordonit Mangangordonite (Mn,Fe,Mg)Al2(PO4)2(OH)2·8H2O VII/D.10-35 Triklinická sústava
Mangánhumit Manganhumite (Mn,Mg)7(SiO4)3(OH)2 VIII/B.04-80 Rombická sústava
Mangánlotharmeyerit Manganlotharmeyerite Ca(Mn3+Mg)2(AsO4)2(OH,H2O)2 VII/C.31-30 Monoklinická sústava
Mangánpyrosmaltit Manganpyrosmalite (Mn,Fe)8Si6O15(OH,Cl)10 VIII/H.28-20 Hexagonálna sústava
Mangánvesuvianit Manganvesuvianite Ca19Mn3+(Al,Mn3+,Fe3+)10(Mg,Mn2+)2Si18O69(OH)9 VIII/C.26-03 Tetragonálna sústava
Manjiroit Manjiroite (Na,K)(Mn4+,Mn2+)8O16·nH2O IV/D.08-10 Tetragonálna sústava
Mannardit Mannardite BaTi6V3+2O16·H2O IV/D.08-40 Tetragonálna sústava
Mansfieldit Mansfieldite AlAsO4·2H2O VII/C.09-70 Rombická sústava
Mantiennéit Mantienneite KMg2Al2Ti(PO4)4(OH)3·15H2O VII/D.33-10 Rombická sústava
Mapimit Mapimite Zn2Fe3(AsO4)3(OH)4·10H2O VII/D.08-60 Monoklinická sústava
Marecottit Marecottite Mg3(UO2)8(SO4)4O6·28H2O VI/D.21-30 Triklinická sústava
Margarit Margarite CaAl2(Al,Si)2O10(OH)2 VIII/H.12-40 Monoklinická sústava
Margaritasit Margaritasite (Cs,K,H3O+)2(UO2)2V2O8·H2O VII/E.11-60 Monoklinická sústava
Margarosanit Margarosanite Pb(Ca,Mn2+)2Si3O9 VIII/E.02-20 Triklinická sústava
Marialit Marialite Na4Al3Si9O24Cl VIII/J.13-10 Tetragonálna sústava
Marićit Maricite NaFePO4 VII/A.02-70 Rombická sústava
Maricopait Maricopaite Pb7Ca2(Si,Al)48O100·32H2O VIII/H.35-20 Rombická sústava
Marinellit Marinellite [(Na,K)42Ca6](Si36Al36O144)(SO4)8Cl2·6H2O VIII/JX.00-00 Trigonálna sústava
Markazit Marcasite FeS2 II/D.20-10 Rombická sústava
Marokit Marokite CaMn2O4 IV/B.05-60 Rombická sústava
Marrit Marrite PbAgAsS3 II/E.17-10 Monoklinická sústava
Marshit Marshite CuI III/A.01-20 Kubická sústava
Marsturit Marsturite NaCaMn3Si5O14(OH) VIII/F.27-80 Triklinická sústava
Marthozit Marthozite Cu(UO2)3(SeO3)2O2·8H2O IV/K.11-20 Rombická sústava
Martinit Martinite (Na,Ca)11Ca4(Si,S,B)14B2O40F2·4H2O VIII/HX.00-00 Triklinická sústava
Marumoit Marumoite Pb32As40S92 II/X.00-00 Monoklinická sústava
Mascagnit Mascagnite (NH4)2SO4 VI/A.07-30 Rombická sústava
Maslovit Maslovite PtBiTe II/D.17-160 Kubická sústava
Masikot Massicot PbO IV/A.06-30 Rombická sústava
Masutomilit Masutomilite K(Li,Al,Mn2+)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 VIII/H.11-60 Monoklinická sústava
Masuyit Masuyite Pb(UO2)3O3(OH)2·3H2O IV/H.07-70 Rombická sústava
Mathewrogersit Mathewrogersite Pb7(Fe,Cu)Al3GeSi12O36·(OH,H2O)6 VIII/E.02-40 Trigonálna sústava
