Zoznam minerálov N

zoznamový článok projektov Wikimedia
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Na
Nabafit Nabaphite NaBaPO4·9H2O VII/C.28-20 Kubická sústava
Nabalamprofylit Nabalamprophyllite Ba(Na,Ba)Na3Ti[Ti2O2Si4O14](OH,F)2 VIII/C.13-15 Monoklinická sústava
Nabesit Nabesite Na2BeSi4O10·4H2O VIII/J.17-05 Rombická sústava
Nabiasit Nabiasite BaMn9[(V,As)O4]6(OH)2 VII/B.20-40 Kubická sústava
Nabokoit Nabokoite KCu7TeO4(SO4)5Cl VI/B.07-10 Tetragonálna sústava
Nadorit Nadorite PbSbO2Cl III/D.11-80 Rombická sústava
Nafertisit Nafertisite Na3(Fe2+,Fe3+)6(Ti2Si12O34)(O,OH)7·2H2O VIII/G.13-10 Monoklinická sústava
Nagashimalit Nagashimalite Ba4(V3+,Ti)4Si8B2O27Cl(O,OH)2 VIII/E.08-40 Rombická sústava
Nagelschmidtit Nagelschmidtite Ca7(SiO4)3(PO4)2 VIII/B.22-70 Hexagonálna sústava
Nagyágit Nagyagite AuPb(Sb,Bi)Te2-3S6 II/D.15-20 Rombická sústava
Nahcolit Nahcolite NaHCO3 V/B.01-20 Monoklinická sústava
Nahpoit Nahpoite Na2HPO4 VII/A.03-10 Monoklinická sústava
Nakafit Nacaphite Na(Na,Ca)2(PO4)F VII/B.25-60 Rombická sústava
Nakareniobsit-(Ce) Nacareniobsite-(Ce) NbNa3Ca3(Ce,La)(Si2O7)2OF3 VIII/C.12-30 Monoklinická sústava
Nakauriit Nakauriite (Mn,Ni,Cu)8(SO4)4(CO3)(OH)6·48H2O VI/D.03-90 Rombická sústava
Nakrit Nacrite Al2Si2O5(OH)4 VIII/H.25-30 Monoklinická sústava
Naldretteit Naldretteite Pd2Sb II/X.00-00 Rombická sústava
Nalipoit Nalipoite NaLi2PO4 VII/A.01-25 Monoklinická sústava
Namansilit Namansilite NaMnSi2O6 VIII/F.01-145 Monoklinická sústava
Nambulit Nambulite (Li,Na)Mn2+4Si5O14(OH) VIII/F.27-50 Triklinická sústava
Namibit Namibite Cu2+Bi2(VO4)O2 VII/B.28-70 Monoklinická sústava
Namuwit Namuwite (Zn,Cu)4(SO4)(OH)6·4H2O VI/D.03-40 Hexagonálna sústava
Nanlingit Nanlingite CaMg4(AsO3)2F4 IV/J.02-10 Trigonálna sústava
Nanpingit Nanpingite Cs(Al,Mg,Fe2+,Li)2(Si3Al)O10(OH,F)2 VIII/H.10-110 Monoklinická sústava
Nantokit Nantokite CuCl III/A.01-10 Kubická sústava
Narsarsukit Narsarsukite Na2(Ti,Fe3+)Si4(O,F)11 VIII/F.34-10 Tetragonálna sústava
Nasinit Nasinite Na2B5O8(OH)·2H2O V/K.03-10 Rombická sústava
Nasledovit Nasledovite PbMn3Al4(CO3)4(SO4)O5·5H2O VI/D.17-10 Rombická sústava
Nasonit Nasonite Pb6Ca4Si6O21Cl2 VIII/C.19-10 Hexagonálna sústava
Nastrofit Nastrophite Na(Sr,Ba)PO4·9H2O VII/C.28-10 Kubická sústava
Nataliit Natalyite Na(V3+,Cr3+)Si2O6 VIII/F.01-160 Monoklinická sústava
Natanit Natanite Fe2+Sn4+(OH)6 IV/F.16-40 Kubická sústava
