Zoznam ministrov kultúry Slovenskej republiky

zoznamový článok projektov Wikimedia

Samostatný rezort kultúry riadený ministrom vzniká v Česko-Slovensku v roku 1967 a 1968. Dovtedy kultúra spadala hlavne pod rezort školstva. V rokoch 1918 až 1948 existovalo v Československu, Protektoráte Čechy a Morava aj v Slovenskom štáte Ministerstvo školstva a národnej osvety. Od roku 1948 bola kultúra explicitne spomenutá v názve ministerstva resp. slovenského povereníctva (Pozri dole Zákon z roku 1948[1] a 1956[2]). Ďalšie zmeny v tejto funkcii prinieslo prijatie novej Ústavy ČSSR v roku 1960. Nielen že republika dostala prívlastok socialistická ale zanikol Zbor povereníkom ale povereník (Vasil Biľak) sa stal len poslancom aj keď s honosným titulom predseda Komisie SNR pre školstvo a kultúru. Ústavný zákon o československej federácii od januára 1969 vytvoril Slovenskú socialistickú republiku a zároveň aj funkciu ministra kultúry nezávislú od ministra školstva. Pokiaľ takíto slovenskí socialistickí ministri kultúry boli za 20 rokov (1969-1989) len dvaja (Miroslav Válek a Pavel Koyš), od Nežnej v roku 1989 sa na Slovensku do roku 2020 vymenilo 13 ministrov kultúry, čo je skoro toľko ako počet ministrov školstva.

Ministri pred vojnou

upraviť

Po vzniku prvej česko-slovenskej republiky v roku 1918 aj na Slovensku pôsobila pražská vláda, v ktorej od roku 1926 bol

  • Dr. Milan Hodža minister školstva a národnej osvety a školstva ČSR.
  • V rokoch 1929 – 1934 JUDr. Ivan Dérer minister školstva a národnej osvety.

Počas existencie Slovenského štátu bol minister školstva a národnej osvety vo vláde od 14. marca do 27. októbra 1939 a vo vláde od 27. októbra 1939 do 5. septembra 1944:

a vo vláde od 5. septembra 1944 do 8. mája 1945

Povojnoví a socialistickí povereníci a ministri

upraviť

Po druhej svetovej vojne v Česko-Slovensku existovalo Ministerstvo informácií a na Slovensku Povereníctvo informácií a osvety. V prvom Zbore povereníkov Slovenskej národnej rady počas obdobia tzv. politického provizória (1. septembra4. septembra 1944) boli Povereníkmi v Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a národnú osvetu:

V šiestom Zbore povereníkov (18. septembra 1945 do 16. augusta 1946) bol povereníkom pre školstvo a osvetu

Zákonom z roku 1948[1] bolo Ministerstva informácií premenované na „Ministerstvo informácií a osvety" Povereníctva informácií na „Povereníctvo informácií a osvety". Kultúre sa však pravdepodobne venovalo viacej Povereníctva školstva, z ktorého v roku 1956 bolo vytvorené Povereníctvo školstva a kultúry.[2]

  • 1950 – 1958 prof. PhDr. Ernest Sýkora, CSc. povereník školstva a kultúry
  • 1959 – 1962 RSDr. Vasiľ Biľak povereník školstva a kultúry

Ďalšie zmeny v tejto funkcii prinieslo prijatie novej Ústavy socialistickej ČSSR v roku 1960. Zanikol Zbor povereníkom a povereník (Vasil Biľak) sa stal len poslancom aj keď s honosným titulom predseda Komisie SNR pre školstvo a kultúru. Predseda komisie bol tzv. "výkonný orgán Slovenskej národnej rady".[3] V praxi to však znamenalo zníženie kompetencií až v roku 1967 bola Zákonom 15/1967 Zb[4]Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru zrušená a vytvorená Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie a tiež príslušný povereník.

So vznikom československej federácie (Ústavný zákon o československej federácii vydaný dňa 27. októbra 1968) vznikla Slovenská socialistická republika a tým aj funkcia ministra kultúry.