Mathiasit Mathiasite (K,Ca,Sr)(Ti,Cr,Fe,Mg)21O38 IV/C.09-20 Trigonálna sústava
Matildit Matildite AgBiS2 II/C.16-30 Hexagonálna sústava
Matlockit Matlockite PbFCl III/D.10-60 Tetragonálna sústava
Matrait Matraite ZnS II/C.13-20 Trigonálna sústava
Matsubarait Matsubaraite Sr4TiTi4Si4O22 VIII/C.17-05 Monoklinická sústava
Mattagamit Mattagamite CoTe2 II/D.20-60 Rombická sústava
Matteuccit Matteuccite NaHSO4·H2O VI/C.21-10 Monoklinická sústava
Mattheddelit Mattheddleite Pb20(SiO4)7(SO4)4Cl4 VIII/B.27-40 Hexagonálna sústava
Matulait Matulaite CaAl18(PO4)12(OH)20·28H2O VII/D.50-10 Monoklinická sústava
Maufit Maufite (Mg,Ni)Al4Si3O13·4H2O VIII/H.27-180 Monoklinická sústava
Maucherit Maucherite Ni11As8 II/A.04-30 Tetragonálna sústava
Mawbyit Mawbyite Pb(Fe3+Zn)2(AsO4)2(OH,H2O)2 VII/C.31-05 Monoklinická sústava
Mawsonit Mawsonite Cu+6Fe3+2Sn4+S8 II/C.08-20 Tetragonálna sústava
Maxwellit Maxwellite NaFe(AsO4)F VII/B.25-55 Monoklinická sústava
Mayenit Mayenite Ca12Al14O33 IV/A.07-30 Kubická sústava
Mayingit Mayingite IrBiTe II/D.17-155 Kubická sústava
Mazzettiit Mazzettiite Ag3HgPbSbTe5 II/B.10-20 Rombická sústava
Mazzit Mazzite K2CaMg2(Al,Si)36O72·28H2O VIII/J.26-80 Hexagonálna sústava
Mazzit-Na Mazzite-Na Na8Al8Si28O72·30H2O VIII/JX.00-00 Hexagonálna sústava
Mäkinenit Makinenite NiSe II/C.21-40 Trigonálna sústava
Mb
Mbobomkulit Mbobomkulite (Ni,Cu)Al4(NO3,SO4)2(OH)12·3H2O VI/D.08-70 Monoklinická sústava
Mc
Mcallisterit Mcallisterite Mg2B12O14(OH)12·9H2O V/H.17-20 Trigonálna sústava
Mcalpineit Mcalpineite Cu3TeO6·H2O IV/K.15-15 Kubická sústava
Mcauslanit Mcauslanite HFe3Al2(PO4)4F·18H2O VII/D.04-10 Triklinická sústava
Mcbirneyit Mcbirneyite Cu3(VO4)2 VII/A.10-10 Triklinická sústava
Mcconnellit Mcconnellite CuCrO2 IV/A.05-40 Trigonálna sústava
Mccrillisit Mccrillisite NaCs(Be,Li)Zr2(PO4)4·1-2H2O VII/C.02-40 Tetragonálna sústava
Mcgillit Mcgillite (Mn,Fe)8Si6O15(OH)8Cl2 VIII/H.28-80 Trigonálna sústava
Mcgovernit Mcgovernite Mn9Mg4Zn2As2Si2O17(OH)14 VIII/B.11-20 Trigonálna sústava
Mcguinnessit Mcguinnessite (Mg,Cu)2(CO3)(OH)2 V/C.01-40 Monoklinická sústava
Mckelveyit-(Y) Mckelveyite-(Y) Ba3Na(Ca,U)Y(CO3)6·3H2O V/D.04-20 Triklinická sústava
Mckinstryit Mckinstryite (Ag,Cu)2S II/B.06-20 Rombická sústava
Mcnearit Mcnearite NaCa5H4(AsO4)5·4H2O VII/C.24-20 Triklinická sústava
Me
Medait Medaite (Mn,Ca)6(V,As)Si5O18(OH) VIII/C.34-14 Monoklinická sústava