Natisit Natisite Na2(TiO)SiO4 VIII/B.13-10 Tetragonálna sústava
Natrit Natrite Na2CO3 V/B.01-50 Monoklinická sústava
Natrium-farmakosiderit Sodium-pharmacosiderite (Na,K)2Fe3+4(AsO4)3(OH)5·7H2O VII/D.47-30 Kubická sústava
Natrium-meta-autunit Sodium meta-autunite Na2(UO2)2(PO4)2·6-8H2O VII/E.02-95 Tetragonálna sústava
Natrium-zippeit Sodium-zippeite Na4(UO2)6(SO4)3(OH)10·4H2O VI/D.20-30 Rombická sústava
Natriumalum Sodium Alum NaAl(SO4)2·12H2O VI/C.14-10 Kubická sústava
Natriumautunit Sodium-autunite Na2(UO2)2(PO4)2·8H2O VII/E.01-130 Tetragonálna sústava
Natriumbetpakdalit Sodium-betpakdalite (Na,Ca)3Fe3+2(As2Mo6O28)·15H2O VII/C.33-20 Monoklinická sústava
Natriumboltwoodit Sodium-boltwoodite (H3O)+(Na,K)(UO2)SiO4·H2O VIII/B.34-70 Rombická sústava
Natriumuranospinit Sodium-uranospinite (Na2,Ca)(UO2)2(AsO4)2·5H2O VII/E.02-130 Tetragonálna sústava
Natro-fero-antofylit Sodic-ferro-anthophyllite NaFe2+7Si8O22(OH)2 VIII/F.12-45 Rombická sústava
Natro-ferogedrit Sodic-ferrogedrite NaFe2+6AlSi6Al2O22(OH)2 VIII/F.12-75 Rombická sústava
Natro-feri-feropedrizit Sodic-ferri-ferropedrizite NaLi2(Fe3+2Fe2+3)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-95 Monoklinická sústava
Natro-feripedrizit Sodic-ferripedrizite Na(LiNa)(Fe3+2Mg2Li)Si8O22(OH,F)2 VIII/F.08-83 Monoklinická sústava
Natroalunit Natroalunite NaAl3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-10 Trigonálna sústava
Natroantofylit Sodicanthophyllite NaMg7Si8O22(OH)2 VIII/F.12-40 Rombická sústava
Natroapofylit Natroapophyllite NaAl3(SO4)2(OH)6 VIII/H.01-10 Rombická sústava
Natrobiztantit Natrobistantite (Na,Cs)Bi(Ta,Nb,Sb)4O12 IV/C.18-60 Kubická sústava
Natrodufrénit Natrodufrenite Na(Fe3+,Fe2+)(Fe3+,Al)5(PO4)4(OH)6·2H2O VII/D.11-130 Monoklinická sústava
Natrofairchildit Natrofairchildite Na2Ca(CO3)2 V/B.05-30 Hexagonálna sústava
Natrofilit Natrophilite NaMnPO4 VII/A.02-80 Rombická sústava
Natrofosfát Natrophosphate Na7(PO4)2F·19H2O VII/D.26-10 Kubická sústava
Natrogedrit Sodicgedrite NaMg6AlSi6Al2O22(OH)2 VIII/F.12-80 Rombická sústava
Natrochalcit Natrochalcite NaCu2(SO4)2(OH)·H2O VI/D.18-30 Monoklinická sústava
Natrojarosit Natrojarosite NaFe3(SO4)2(OH)6 VI/B.11-50 Trigonálna sústava
Natrolemoynit Natrolemoynite Na4Zr2Si10O26·9H2O VIII/G.09-08 Monoklinická sústava
Natrolit Natrolite Na2[Al2Si3O10]·2H2O VIII/J.21-10 Rombická sústava
