Zoznam minerálov Z

zoznamový článok projektov Wikimedia

ZaZdZeZhZiZlZnZoZuZvZwZy

Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Za
Zabuyelit Zabuyelite Li2CO3 5/B.01-10 Monoklinická sústava
Zaccagnait Zaccagnaite Zn4Al2(OH)12(CO3)·3H2O 5.DB.45 Hexagonálna sústava
Zaccariniit Zaccariniite RhNiAs Tetragonálna sústava
Zadovit Zadovite BaCa6[(SiO4)(PO4)](PO4)2F Trigonálna sústava
Zafír Sapphire Al2O3 Trigonálna sústava
Zaherit Zaherite Al12(SO4)5(OH)26·20H2O 6/D.06-80 Triklinická sústava
Zaïrit Zaïrite BiFe3+3(PO4)2(OH)6 7/B.36-170 Trigonálna sústava
Zakharovit Zakharovite Na4Mn2+5Si10O24(OH)6·6H2O 8/D.02-10 Trigonálna sústava
Zálesíit Zálesíite CaCu6(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6·3H2O 7/D.53-30 Hexagonálna sústava
Zanazziit Zanazziite Ca2Be4Mg5(PO4)6(OH)4·6H2O 7/D.01-50 Monoklinická sústava
Zangboit Zangboite TiFeSi2 Rombická sústava
Zapatalit Zapatalite Cu3Al4(PO4)3(OH)9·4H2O 7/D.20-10 Tetragonálna sústava
Zavalíait Zavalíaite Mn2+3(PO4)2 Monoklinická sústava
Zavaritskit Zavaritskite BiOF 3/D.10-70 Tetragonálna sústava
Zd
Zdenĕkit Zdenĕkite NaPbCu5(AsO4)4Cl·5H2O 7/D.25-25 Monoklinická sústava
Ze
Zektzerit Zektzerite NaLiZrSi6O15 8/F.30-10 Rombická sústava
Zellerite Zellerite Ca(UO2)(CO3)2·5H2O 5/F.02-60 Rombická sústava
Zemannit Zemannite Mg0.5ZnFe3+(Te4+O3)3·4.5H2O 4/K.10-30 Hexagonálna sústava
Zemkorit Zemkorite Na2Ca(CO3)2 5/B.05-55 Hexagonálna sústava
Zenzénit Zenzénite Pb3Fe3+4Mn4+3O15 4/C.08-45 Hexagonálna sústava
Zeophyllit Zeophyllite Ca13Si10O28(OH)2F8·6H2O 8/H.34-50 Triklinická sústava
Zeravshanit Zeravshanite Ca13Si10O28(OH)2F8·6H2O Monoklinická sústava
Zeunerit Zeunerite Cu(UO2)2(AsO4)2·12H2O 7/E.01-80 Tetragonálna sústava
Zh
Zhanghengit Zhanghengite CuZn 1/A.04-20 Kubická sústava
Zhangpeishanit Zhangpeishanite BaFCl 3.DC.25 Tetragonálna sústava
Zharchikhit Zharchikhite Al(OH)2F 3/D.04-05 Monoklinická sústava
Zhemchuzhnikovit Zhemchuzhnikovite NaMgAl(C2O4)3·8H2O 9/A.01-70 Trigonálna sústava
Zi
Ziesit Ziesite Cu2V5+2O7 7/A.20-10 Monoklinická sústava
Zigrasit Zigrasite MgZr(PO4)2·4H2O Triklinická sústava
Zimbabweit Zimbabweite Na(Pb,Na,K)2(Ta,Nb,Ti)4As4O18 4/J.04-10 Rombická sústava
Zincalstibit Zincalstibite Zn2Al(OH)6[Sb(OH)6] 4/F.12-15 Trigonálna sústava
Zincgartrellit Zincgartrellite PbZn2(AsO4)2(H2O,OH)2 7/C.31-92 Triklinická sústava
Zincit Zincite ZnO 4/A.03-20 Hexagonálna sústava
Zinclipscombit Zinclipscombite ZnFe3+2(PO4)2(OH)2 7/B.08-65 Tetragonálna sústava
Zincmelanterit Zincmelanterite ZnSO4·7H2O 6/C.06-50 Monoklinická sústava
Zincochromit Zincochromite ZnCr2O4 4/B.03-60 Kubická sústava
Zincocopiapit Zincocopiapite ZnFe3+4(SO4)6(OH)2·20H2O 6/D.10-70 -