Medenbachit Medenbachite Bi2Fe3+(Cu,Fe3+)(O,OH)2(OH)2(AsO4)2 VII/B.37-20 Triklinická sústava
Meď Copper Cu I/A.01-10 Kubická sústava
Megacyklit Megacyclite Na8KSi9O18(OH)9·19H2O VIII/E.24-10 Monoklinická sústava
Megakalsilit Megakalsilite KAlSiO4 VIII/J.02-25 Hexagonálna sústava
Meionit Meionite Ca4Al6Si6O24(CO3) VIII/J.13-20 Tetragonálna sústava
Meixnerit Meixnerite Mg6Al2(OH)18·4H2O IV/F.05-10 Trigonálna sústava
Melanocerit-(Ce) Melanocerite-(Ce) (Ce,Th,Ca)5(Si,B)3O12(OH,F)·nH2O VIII/B.33-10 Trigonálna sústava
Melanoflogit Melanophlogite SiO2·n(C,H,O,S) IV/D.01-40 Tetragonálna sústava
Melanostibit Melanostibite Mn(Sb5+,Fe3+)O3 IV/C.05-50 Trigonálna sústava
Melanotalit Melanothallite Cu2OCl2 III/D.01-60 Rombická sústava
Melanotekit Melanotekite Pb2Fe2Si2O9 VIII/C.20-10 Rombická sústava
Melanovanadit Melanovanadite CaV4+2V5+2O10·5H2O IV/G.10-10 Triklinická sústava
Melanterit Melanterite FeSO4·7H2O VI/C.06-10 Monoklinická sústava
Melifanit Meliphanite (Ca,Na)2Be(Si,Al)2O6(F,OH) VIII/C.02-70 Tetragonálna sústava
Melilit Melilite (Ca,Na)2(Al,Mg,Fe)(Si,Al)2O7 VII/C.02-20 Tetragonálna sústava
Melit Mellite Al2[C6(COO)6]·16H2O IX/A.02-10 Tetragonálna sústava
Melkovit Melkovite CaFeH6(MoO4)4(PO4)·6H2O VII/C.33-10 Monoklinická sústava
Melonit Melonite NiTe2 II/D.28-30 Trigonálna sústava
Mendipt Mendipite Pb3Cl2O2 III/D.11-10 Rombická sústava
Mendozavilit Mendozavilite (Na,Mg)Ca2Fe3+3(PO4)2[(Mo,P)11O39](OH)10·n(H2O), kde n~9 VII/D.57-10 Monoklinická sústava
Mendozit Mendozite NaAl(SO4)2·11H2O VI/C.13-10 Monoklinická sústava
Meneghinit Meneghinite Pb13CuSb7S24 II/E.15-40 Rombická sústava
Menšikovit Menshikovite Pd3Ni2As3 II/A.05-112 Hexagonálna sústava
Mercallit Mercallite KHSO4 VI/A.06-10 Rombická sústava
Mereheadit Mereheadite Pb2O(OH)Cl III/D.11-35 Monoklinická sústava
Mereiteit Mereiterite K2Fe(SO4)2·4H2O VII/C.18-35 Rombická sústava
Merenskyit Merenskyite (Pd,Pt)(Te,Bi)2 II/D.28-40 Trigonálna sústava
Merlinoit Merlinoite (K,Ca,Na,Ba)7Si23Al9O64·23H2O VIII/J.25-80 Rombická sústava
Merrihueit Merrihueite (K,Na)2(Fe2+,Mg)5Si12O30 VIII/E.22-60 Hexagonálna sústava
Mertieit-I Mertieite-I Pd11(Sb,As)4 II/A.05-60 Hexagonálna sústava
Mertieit-II Mertieite-II Pd8(Sb,As)3 II/A.05-70 Trigonálna sústava
Merwinit Merwinite Ca3Mg(SiO4)2 VIII/A.07-10 Monoklinická sústava
Messelit Messelite Ca2(Fe,Mn)(PO4)2·2H2O VII/C.17-20 Triklinická sústava
Meta-aluminit Meta-aluminite Al2(SO4)(OH)4·5H2O VI/D.06-30 Monoklinická sústava
