Zoznam minerálov V

zoznamový článok projektov Wikimedia

VaVeViVlVoVrVuVy

Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Va
Vaesit Vaesite NiS2 2/D.17-50 -
Vajdakit Vajdakite (Mo6+O2)2As32+O5·3H2O Monoklinická sústava
Valentinit Valentinite Sb2O3 4/C.01-20 Rombická sústava
Valleriit Valleriite 2[(Fe,Cu)S]·1,53[(Mg,Al)(OH)2] 2/C.23-20 Hexagonálna sústava
Vanackerit Vanackerite Pb4Cd(AsO4)3(Cl,OH) Trigonálna sústava
Vanadinit Vanadinite Pb5(VO4)3Cl 7/B.39-170 Hexagonálna sústava
Vanadiocarpholit Vanadiocarpholite Mn2+V3+AlSi2O6(OH)4 8/F.03-35 Rombická sústava
Vanadio-oxy-chromium-dravit Vanadio-oxy-chromium-dravite NaV3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O Trigonálna sústava
Vanadio-oxy-dravit Vanadio-oxy-dravite NaV3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O Trigonálna sústava
Vanád Vanadium V -
Vanadoallanit-(La) Vanadoallanite-(La) CaLa3+V3+AlFe2+(Si2O7)(SiO4)O(OH) Monoklinická sústava
Vanadoandrosit-(Ce) Vanadoandrosite-(Ce) MnCe(V3+AlMn2+)[Si2O7][SiO4]O(OH) Monoklinická sústava
Vanadomalayait Vanadomalayaite CaVO(SiO4) 8/B.12-15 Monoklinická sústava
Vanalit Vanalite NaAl8V10O38·30H2O 4/G.04-10 Monoklinická sústava
Vandenbrandeit Vandenbrandeite Cu(UO2)(OH)4 4/H.04-10 Triklinická sústava
Vandendriesscheit Vandendriesscheite Pb1.6(UO2)10O6(OH)11·11H2O 4/H.07-20 -
Vanmeersscheit Vanmeersscheite U(UO2)3(PO4)2(OH)6·4H2O 7/E.07-140 Rombická sústava
Vanoxit Vanoxite V6O13·8H2O (?) 4/G.02-10 -
Vantasselit Vantasselite Al4(PO4)3(OH)3·9H2O 7/D.12-20 Rombická sústava
Vanthoffit Vanthoffite Na6Mg(SO4)4 6/A.04-10 Monoklinická sústava
Vanuralit Vanuralite Al(UO2)2(VO4)2(OH)·11H2O 7/E.11-10 Monoklinická sústava
Vapnikit Vapnikite Ca3UO6
Varennesit Varennesite Na8Mn2Si10O25(OH,Cl)2·12H2O 8/H.28-100 Rombická sústava
Variscit Variscite Al(PO4)·2H2O 7/C.09-50 Rombická sústava
Varulit Varulite NaCaMn2+3(PO4)3 7/A.06-100 Monoklinická sústava
Vashegyit Vashegyite Al11(PO4)9(OH)6·38H2O 7/D.12-10 Rombická sústava
Vasilit Vasilite (Pd,Cu)16(S,Te)7 2/A.06-05 -
Vasilyevit Vasilyevite (Hg2)2+10O6I3Br2Cl(CO3) 3/D.06-45 Triklinická sústava
Västmanlandit-(Ce) Västmanlandite-(Ce) Ce3CaMg2Al2Si5O19(OH)2F 8/C.24-110 Monoklinická sústava
Vaterit Vaterite CaCO3 5/B.02-10 Hexagonálna sústava
Vaughanit Vaughanite TlHgSb4S7 2/E.13-80 Triklinická sústava
Vauquelinit Vauquelinite CuPb2(CrO4)(PO4)(OH) 6/F.02-10 Monoklinická sústava
Vauxit Vauxite Fe2+Al2(PO4)2(OH)2·6H2O 7/D.09-10 Triklinická sústava
Vavřínit Vavřínite Ni2SbTe2 Hexagonálna sústava
Väyrynenit Väyrynenite BeMn2+(PO4)(OH) 7/B.01-50 Monoklinická sústava
Ve