Natromontebrasit Natromontebrasite (Na,Li)Al(PO4)(OH,F) VII/B.02-50 Triklinická sústava
Natronambulit Natronambulite (Na,Li)Mn2+4[Si5O14(OH)] VIII/F.27-60 Triklinická sústava
Natroniobit Natroniobite NaNbO3 IV/C.10-70 Monoklinická sústava
Natrosilit Natrosilite Na2Si2O5 VIII/H.05-10 Monoklinická sústava
Natrotantit Natrotantite Na2Ta4O11 IV/D.26-20 Trigonálna sústava
Natroxalát Natroxalate Na2C2O4 IX/A.01-05 Monoklinická sústava
Naujakasit Naujakasite Na6(Fe,Mn)Al4Si8O26 VIII/H.29-10 Monoklinická sústava
Naumannit Naumannite Ag2Se II/B.05-30 Rombická sústava
Navajoit Navajoite V2O5·3H2O IV/G.07-10 Monoklinická sústava
Nátron Natron Na2CO3·10H2O V/D.02-20 Monoklinická sústava
Ne
Nealit Nealite Pb4Fe2+(As5+O4)2Cl4 IV/J.03-50 Triklinická sústava
Nefedovit Nefedovite Na5Ca4(PO4)4F VII/B.21-10 Triklinická sústava
Nefelín Nepheline (Na,K)AlSiO4 VIII/J.02-10 Hexagonálna sústava
Neighborit Neighborite NaMgF3 III/C.03-70 Rombická sústava
Nekoit Nekoite Ca3Si6O15·7H2O VIII/F.21-10 Triklinická sústava
Nekrasovit Nekrasovite Cu+26V2(Sn,As,Sb)6S32 II/C.10-30 Kubická sústava
Nelenit Nelenite (Mn,Fe2+)16Si12As3+3O36(OH)17 VIII/H.28-40 Trigonálna sústava
Neltnerit Neltnerite CaMn3+6SiO12 VIII/B.09-07 Tetragonálna sústava
Nenadkevičit Nenadkevichite (Na,Ca,K)(Nb,Ti)Si2O6(O,OH)·2H2O VIII/E.07-20 Rombická sústava
Neotokit Neotocite (Mn,Fe2+)SiO3·H2O VIII/H.26-60 Amorfný
Nepskojeit Nepskoeite Mg4Cl(OH)7·6H2O III/D.01-12 Rombická sústava
Neptunit Neptunite KNa2Li(Fe2+,Mn)2Ti2Si8O24 VIII/F.37-10 Monoklinická sústava
Neskevaarait-Fe Neskevaaraite-Fe NaK3Fe(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·6H2O VIII/E.07-205 Monoklinická sústava
Nesquehonit Nesquehonite MgHCO3(OH)·2H2O V/D.01-20 Monoklinická sústava
Neustadtelit Neustadtelite Bi2Fe3+(Fe3+,Co)(O,OH)2(OH)2(AsO4)2 VII/B.37-15 Triklinická sústava
Nevadait Nevadaite (Cu2+,□,Al,V3+)6[Al8(PO4)8F8]·23H2O VII/D.07-70 Rombická sústava
Nevskit Nevskite Bi(Se,S) II/D.10-10 Trigonálna sústava
Newberyit Newberyite MgHPO4·3H2O VII/C.12-10 Rombická sústava
Neyit Neyite AgCu3Pb12.5Bi13S34 II/E.32-10 Monoklinická sústava
Nežilovit Nezilovite PbZn2(Mn4+,Ti4+)2Fe3+8O19 IV/C.08-35 Hexagonálna sústava
Népouit Nepouite Ni3Si2O5(OH)4 VIII/H.27-150 Rombická sústava
Nch
Nchwaningit Nchwaningite Mn2+2SiO3(OH)2·H2O VIII/F.02-40 Rombická sústava
Ni
Niahit Niahite NH4(Mn2+,Mg,Ca)PO4·H2O VII/C.23-30 Rombická sústava