Meta-alunogén Meta-alunogen Al4(SO4)6·27H2O VI/C.08-80 Monoklinická sústava
Meta-ankoleit Meta-ankoleite K2(UO2)2(PO4)2·6H2O VII/E.02-140 Tetragonálna sústava
Meta-autunit Meta-autunite Ca(UO2)2(PO4)2·2-6H2O VII/E.02-90 Tetragonálna sústava
Meta-uranocirit Meta-uranocircite Ba(UO2)2(PO4)2·6-8H2O VII/E.02-110 Monoklinická sústava
Meta-uranopilit Meta-uranopilite (UO2)6(SO4)(OH)10·5H2O VI/D.20-20 Rombická sústava
Meta-uranospinit Meta-uranospinite Ca(UO2)2(AsO4)2·8H2O VII/E.02-100 Tetragonálna sústava
Metaborit Metaborite HBO2 V/L.01-10 Kubická sústava
Metacinabarit Metacinnabar HgS II/C.01-30 Kubická sústava
Metadelrioit Metadelrioite CaSrV2O6(OH)2·H2O IV/G.07-80 Triklinická sústava
Metahaiweeit Metahaiweeite Ca(UO2)2Si6O15·nH2O, kde n<5 VIII/B.37-30 Monoklinická sústava
Metaheinrichit Metaheinrichite Ba(UO2)2(AsO4)2·8H2O VII/E.02-120 Tetragonálna sústava
Metahewettit Metahewettite CaV6O16·3H2O IV/G.12-50 Monoklinická sústava
Metahohmannit Metahohmannite Fe2(SO4)2O·4H2O VI/D.01-10 Triklinická sústava
Metakahlerit Metakahlerite Fe(UO2)2(AsO4)2·8H2O VII/E.02-30 Tetragonálna sústava
Metakalciouranoit Metacalciouranoite (Ca,Na,Ba)U2O7·2H2O IV/H.06-20 Rombická sústava
Metakirchheimerit Metakirchheimerite Co(UO2)2(AsO4)2·8H2O VII/E.02-50 Tetragonálna sústava
Metaköttigit Metakottigite (Zn,Fe3+,Fe2+)3(AsO4)2·8(H2O,OH) VII/C.14-30 Triklinická sústava
Metalodevit Metalodevite Zn(UO2)2(AsO4)2·10H2O VII/E.02-80 Tetragonálna sústava
Metamunirit Metamunirite ß-NaVO3 IV/G.07-40 Rombická sústava
Metanováčekit Metanovacekite Mg(UO2)2(AsO4)2·4-8H2O VII/E.02-10 Tetragonálna sústava
Metarossit Metarossite CaV2O6·2H2O IV/G.07-60 Triklinická sústava
Metaschoderit Metaschoderite Al2(PO4)(VO4)·6H2O VII/C.12-40 Monoklinická sústava
Metaschoepit Metaschoepite UO3·nH2O, kde n<2 IV/H.01-50 Rombická sústava
Metasideronatrit Metasideronatrite Na2Fe(SO4)2(OH)·H2O VI/D.15-20 Rombická sústava
Metastibnit Metastibnite Sb2S3 II/D.08-30 Amorfný
Metastudtit Metastudtite UO4·2H2O IV/H.01-30 Rombická sústava
Metaswitzerit Metaswitzerite Mn3(PO4)2·4H2O VII/C.10-30 Monoklinická sústava
Metatorbernit Metatorbernite Cu(UO2)2(PO4)2·8H2O VII/E.02-60 Tetragonálna sústava
Metaťujamunit Metatyuyamunite Ca(UO2)2V2O8·3H2O VII/E.11-90 Rombická sústava
Metavandendriesscheite Metavandendriesscheite PbU7O22·nH2O, kde n<12 IV/H.07-30 Rombická sústava