Veatchit Veatchite K2☐2Na(Fe2+5Fe3+4Mn7☐)Nb3Ti(Si2O7)2(Si8O22)2 5/K.05-30 Monoklinická sústava
Veblenit Veblenite O6(OH)10(H2O)3 Triklinická sústava
Veenit Veenite Pb2(Sb,As)2S5 2/E.18-20 Rombická sústava
Velikit Velikite Cu2HgSnS4 2/C.06-100 Tetragonálna sústava
Vendidait Vendidaite Al2(SO4)(OH)3Cl·6H2O Monoklinická sústava
Verbeekit Verbeekite PdSe2 2/D.0- Monoklinická sústava
Vergasovait Vergasovaite Cu3O(MoO4)(SO4) 6/G.02-25 Rombická sústava
Vermiculit Vermiculite Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4·8H2O 8/H.21-10 Monoklinická sústava
Verplanckit Verplanckite Ba4Mn2+2Si4O12(OH,H2O)3Cl3 8/E.20-15 Hexagonálna sústava
Versiliait Versiliaite (Fe2+2Fe3+2)(Fe3+2Sb3+6)O16S 4/B.06-30 Rombická sústava
Vertumnit Vertumnite Ca4Al4Si4O6(OH)24·3H2O 8/H.39-40 Monoklinická sústava
Veselovskýit Veselovskýite ZnCu4(AsO4)2(AsO3OH)2·9H2O - Triklinická sústava
Vésigniéit Vésigniéite Cu3Ba(VO4)2(OH)2 7/B.29-60 Monoklinická sústava
Vesuvianit Vesuvianite (Ca,Na)19(Al,Mg,Fe)13(SiO4)10(Si2O7)4(OH,F,O)10 8/C.26-10 Tetragonálna sústava
Veszelyit Veszelyite (Cu,Zn)2Zn(PO4)(OH)3·2H2O 7/D.19-30 Monoklinická sústava
Vi
Viaeneit Viaeneite (Fe,Pb)4S8O 2/F.12-05 Monoklinická sústava
Vicanit-(Ce) Vicanite-(Ce) (Ca,Ce,La,Th)15As5+(As3+,Na)0.5Fe3+0.7Si6B4(O,F)47 8/B.33-25 Trigonálna sústava
Vigezzit Vigezzite (Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6 4/D.21-40 Rombická sústava
Vigrishinit Vigrishinite Zn2Ti4-xSi4O14(OH,H2O,☐)8 (x < 1) Triklinická sústava
Vihorlatit Vihorlatite Bi24Se17Te4 Trigonálna sústava
Viitaniemiit Viitaniemiite NaCaAl(PO4)F3 7/B.12-30 Monoklinická sústava
Vikingit Vikingite Ag5Pb8Bi13S30 2/E.31-60 Monoklinická sústava
Villamaninit Villamaninite CuS2 2/D.17-20 -
Villiaumit Villiaumite NaF 3/A.02-10 Kubická sústava
Villyaellenit Villyaellenite (Mn,Ca)Mn2Ca2(AsO3OH)2(AsO4)2·4H2O 7/C.04-30 Monoklinická sústava
Vimsit Vimsite CaB2O2(OH)4 5/J.01-10 Monoklinická sústava
Vincentit Vincentite Pd3As 2/A.05-20 Tetragonálna sústava
Vinciennit Vinciennite Cu10Fe4SnAsS16 2/C.07-30 Tetragonálna sústava
Vinogradovit Vinogradovite Na4Ti4(Si2O6)2[(Si,Al)4O10]O4·(H2O,Na,K)3 8/F.03-70 Monoklinická sústava
Violarit Violarite FeNi2S4 2/D.01-70 Kubická sústava
Virgilit Virgilite LiAlSi2O6 8/J.03-20 Hexagonálna sústava
Vishnevit Vishnevite Na8(AlSiO4)6O24(SO4)·2H2O 8/J.09-70 Hexagonálna sústava
Vismirnovit Vismirnovite ZnSn(OH)6 4/F.16-60 Kubická sústava
Vistepit Vistepite Mn4SnB2O2(Si2O7)2(OH)2 8/F.18-45 Triklinická sústava
Vitimit Vitimite Ca6B14O19(SO4)(OH)14·5H2O 5/K.08-20 Monoklinická sústava
Vitusit-(Ce) Vitusite-(Ce) Na3Ce(PO4)2 7/A.16-10 Rombická sústava
