Internacionalizácia a lokalizácia – Ostatné jazyky