Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe – Ostatné jazyky