Metavanmeersscheit Metavanmeersscheite U6+(UO2)3(PO4)2(OH)6·2H2O VII/E.07-150 Rombická sústava
Metavanuralit Metavanuralite Al(UO2)2(VO4)2(OH)·8H2O VII/E.11-20 Triklinická sústava
Metavariscit Metavariscite AlPO4·2H2O VII/C.09-10 Monoklinická sústava
Metavauxit Metavauxite FeAl2(PO4)2(OH)2·8H2O VII/D.09-20 Monoklinická sústava
Metavivianit Metavivianite (Fe2+3-x,Fe3+x)(PO4)2(OH)x·8-xH2O, kde x=0,5 VII/C.14-20 Triklinická sústava
Metavoltín Metavoltine K4Na4(Fe,Zn)Fe6(SO4)12O2·20H2O VI/D.14-10 Hexagonálna sústava
Metazellerit Metazellerite Ca(UO2)(CO3)2·3H2O V/F.02-50 Rombická sústava
Metazeunerit Metazeunerite Cu(UO2)2(AsO4)2·8H2O VII/E.02-70 Tetragonálna sústava
Meurigit Meurigite KFe7(PO4)5(OH)7·8H2O VII/D.11-150 Monoklinická sústava
Meyerhofferit Meyerhofferite Ca2B6O6(OH)10·2H2O V/H.06-40 Triklinická sústava
Meymacit Meymacite WO3·2H2O IV/E.02-20 Amorfný
Mezolit Mesolite Na2Ca2Al6Si9O30·8H2O VIII/J.21-50 Rombická sústava
Mélonjosephit Melonjosephite CaFe2+Fe3+(PO4)2(OH) VII/B.23-10 Rombická sústava
Mg
Mgriit Mgriite Cu3AsSe3 II/C.11-75 Kubická sústava
Mi
Miargyrit Miargyrite AgSbS2 II/C.16-10 Monoklinická sústava
Miassit Miassite Rh17S15 II/B.16-80 Kubická sústava
Miersit Miersite (Ag,Cu)I III/A.01-30 Kubická sústava
Miharait Miharaite PbCu4FeBiS6 II/E.28-10 Rombická sústava
Micheelsenit Micheelsenite (Ca,Y)3Al(HPO4,CO3)(CO3)(OH)6·12H2O V/C.07-210 Hexagonálna sústava
Michenerit Michenerite (Pd,Pt)BiTe II/D.17-180 Kubická sústava
Mikasait Mikasaite Fe2(SO4)3 VI/A.02-20 Trigonálna sústava
Mikroklín Microcline KAlSi3O8 VIII/J.06-30 Triklinická sústava
Mikrolit Microlite (Na,Ca)2Ta2O6(O,OH,F) IV/C.18-10 Kubická sústava
Mikrosommit Microsommite (Na,Ca,K)7-8(Si,Al)12O24(Cl,SO4)2-3 VIII/J.09-30 Hexagonálna sústava
Milarit Milarite K2Ca4Al2Be4Si24O60·H2O VIII/E.22-20 Hexagonálna sústava
Millerit Millerite NiS II/C.21-30 Trigonálna sústava
Millisit Millisite (Na,K)CaAl6(PO4)4(OH)9·3H2O VII/D.51-30 Tetragonálna sústava
Milosevochit Millosevichite (Al,Fe)2(SO4)3 VI/A.02-10 Kubická sústava
Milotait Milotaite PdSbSe II/X.00-00 Kubická sústava
Mimetit Mimetite Pb5(AsO4)3Cl VII/B.39-160 Hexagonálna sústava
Minamiit Minamiite (Na,Ca,K)Al3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-40 Trigonálna sústava
Minasgeraisit-(Y) Minasgeraisite-(Y) CaY2Be2Si2O10 VIII/B.29-40 Monoklinická sústava
Minasragit Minasragrite VO(SO4)·5H2O VI/D.05-10 Monoklinická sústava
