Zoznam vládcov Akkadu

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam kráľov Akkadu (pozri aj Mezopotámia). Roky sú najprv podľa tradičnej strednej chronológie, v zátvorke sú iné bežné alternatívne datovania. Všetky roky sa rozumejú pred Kr..

Základné články
Mezopotámia, chronológia, asýriológia
Geografia
rieky: EufratTigris
dnes: Irak
oblasti: Sumer, Akkad, Babylonia, Asýria, Mezopotámia
Ríše, kultúry, obdobia (zhruba chronologicky)
Jadro Mezopotámie:

Obejdská kultúra
Urucká kultúra
Džemdetnasrská kultúra
Sumeri a Semiti (Akkadi)
Ranodynastické obdobie
Akkadská ríša
Guti (Gutejci)
Lagaš II (II. lagašská dynastia)
Ur III (III. urská dynastia)
Staroasýrska ríša
Starobabylonská ríša (Amorejci)
Stredobabylonská ríša (Kassiti)
Stredoasýrska ríša
Mitanni (Churriti)
Novoasýrska ríša
Novobabylonská ríša
Perzská ríša

Periféria Mezopotámie:

Elam, Urartu, Média, Mitanni,
Chetiti, Staroveký Egypt, Prímorie,
Chaldejci, Aramejci, Musasir, Mannejci,
Feničania, Júdsko, Izrael, Peržania

Mestá (výber)
Eridu, Ur, Uruk, Kiš, Lagaš, Nippur

Aššur, Akkad, Ninive, Nuzi, Nimrúd

Dlhý zoznam: Mezopotámia
Vládcovia
Kráľovské zoznamy: Sumer, Babylon, Asýria
Moderné zoznamy: Babylon, Akkad, Aššur,

Ur, Kiš, Uruk, Isin, Lagaš, Mari, Ešnunna, Mitanni, Guti

Jazyk, kultúra, náboženstvo
klinové písmo
sumerčina, akkadčina (babylončina, asýrčina),
amorejčina, elamčina, churritčina
Náboženstvo Mezopotámie
Gilgameš, Nibiru

Kráľ Sumeru a Akkadu Upraviť

 • Sargon Akkadský 2340 - 2284 (2334 – 2279 , 2371-2315)
 • Rimuš 2283 – 2275 (2278 – 2270, 2315 - 2306)
 • Maništušu 2274 – 2260 (2269 – 2255, 2306 - 2291)
 • Narám-Sín 2259 – 2223 (2254 – 2218, 2291 - 2254)
 • Šar-kali-šarrí 2222 – 2198 (2217 – 2192, 2254 - 2230)
 • Igigi (Irgigi), Nanum (Nanium), Imi , Elulu 2198-2195 (asi postupne; alebo medzivládie 2192 – 2169 / 2230 – 2226 a potom Igigi 2189, Nanum 2189, Imi 2188 a Elulu 2187)
 • Dudu 2195 – 2174 (2189 – 2169, 2186-2168, 2226-2205)
 • Šú-Durul (Šú-Turul, Šadural) 2174 – 2159 (2168 – 2154, 2205 – 2191)
 • Lilul-Dan ?

Kráľ Sumeru a Akkadu v Uruku Upraviť

Kráľ Sumeru a Akkadu v Ure (dynastia Ur III) Upraviť

 • Ur-Nammu 2111 – 2094 (2113-2096, 2064-2046)
 • Šulgi 2093 – 2046 (2095-2049, 2046-1998)
 • Amar-Sín 2045 – 2037 (2048-2039, 1998 - 1989)
 • Šu-Sín 2036 – 2028 (2038-2030, 1989- 1980)
 • Ibbi-Sín 2027 – 2003 (2030-2022, 1980 -1956 )