Slovenskí socialistickí povereníci, predsedovia a ministri SSR

upraviť
Poradie Meno Nominant Od Do Poznámka
1 Ladislav Novomeský KSS 1945 1950
2 Ernest Sýkora KSS 1950 1958 povereník školstva a kultúry a niekoľko mesiacov aj v roku 1953 aj federálny minister
3 Vasiľ Biľak KSS 8. decembra 1958 11. júla 1960 povereník v 12. Zbore povereníkov
Vasiľ Biľak KSS po prijatí novej Ústavy ČSSR 12. júla 1960 do júla 1963 povereník a predseda Komisie SNR pre školstvo a kultúru
4 Matej Lúčan KSS 1963 17. februára 1967 povereník SNR pre školstvo a kultúru = predseda Komisie SNR pre školstvo a kultúru[3]
5 Štefan Brenčič KSS 21. júla 1967 do 31. decembra 1968 povereník  SNR pre kultúru a informácie je predsedom Komisie SNR pre kultúru a informácie[4]
6 Miroslav Válek KSS 2. január 1969 (v platnosti Ústavný zákon o československej federácii) december 1988
7 Pavel Koyš KSS 1988 1989

Socialistickí (federálni) ministri školstva (do 20. januára 1967 ministr školství a kultury[5]) vlády ČS(S)R

upraviť
Poradie minister strana funkčné obdobia
1 Zdeněk Nejedlý KSČ 25. februára 1948 - 31. januára 1953
2 Ernest Sýkora KSS, KSČ 31. januára - 14. septembra 1953
3 Ladislav Štoll KSČ 14. septembra 1953 - 12. decembra 1954
4 František Kahuda KSČ 12. decembra 1954 - 20. septembra 1963
5 Čestmír Císař KSČ 20. septembra 1963 - 10. novembra 1965
6 Jiří Hájek KSČ 10. novembra 1965 - 8. apríla 1968


Ministri po roku 1989

upraviť

Toto je zoznam ministrov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (medzi 1. júlom 2010 a 31. októbrom 2010 Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky):

Poradie Meno Nominant Od Do Poznámka
1 Ladislav Chudík VPN 12. december 1989 29. marec 1990
2 Ladislav Snopko VPN 29. marec 1990 26. jún 1990
Ladislav Snopko VPN 27. jún 1990 22. apríl 1991
Ladislav Snopko VPN 23. apríl 1991 24. jún 1992
3 Dušan Slobodník HZDS 24. jún 1992 15. marec 1994
4 Ľubo Roman KDH 15. marec 1994 13. december 1994
5 Ivan Hudec HZDS 13. december 1994 30. október 1998
6 Milan Kňažko SDK 30. október 1998 15. október 2002
7 Rudolf Chmel ANO 16. október 2002 24. máj 2005
8 František Tóth ANO 25. máj 2005 5. apríl 2006
Rudolf Chmel ANO 5. apríl 2006 4. júl 2006
9 Marek Maďarič SMER-SD 4. júl 2006 8. júl 2010
10 Daniel Krajcer SaS 9. júl 2010 3. apríl 2012
Marek Maďarič SMER-SD 4. apríl 2012 23. marec 2016
Marek Maďarič SMER-SD 23. marec 2016 7. marec 2018
11 Peter Pellegrini SMER-SD 7. marec 2018 22. marec 2018 ad interim
12 Ľubica Laššáková SMER-SD 22. marec 2018 20. marec 2020
13 Natália Milanová OĽaNO 21. marec 2020 14. máj 2023
14 Silvia Hroncová nestraníčka 15. máj 2023 25. október 2023
15 Martina Šimkovičová nestraníčka, nom. SNS 25. október 2023

Referencie

upraviť
  1. a b SLOV-LEX. 233/1948 Zb. - Zákon o názve Ministerstva informác... [online]. Slov-lex, [cit. 2020-10-16]. Dostupné online.
  2. a b S-EPI. 34/1956 Zb. Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev | Aktuálne znenie [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2020-10-16]. Dostupné online.
  3. a b Digitálna knižnica - dokument. Stenozáznam 30. júna a 1. júla 1966 [online]. www.nrsr.sk, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online.
  4. S-EPI. Ročník 1967 | Zbierka zákonov SR [online]. Zákony pre ľudí, [cit. 2020-10-19]. Dostupné online.
  5. Seznam ministrů školství Československa. [s.l.] : [s.n.], 2018-11-12. Page Version ID: 16631643. Dostupné online. (po česky)

Pozri aj

upraviť