Nickenichit Nickenichite Na0,8Ca0,4(Mg,Fe3+,Al)3Cu0,4(AsO4)3 VII/A.07-30 Monoklinická sústava
Niedermayrit Niedermayrite Cu4Cd(SO4)2(OH)6·4H2O VI/D.19-05 Monoklinická sústava
Nierit Nierite Si3N4 I/A.10-45 Trigonálna sústava
Nifontovit Nifontovite Ca3B6O6(OH)12·2H2O V/H.09-10 Monoklinická sústava
Niggliit Niggliite PtSn I/A.16-40 Hexagonálna sústava
Nichromit Nichromite (Ni,Co,Fe2+)(Cr,Fe3+,Al)2O4 IV/B.03-50 Kubická sústava
Niigatait Niigataite CaSrAl3(Si2O7)(SiO4)O(OH) VIII/C.23-43 Monoklinická sústava
Nikel Nickel Ni I/A.08-10 Kubická sústava
Nikel-boussingaultit Nickel-boussingaultite (NH4)2(Ni,Mg)(SO4)2·6H2O VI/C.19-40 Monoklinická sústava
Nikelalumit Nickelalumite (Ni,Cu)Al4[(SO4),(NO3)2](OH)12·3H2O VI/D.08-60 Monoklinická sústava
Nikelaustinit Nickelaustinite Ca(Ni,Zn)AsO4OH VII/B.26-20 Rombická sústava
Nikelbischofit Nickelbischofite NiCl2·6H2O III/A.12-40 Monoklinická sústava
Nikelblödit Nickelblodite Na2(Ni,Mg)(SO4)2·4H2O VI/C.18-20 Monoklinická sústava
Nikelfosfid Nickelphosphide (Ni,Fe)3P I/A.11-30 Tetragonálna sústava
Nikelhexahydrit Nickelhexahydrite (Ni,Mg,Fe2+)SO4·6H2O VI/C.05-50 Monoklinická sústava
Nikelín Nickeline NiAs II/C.20-20 Hexagonálna sústava
Nikellotharmeyerit Nickellotharmeyerite Ca(Ni,Fe,Co)2(AsO4)2(OH,H2O)2 VII/C.31-08 Monoklinická sústava
Nikelschneebergit Nickelschneebergite Bi(Ni,Co)2(AsO4)2(OH,H2O)2 VII/C.31-04 Monoklinická sústava
Nikelskutterudit Nickel-skutterudite (Ni,Co)As3-x II/D.29-20 Kubická sústava
Nikelzippeit Nickel-zippeite Ni2(UO2)6(SO4)3(OH)10·16H2O VI/D.20-70 Rombická sústava
Nikischerit Nikischerite NaFe2+6Al3(SO4)2(OH)18·12H2O VI/D.14-22 Trigonálna sústava
Nimit Nimite (Ni,Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8 VIII/H.23-70 Monoklinická sústava
Ningyoit Ningyoite (U,Ca,Ce)2(PO4)2·1-2H2O VII/C.29-70 Rombická sústava
Niningerit Niningerite (Mg,Fe,Mn)S II/C.15-10 Kubická sústava
Nioboeschynit-(Ce) Niobo-aeschynite-(Ce) (Ce,Ca)(Nb,Ti)2(O,OH)6 IV/D.21-50 Rombická sústava
Nioboeschynit-(Nd) Niobo-aeschynite-(Nd) (Nd,Ce)(Nb,Ti)2(O,OH)6 IV/D.21-60 Rombická sústava
Niobofylit Niobophyllite K2Na(Fe,Mn)7(Nb,Ti)2Si8O26(OH)4(F,O) VIII/G.12-80 Triklinická sústava
Niobokarbid Niobocarbide (Nb,Ta)C I/A.09-55 Kubická sústava
Niobokupletskit Niobokupletskite K2Na(Mn,Zn,Fe)7(Nb,Zr,Ti)2Si8O26(OH)4(O,F) VIII/G.12-65 Triklinická sústava