Vivianit Vivianite Fe2+3(PO4)2·8H2O 7/C.13-40 Monoklinická sústava
Vl
Vladimirit Vladimirite Ca4(AsO4)2(AsO3OH)·4H2O 7/C.24-40 Monoklinická sústava
Vladimirivanovit Vladimirivanovite Na6Ca2[Al6Si6O24](SO4,S3,S2,Cl)2·H2O Rombická sústava
Vladkrivovichevit Vladkrivovichevite [Pb32O18][Pb4Mn2O]Cl14(BO3)8·2H2O Rombická sústava
Vladykinit Vladykinite Na3Sr4(Fe2+Fe3+)Si8O24 Monoklinická sústava
Vlasovit Vlasovite Na2ZrSi4O11 8/F.34-20 Monoklinická sústava
Vlodavetsit Vlodavetsite Ca2Al(SO4)2F2Cl·4H2O 6/D.12-20 Tetragonálna sústava
Vo
Vochtenit Vochtenite Fe3+Fe3+(UO2)4(PO4)4(OH)·12-13H2O 7/E.06-10 Monoklinická sústava
Voggit Voggite Na2Zr(PO4)(CO3)(OH)·2H2O 7/D.41-10 Monoklinická sústava
Voglit Voglite Ca2Cu(UO2)(CO3)4·6H2O 5/F.03-20 Monoklinická sústava
Volaschioit Volaschioite Fe4(SO4)O2(OH)6·2H2O Monoklinická sústava
Volborthit Volborthite Cu3V2O7(OH)2·2H2O 7/D.24-10 Monoklinická sústava
Volkonskoit Volkonskoite Ca0.3(Cr,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2·4H2O 8/H.19-50 Monoklinická sústava
Volkovskit Volkovskite KCa4B22O32(OH)10Cl·4H2O 5/K.05-10 Triklinická sústava
Voloshinit Voloshinite Rb(LiAl1.50.5)(Al0.5Si3.5)O10F2 Monoklinická sústava
Voltait Voltaite K2Fe2+5Fe3+3Al(SO4)12·18H2O 6/C.14-50 Kubická sústava
Volynskit Volynskite AgBiTe2 2/C.16-50 Rombická sústava
Vonbezingit Vonbezingite Ca6Cu3(SO4)3(OH)12·2H2O 6/D.18-40 Monoklinická sústava
Vonsenit Vonsenite Fe2+2Fe3+O2(BO3) 5/G.04-20 Rombická sústava
Vorlanit Vorlanite CaUO4 Kubická sústava
Voronkovit Voronkovite Na15(Na,Ca,Ce)3(Mn,Ca)3Fe3Zr3Si26O72(OH,O)4Cl·H2O Trigonálna sústava
Voudourisit Voudourisite Cd(SO4)·H2O Monoklinická sústava
Vozhminit Vozhminite Ni4AsS2 2/B.13-10 Hexagonálna sústava
Vr
Vrbait Vrbaite Hg3Tl4As8Sb2S20 2/E.13-40 Rombická sústava
Vu
Vuagnatit Vuagnatite CaAlSiO4(OH) 8/B.23-10 Rombická sústava
Vulcanit Vulcanite CuTe 2/C.24-10 Rombická sústava
Vuonnemit Vuonnemite Na11TiNb2(Si2O7)2(PO4)2O3F 8/C.0-70 Triklinická sústava
Vuorelainenit Vuorelainenite Mn2+V3+2O4 4/B.04-10 -
Vuoriyarvit-K Vuoriyarvite-K (K,Na,☐)12Nb8(Si4O12)4O8·12-16H2O 8/E.07-30 Monoklinická sústava
Vurroit Vurroite Pb20Sn2(Bi,As)22S54Cl6 Pb20Sn2(Bi,As)22S54Cl6 Rombická sústava
Vy
Vyacheslavit Vyacheslavite U4+(PO4)(OH)·2.5H2O 7/D.43-10 Rombická sústava
Vyalsovit Vyalsovite CaFeAlS(OH)5 2/C.23-50 Rombická sústava
Vysokýit Vysokýite U4+[AsO2(OH)2]4·4H2O Triklinická sústava
Vysotskit Vysotskite (Pd,Ni)S 2/C.25-10 Tetragonálna sústava
Vyuntspakhkit-(Y) Vyuntspakhkite-(Y) Y(Al,Si)(SiO4)(OH,O)2 8/E.13-10 -

ReferencieUpraviť

Pozri ajUpraviť