Minejevit-(Y) Mineevite-(Y) Na25Ba(Y,Gd,Dy)2(HCO3)4(CO3)11(SO4)2ClF2 V/C.07-190 Hexagonálna sústava
Minehillit Minehillite (K,Na)2-3Ca28(Zn4Al4Si40)O112(OH)16 VIII/H.34-10 Hexagonálna sústava
Minguzzit Minguzzite K3Fe(C2O4)3·3H2O IX/A.01-60 Monoklinická sústava
Minnesotait Minnesotaite (Fe,Mg)3Si4O10(OH)2 VIII/H.09-50 Monoklinická sústava
Minrecordit Minrecordite CaZn(CO3)2 V/B.03-40 Trigonálna sústava
Minyulit Minyulite KAl2(PO4)2(OH,F)·4H2O VII/D.27-40 Rombická sústava
Mirabilit Mirabilite Na2SO4·10H2O VI/C.21-80 Monoklinická sústava
Misenit Misenite K8(HSO4)6(SO4) VI/A.06-20 Monoklinická sústava
Miserit Miserite K(Ca,Ce)5Si8O22(OH,F)2 VIII/F.35-30 Triklinická sústava
Mitridatit Mitridatite Ca2Fe3(PO4)3O2·3H2O VII/D.30-30 Monoklinická sústava
Mitrjajevait Mitryaevaite Al5(PO4)3(HPO4,HSO4)(OH,F)2·14,5H2O VII/D.12-03 Triklinická sústava
Mitscherlichit Mitscherlichite K2CuCl4·2H2O III/C.07-10 Tetragonálna sústava
Mixit Mixite BiCu6(AsO4)3(OH)6·3H2O VII/D.53-90 Hexagonálna sústava
Mínium Minium Pb2+2Pb4+O4 IV/B.06-50 Tetragonálna sústava
Mo
Moctezumit Moctezumite Pb(UO2)(TeO3)2 IV/K.03-20 Monoklinická sústava
Modderit Modderite (Co,Fe)As II/C.19-40 Rombická sústava
Moeloit Moeloite Pb6Sb6S14(S3) II/E.19-42 Rombická sústava
Moganit Moganite SiO2 IV/D.01-35 Monoklinická sústava
Mogovidit Mogovidite Na9(Ca,Na)6Ca6Fe2Zr3□Si25O72(CO3)(OH)4 VIII/EX.00-00 Trigonálna sústava
Mohit Mohite Cu2SnS3 II/C.17-30 Triklinická sústava
Mohrit Mohrite (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O VI/C.19-50 Monoklinická sústava
Moissanit Moissanite SiC I/B.02-30 Hexagonálna sústava
Moluranit Moluranite H4U4+(UO2)3(MoO4)7·18H2O VI/G.05-30 Amorfný
Molybdenit Molybdenite MoS2 II/D.25-10 Hexagonálna sústava
Molybdit Molybdite MoO3 IV/E.03-10 Rombická sústava
Molybdofornacit Molybdofornacite Pb2Cu[(As,P)O4][(Mo,Cr)O4](OH) VI/F.02-30 Monoklinická sústava
Molybdofylit Molybdophyllite Pb9Mg9Si9O24(OH)24 VIII/C.19-20 Trigonálna sústava
Molybdomenit Molybdomenite PbSeO3 IV/K.01-20 Monoklinická sústava
Molyzit Molysite FeCl3 III/A.09-10 Hexagonálna sústava
Monazit-(Ce) Monazite-(Ce) (Ce,La,Nd,Th)PO4 VII/A.15-20 Monoklinická sústava
Monazit-(La) Monazite-(La) (La,Ce,Nd)PO4 VII/A.15-10 Monoklinická sústava
Monazit-(Nd) Monazite-(Nd) (Nd,Ce,La)PO4 VII/A.15-30 Monoklinická sústava
Monazit-(Sm) Monazite-(Sm) SmPO4 VII/A.15-35 Monoklinická sústava
Mončeit Moncheite (Pt,Pd)(Te,Bi)2 II/D.28-50 Trigonálna sústava