Niokalit Niocalite Ca14Nb2(Si2O7)4O6F2 VIII/C.11-40 Monoklinická sústava
Nisbit Nisbite NiSb2 II/D.23-50 Rombická sústava
Nissonit Nissonnite Cu2Mg2(PO4)2(OH)2·5H2O VII/D.07-10 Monoklinická sústava
Nitrit Niter KNO3 V/A.01-20 Rombická sústava
Nitratín Nitratine NaNO3 V/A.01-10 Trigonálna sústava
Nitrobarit Nitrobarite Ba(NO3)2 V/A.01-30 Kubická sústava
Nitrokalcit Nitrocalcite Ca(NO3)2·4H2O V/A.02-20 Monoklinická sústava
Nitromagnezit Nitromagnesite Mg(NO3)2·6H2O V/A.02-30 Monoklinická sústava
No
Nobleit Nobleite CaB6O9(OH)2·3H2O V/K.06-10 Monoklinická sústava
Noélbensonit Noelbensonite BaMn3+2(Si2O7)(OH)2·H2O VIII/C.10-17 Rombická sústava
Nolanit Nolanite (V3+,Fe2+,Fe3+,Ti)10O14(OH)2 IV/C.07-40 Hexagonálna sústava
Nontronit Nontronite Na0,3Fe3+2(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O VIII/H.19-40 Monoklinická sústava
Norbergit Norbergite Mg3(SiO4)(F,OH)2 VIII/B.04-10 Rombická sústava
Nordenskiöldín Nordenskioldine CaSnB2O6 V/G.02-10 Trigonálna sústava
Nordit-(Ce) Nordite-(Ce) (Ce,La,Ca)(Sr,Ca)Na2(Na,Mn)(Zn,Mg)Si6O17 VIII/G.03-20 Rombická sústava
Nordit-(La) Nordit-(La) (Na,Mn)(Sr,Ca)(La,Ce)Si6O17 VIII/G.03-30 Rombická sústava
Nordstrandit Nordstrandite Al(OH)3 IV/F.02-30 Triklinická sústava
Nordströmit Nordstromite Pb3CuBi7(S10Se4) II/E.34-70 Monoklinická sústava
Normandit Normandite NaCa(Mn2+,Fe2+)(Ti,Nb,Zr)Si2O7(O,F)2 VIII/C.11-15 Monoklinická sústava
Norrishit Norrishite K(Mn3+2Li)Si4O10O2 VIII/H.11-30 Monoklinická sústava
Norsethit Norsethite BaMg(CO3)2 V/B.03-50 Trigonálna sústava
Northupit Northupite Na3Mg(CO3)2Cl V/C.03-10 Kubická sústava
Noseán Nosean Na8Al6Si6O24SO4 VIII/J.11-20 Kubická sústava
Nováčekit Novacekite Mg(UO2)2(AsO4)2·12H2O VII/E.01-40 Tetragonálna sústava
Novákit Novakite (Cu,Ag)21As10 II/A.01-60 Monoklinická sústava
Novgorodovait Novgorodovaite Ca2C2O4Cl2·2H2O IX/A.01-28 Monoklinická sústava
Nowackiit Nowackiite Cu6Zn3As4S12 II/C.12-20 Trigonálna sústava
Ns
Nsutit Nsutite (Mn4+1-x)(Mn2+x)O2-2xOH2x ,kde x = 0,06-0,07 IV/D.10-20 Hexagonálna sústava
Nu
Nuffieldit Nuffieldite Pb2Cu(Pb,Bi)Bi2S7 II/E.33-40 Rombická sústava
Nukundamit Nukundamite (Cu,Fe)4S4 II/C.22-40 Trigonálna sústava
Nullaginit Nullaginite Ni2CO3(OH)2 V/C.01-70 Monoklinická sústava
Ny
Nyböit Nyboite NaNa2(Mg3Al2)Si7AlO22(OH)2 VIII/F.08-60 Monoklinická sústava
Nyerereit Nyerereite Na2Ca(CO3)2 V/B.05-20 Rombická sústava

Pozri ajUpraviť