Zincohögbomit-2N2S Zincohögbomite-2N2S (Zn,Al,Fe)3(Al,Fe,Ti)8O15(OH) 4/C.07- Hexagonálna sústava
Zincohögbomit-2N6S Zincohögbomite-2N6S (Zn,Al)7(Al,Fe3+,Ti,Mg)16O31(OH) 4/C.07- Hexagonálna sústava
Zincolibethenit Zincolibethenite CuZn(PO4)(OH) Rombická sústava
Zincolivenit Zincolivenite CuZn(AsO4)(OH) 8.BB.30 Rombická sústava
Zincospiroffit Zincospiroffite Zn2Te3O8 4/K.13-05 Monoklinická sústava
Zincostaurolit Zincostaurolite Zn2Al9Si4O23(OH) 8/B.03-05 Monoklinická sústava
Zincovoltait Zincovoltaite K2Zn5Fe3+3Al(SO4)12·18H2O 6/C.14-60 Kubická sústava
Zincowoodwardit Zincowoodwardite (Zn1-x Alx )(SO4)x /2(OH)2·n H2O (x < 0.5, n < 3x /2) Trigonálna sústava
Zincroselit Zincroselite Ca2Zn(AsO4)2·2H2O 7/C.17-120 Monoklinická sústava
Zincsilit N Zincsilite Zn3Si4O10(OH)2·4H2O (?) 8/H.20-60 Monoklinická sústava
Zinczippeit Zinczippeite Zn(UO2)2(SO4)O2·3.5H2O 6/D.20-80 Monoklinická sústava
Zinkenit Zinkenite Pb9Sb22S42 2/E.26-10 Hexagonálna sústava
Zinkosit Zinkosite ZnSO4 6/A.01-20 Rombická sústava
Zinok Zinc Zn 1/A.04-10 Hexagonálna sústava
Zippeit Zippeite K3(UO2)4(SO4)2O3(OH)·3H2O 6/D.20-40 Monoklinická sústava
Zirkón Zircon ZrSiO4 8/A.09-10 Tetragonálna sústava
Zirconolit Zirconolite (Ca,Y)Zr(Ti,Mg,Al)2O7 4/C.15-20 -
Zircophyllit Zircophyllite K2(Na,Ca)(Mn2+,Fe2+)7(Zr,Nb)2Si8O26(OH)4F 8/G.12-70 Triklinická sústava
Zircosulfat Zircosulfate Zr(SO4)2·4H2O 6/C.09-10 Rombická sústava
Zirkelit Zirkelite (Ti,Ca,Zr)O2-x 4/C.15-10 Kubická sústava
Zirsilit-(Ce) Zirsilite-(Ce) (Na,☐)12(Ce,Na)3Ca6Mn3Zr3NbSi25O73(OH)3(CO3)·H2O 8/E.25-56 Trigonálna sústava
Zirsinalit Zirsinalite Na6CaZrSi6O18 8/E.16-40 Trigonálna sústava
Zl
Zlatogorit Zlatogorite CuNiSb2 Trigonálna sústava
Zn
Znucalit Znucalite CaZn11(UO2)(CO3)3(OH)20·4H2O 5/F.03-15 Rombická sústava
Zo
Zodacit Zodacite Ca4Mn2+Fe3+4(PO4)6(OH)4·12H2O 7/D.31-40 Monoklinická sústava
Zoisit Zoisite Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH) 8/C.23-100 Rombická sústava
Zoltaiit Zoltaiite BaV4+2V3+12Si2O27 9.AG.85 Trigonálna sústava
Zorit Zorite Na6Ti5Si12O34(O,OH)5·11H2O 8/F.22-10 Rombická sústava
Zoubekit Zoubekite AgPb4Sb4S10 2/E.17-40 Rombická sústava
Zu
Zugshunstit-(Ce) Zugshunstite-(Ce) CeAl(SO4)2(C2O4)·12H2O Monoklinická sústava
Zuktamrurit Zuktamrurit FeP2 Rombická sústava
Zunyit Zunyite Al13Si5O20(OH,F)18Cl 8/C.36-10 Kubická sústava
Zussmanit Zussmanite K(Fe,Mg,Mn)13(Si,Al)18O42(OH)14 8/H.40-10 Trigonálna sústava
Zv
Zvyaginit Zvyaginite NaZnNb2Ti[Si2O7]2O(OH,F)3(H2O)4+x (x < 1) Triklinická sústava
Zvyagintsevit Zvyagintsevite Pd3Pb 1/A.16-10 Kubická sústava
Zw
Zwieselit Zwieselite Fe2+Mn2+(PO4)F 7/B.03-30 Monoklinická sústava
Zy
Zýkait Zýkaite Fe3+4(AsO4)3(SO4)(OH)·15H2O 7/D.05-60 Rombická sústava

ReferencieUpraviť

Pozri ajUpraviť