Monetit Monetite CaHPO4 VII/A.12-10 Triklinická sústava
Mongolit Mongolite Ca4Nb6Si5O24(OH)10·5H2O VIII/B.15-10 Tetragonálna sústava
Monimolit Monimolite (Pb,Ca)2Sb2O7 IV/C.13-10 Kubická sústava
Monohydrokalcit Monohydrocalcite CaCO3·H2O V/D.01-50 Hexagonálna sústava
Montanit Montanite Bi2TeO6·2H2O IV/K.15-60 Monoklinická sústava
Montbrayit Montbrayite Au,Sb)2Te3 II/D.15-10 Triklinická sústava
Montdorit Montdorite (K,Na)(Fe,Mn,Mg)2,5Si4O10(F,OH)2 VIII/H.11-40 Monoklinická sústava
Montebrasit Montebrasite LiAl(PO4)(OH,F) VII/B.02-40 Triklinická sústava
Monteponit Monteponite CdO IV/A.04-50 Kubická sústava
Monteregianit-(Y) Monteregianite-(Y) (Na,K)6(Y,Ca)2Si16O38·10H2O VIII/H.38-10 Monoklinická sústava
Montesommait Montesommaite (K,Na)9Al9Si23O64·10H2O VIII/J.25-75 Rombická sústava
Montgomeryit Montgomeryite Ca4MgAl4(PO4)6(OH)4·12H2O VII/D.31-10 Monoklinická sústava
Monticellit Monticellite CaMgSiO4 VIII/A.05-10 Rombická sústava
Montmorillonit Montmorillonite (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O VIII/H.19-20 Monoklinická sústava
Montroseit Montroseite (V3+,Fe3+,V4+)OOH IV/F.08-20 Rombická sústava
Montroyalit Montroyalite Sr4Al8(CO3)3(OH,F)26·10-11H2O V/E.08-80 Triklinická sústava
Montroydit Montroydite HgO IV/A.06-10 Rombická sústava
Mooihoekit Mooihoekite Cu9Fe9S16 II/C.04-10 Tetragonálna sústava
Moolooit Moolooite CuC2O4·nH2O, kde n<1 IX/A.01-90 Rombická sústava
Mooreit Mooreite (Mg,Zn,Mn)15(SO4)2(OH)26·8H2O VI/D.04-10 Monoklinická sústava
Moorhouseit Moorhouseite (Co,Ni,Mn)SO4·6H2O VI/C.05-40 Monoklinická sústava
Mopungit Mopungite NaSb(OH)6 IV/F.17-10 Tetragonálna sústava
Moraesit Moraesite Be2(PO4)(OH)·4H2O VII/D.01-10 Monoklinická sústava
Mordenit Mordenite (Ca,Na2,K2)Al2Si10O24·7H2O VIII/J.22-30 Rombická sústava
Moreauit Moreauite Al3(UO2)(PO4)3(OH)2·13H2O VII/E.05-60 Monoklinická sústava
Morelandit Morelandite (Ba,Ca,Pb)5(AsO4,PO4)3Cl VII/B.39-130 Hexagonálna sústava
Morenosit Morenosite NiSO4·7H2O VI/C.07-20 Rombická sústava
Morimotoit Morimotoite Ca3TiFe2+Si3O12 VIII/A.08-125 Kubická sústava
Morinit Morinite NaCa2Al2(PO4)2(F,OH)5·2H2O VII/D.50-30 Monoklinická sústava
Morozeviczit Morozeviczite (Pb,Fe)3Ge1-xS4 II/C.10-80 Kubická sústava
Mosandrit Mosandrite Na(Na,Ca)2(Ca,Ce,Y)4(Ti,Nb,Zr)(Si2O7)2(O,F)2F3 VIII/C.12-10 Monoklinická sústava
Mosesit Mosesite Hg2N(Cl,SO4,MoO4,CO3)·H2O III/D.06-50 Kubická sústava
