Členenie Karpát

Členenie Karpát, rozsiahleho horského systému v Európe s celkovou rozlohou asi 210 000 km² a dĺžkou okolo 1 400 km,[1] plošne najrozsiahlejšieho pohoria v Európe, je možné realizovať podľa veľkého množstva kritérií.

Delenie na vonkajšie a vnútornéUpraviť

Vzhľadom na svoj oblúkovitý tvar vypuklý smerom na severovýchod v dôsledku vrásnenia existuje horizontálne delenie na:

Hranicu medzi nimi tvorí v ich západnej časti Pieninské bradlové pásmo.

Podľa svetových stránUpraviť

Podľa Encyklopédie Slovenska [3]Upraviť

Karpaty:

Poznámky:

Podľa Pyramídy [4]Upraviť

Karpaty:

Poznámky:

 • Vonkajšie karpatské zníženiny nie sú zahrnuté do Karpát
 • Transylvánska kotlina nie je zahrnutá do Karpát
 • Na schematickom nákrese priloženom k textu (nákres má názov "Orografické rozdelenie karpatskej oblasti podľa akad. D. Andrusova") platí v rozpore s textom článku:
  • hranica Západných a Východných Karpát je zakreslená inde (zhruba niekde uprostred Podkarpatskej oblasti)
  • pohoria Bakonský les (Maďarsko), Mecsek (Maďarsko) a Apusenské vrchy (Rumunsko) sú zakreslené ako zvláštne jednotky popri Západných, Východných a Južných Karpatoch

Podľa V. Krála (2001) [5]Upraviť

Z textu nie je jasné, či autor považuje za súčasť Karpát v (nejakom) širšom zmysle aj Vonkajšie karpatské zníženiny (vrátane rumunských tzv. Predkarpát/Subkarpát) a/alebo Panónsku panvu (spolu s menšími pohoriami na nej) a/alebo Transylvánsku plošinu a/alebo Dolnodunajskú nížinu (napr. o Transylvánskej plošine/panve píše je samostatnou veľkou územnou jednotkou..., ktorú treba na vyššie úrovni považovať za najrozsiahlejšiu vnútornokarpatskú panvu).

Podľa českého, slovenského a poľského členeniaUpraviť

Podľa rumunského členeniaUpraviť

Podľa podrobného zoznamu pohorí V. KrálaUpraviť

Podľa J. Kondrackého (1989)Upraviť

Karpatský región (megaregión):

Vlastné Karpaty (na rozdiel od "Karpatského regiónu") teda zrejme (buď priamo podľa Kondrackého alebo len podľa jeho interpretácie poľskou wikipédiou) zahŕňajú vyššie uvedené položky okrem Západných, Severných a Východných Vonkajších karpatských zníženín; Panónskej panvy a Dolnodunajskej nížiny.

Podľa geomorfologického členenia Česka a Slovenska[6][7]Upraviť

Karpaty:

Poznámky:

 • Zahŕňa len Karpaty zasahujúce aj na územie Česka a Slovenska (implicitne aj Poľska)
 • Panónska panva nie je zahrnutá pod Karpaty, ale tvorí naopak jednotku na rovnakej úrovni ako Karpaty.

Podľa staršieho orografického členenia Česko-Slovenska[8]Upraviť

Karpaty:

Poznámka: Zahŕňa len Karpaty zasahujúce aj na územie Česka alebo Slovenska.

Podľa Internet Enc. of Ukraine [9]Upraviť

Karpaty:

Karpaty (podľa alternatívneho delenia):

Karpaty (podľa sovietskeho delenia):

Podľa Enc. Britannica [10]Upraviť

Karpaty:

Podľa Slovenského náučného slovníka[11]Upraviť

Karpaty:

Poznámky:

 • Podľa (nejasného) textu a mapy v hesle ČSR sa Vihorlat chápe niekedy aj ako pohorie mimo Karpát
 • V samostatnom hesle Poloninské Karpaty je ako ich východná hranica uvedené Rodenské sedlo

ReferencieUpraviť

 1. Prociková, A. a kolektív, 1992. Školský lexikón. SPN, Bratislava, 376 s.
 2. kol. autorov. Slovensko II. (Príroda) [online]. Bratislava: Obzor, 1972. Dostupné online.
 3. heslá „Karpaty“ a „Východné Karpaty“ in: Encyklopédia Slovenska
 4. Karpaty in: Pyramída, str. 1851
 5. Král, V.: Fyzická geografie Evropy, 2001
 6. . Dostupné online.
 7. . Dostupné online.
 8. Götz, A.: Atlas Československé socialistické republiky, 1966 (autori sú J. Demek a E. Mazúr)
 9. . Dostupné online.
 10. . Dostupné online.
 11. heslá Karpaty a ČSR - Zemepis a prírodopis in: BUJNÁK, Pavel, ed.: Slovenský náučný slovník, 1932