Zoznam minerálov Y

zoznamový článok projektov Wikimedia
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Yafsoanit Yafsoanite Ca3Te6+2Zn3O12 4/K.15-30 Kubická sústava
Yagiit Yagiite NaMg2(AlMg2Si12)O30 8/E.22-70 Hexagonálna sústava
Yakhontovit Yakhontovite (Ca,Na,K)0.2(Cu,Fe,Mg)2Si4O10(OH)2·3H2O 8/H.19-70 Monoklinická sústava
Yakovenchukit-(Y) Yakovenchukite-(Y) K3NaCaY2Si12O30·4H2O 8/0.0- Rombická sústava
Yancowinnait Yancowinnaite PbCuAl(AsO4)2OH·H2O Triklinická sústava
Yangit Yangite PbMnSi3O8·H2O Triklinická sústava
Yangzhumingit Yangzhumingite KMg2.5Si4O10F2 9.EC.20 Monoklinická sústava
Yanomamit Yanomamite InAsO4·2H2O 7/C.09-85 Rombická sústava
Yarlongit Yarlongite (Cr4Fe4Ni)C4 Hexagonálna sústava
Yaroshevskit Yaroshevskite Cu9O2(VO4)4Cl2 Triklinická sústava
Yaroslavit Yaroslavite Ca3Al2F10(OH)2·H2O 3/C.02-30 Rombická sústava
Yarrowit Yarrowite Cu9S8 2/B.01-80 Trigonálna sústava
Yavapaiit Yavapaiite KFe3+(SO4)2 6/A.04-20 Monoklinická sústava
Yazganit Yazganite NaMgFe3+2(AsO4)3·H2O 7/A.07-35 Monoklinická sústava
Yeatmanit Yeatmanite Zn6Mn2+9Sb5+2O12(SiO4)4 8/B.09-20 Triklinická sústava
Yecorait Yecoraite Fe3+3Bi5O9(Te4+O3)(Te6+O4)2·9H2O 4/K.18-10 -
Yedlinit Yedlinite Pb6Cr(Cl,OH)6(OH,O)8 3/D.12-90 Trigonálna sústava
Ye'elimit Ye'elimite Ca4Al6O12(SO4) 6/B.04-20 Kubická sústava
Yegorovit Yegorovite Na4[Si2O4(OH)2]2·7H2O Monoklinická sústava
Yeomanit Yeomanite Pb2O(OH)Cl Rombická sústava
Yimengit Yimengite K(Cr,Ti,Fe,Mg)12O19 4/C.08-10 Hexagonálna sústava
Yingjiangit Yingjiangite K2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6·6H2O 7/E.07-25 Rombická sústava
Yixunit Yixunite Pt3In 1/A.14-80 Kubická sústava
Yoderit Yoderite (MgAl3)(MgAl)Al2O2(SiO4)4(OH)2 8/B.02-60 Monoklinická sústava
Yofortierit Yofortierite Mn2+5Si8O20(OH)2·7H2O 8/H.33-30 Monoklinická sústava
Yoshimurait Yoshimuraite Ba2Mn2+2Ti(Si2O7)(PO4)O(OH) 8/C.25-10 Triklinická sústava
Yoshiokait Yoshiokaite Ca1-x(Al,Si)2O4 8/J.02-60 Trigonálna sústava
Yttriait-(Y) Yttriaite-(Y) Y2O3 Y2Si2O7 Kubická sústava
Yttrialit-(Y) Yttrialite-(Y) Y2Si2O7 8/C.01-40 -
Yttrotantalit-(Y) Yttrotantalite-(Y) (Y,U,Fe2+)(Ta,Nb)(O,OH)4 4/D.19-90 Rombická sústava
Yttrotungstit-(Ce) Yttrotungstite-(Ce) CeW2O6(OH)3 4/E.02-80 Monoklinická sústava
Yttrotungstit-(Y) Yttrotungstite-(Y) Y(W,Fe,Si,Al,Ti)2(O,OH,H2O)9 4/E.02-70 -
Yuanfuliit Yuanfuliite Mg(Fe3+,Al)O(BO3) 5/G.03-15 -
Yuanjiangit Yuanjiangite AuSn 1/A.01-80 Hexagonálna sústava
Yugawaralit Yugawaralite Ca(Si6Al2)O16·4H2O 8/J.25-90 Monoklinická sústava
Yukonit Yukonite Ca2Fe3+3(AsO4)3(OH)4·4H2O 7/D.48-40 -
Yuksporit Yuksporite K4(Ca,Na)14Sr2Mn(Ti,Nb)4(O,OH)4(Si6O17)2(Si2O7)3(H2O,OH)3 8/F.35-40 Rombická sústava
Yurmarinit Yurmarinite Na7(Fe3+,Mg,Cu)4(AsO4)6 Trigonálna sústava
Yushkinit Yushkinite (Mg,Al)(OH)2VS2 2/C.23-10 Hexagonálna sústava
Yvonit Yvonite Cu(AsO3OH)·2H2O 7/C.06-35 Triklinická sústava

ReferencieUpraviť

Pozri ajUpraviť