Moschelit Moschelite Hg2I2 III/A.05-30 Monoklinická sústava
Moschellandsbergit Moschellandsbergite Ag2Hg3 I/A.02-30 Kubická sústava
Moskvinit-(Y) Moskvinite-(Y) Na2K(Y,REE)Si6O15 VIII/EX.00-00 Rombická sústava
Mottanait-(Ce) Mottanaite-(Ce) Ca4(Ce,Ca)2AlBe2Si4B4O22O2 VIII/F.36-30 Monoklinická sústava
Mottramit Mottramite PbCu(VO4)(OH) VII/B.27-30 Rombická sústava
Motukoreait Motukoreaite Na2Mg38Al24(C3)13(SO4)8(OH)108·56H2O VI/D.14-20 Hexagonálna sústava
Mounanait Mounanaite PbFe2(VO4)2(OH)2 VII/B.29-80 Monoklinická sústava
Mountainit Mountainite (Ca,Na2,K2)2Si4O10·3H2O VIII/H.15-30 Monoklinická sústava
Mountkeithit Mountkeithite (Mg,Ni)11(Fe,Cr)3(SO4,CO3)3,5(OH)24·11H2O VI/D.09-30 Hexagonálna sústava
Mourit Mourite U4+Mo5O12(OH)10 VI/G.05-10 Monoklinická sústava
Moydit-(Y) Moydite-(Y) YB(OH)4CO3 V/G.12-10 Rombická sústava
Mozartit Mozartite CaMnSiO4(OH) VIII/B.23-15 Rombická sústava
Mozgovait Mozgovaite PbBi4(S,Se)7 II/E.34-08 Rombická sústava
Mp
Mpororoit Mpororoite Al(WO3)(OH)3·2H2O IV/E.02-60 Triklinická sústava
Mr
Mrázekit Mrazekite Bi2Cu3(PO4)2O2(OH)2·2H2O VII/D.53-100 Monoklinická sústava
Mroseit Mroseite CaTe(CO3)O2 IV/K.13-20 Rombická sústava
Mu
Muchinit Mukhinite Ca2Al2V(SiO4)3(OH) VIII/C.23-50 Monoklinická sústava
Muirit Muirite Ba10Ca2Mn2+TiSi10O30(OH,Cl,F)10 VIII/C.14-20 Tetragonálna sústava
Mullit Mullite Al4+2xSi2-2xO10-x, kde x=0,17 až 0,59 VIII/B.02-50 Rombická sústava
Mummeit Mummeite Ag2Cu2Pb2Bi6S13 II/E.09-20 Monoklinická sústava
Mundit Mundite Al(UO2)3(PO4)2(OH)3·5H2O VII/E.07-20 Rombická sústava
Mundrabillait Mundrabillaite (NH4)2Ca(HPO4)2·H2O VII/C.23-70 Monoklinická sústava
Munirit Munirite NaVO3·(2-x)H2O IV/G.07-30 Monoklinická sústava
Muratait Murataite (Y,Na)6(Zn,Fe3+)5(Ti,Nb)12O29(O,F)14 IV/C.14-10 Kubická sústava
Murdochit Murdochite PbCu6O8-x(Cl,Br)2x IV/A.04-70 Kubická sústava
Murmanit Murmanite Na3(Ti,Nb)4(Si2O7)2O4·4H2O VIII/C.14-40 Triklinická sústava
Murunskit Murunskite K2Cu3FeS4 II/F.04-10 Tetragonálna sústava
Muskovit Muscovite KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 VIII/H.10-70 Monoklinická sústava
Muskoxit Muskoxite Mg7Fe4O13·10H2O IV/F.05-30 Trigonálna sústava
Mušistonit Mushistonite (Cu,Zn,Fe)Sn(OH)6 IV/F.16-50 Kubická sústava
Muthmannit Muthmannite AgAuTe2 II/B.07-70 Rombická sústava
Mutinait Mutinaite Na3Ca4Si85Al11O192·60H2O VIII/J.22-06 Rombická sústava
Mückeit Muckeite CuNiBiS3 II/C.21-20 Rombická sústava

Pozri ajUpraviť