Štefan Náhalka

Štefan Náhalka (* 16. marec 1916, Liptovská Teplička – † 6. marec 1975, Rím, Taliansko); rímskokatolícky kňaz, slovenský novotomistický filozof a teológ, významný exilový spisovateľ a dejateľ.

Štefan Náhalka
slovenský exilový spisovateľ a katolícky kňaz
Narodenie16. marec 1916
Liptovská Teplička
Úmrtie6. marec 1975 (58 rokov)
Rím, Taliansko

ŽivotopisUpraviť

Najprv bol na základnej škole vo svojej rodnej obci, ktorá je pomenovaná podľa neho. Potom išiel na gymnázium do Levoče. Po absolvovaní gymnázia v Levoči študoval teológiu v Ríme. Doktorát teológie získal na rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity roku 1944 v odbore katolícka vierouka obhajobou dizertačnej práce „Láska v duchovnom živote“. V roku 1946 ho spišský biskup Ján Vojtaššák povolal za svojho tajomníka a neskôr ho ustanovil za profesora teológie v Teologickom ústave Spišskej Kapituly. Ako významný katolícky intelektuál stal sa terčom komunistickej polície, ktorá po ňom stále sliedila. Po zaistení biskupa J. Vojtaššáka roku 1950 ušiel a pred ŠtB sa skrýval dva roky. Na jar 1953 sa mu podarilo emigrovať do Rakúska a odtiaľ do Talianska. V Ríme sa intenzívne zapojil do práce v rámci Ústrednej katolíckej kancelárie. Po odchode Antona Boteka do Kanady roku 1965 prevzal vedenie Slovenského katolíckeho ústredia v Ríme i redigovanie mesačníka Hlasy z Ríma. Ďalej redigoval časopisy Slovenský kňaz a Slovak Studies. Mal významný podiel na vybudovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme (1963) a stal sa jeho prvým rektorom. Staral sa o duchovné potreby slovenských emigrantov a zriadil misie pre Slovákov v Brazílii a v Spojenom kráľovstve. Popri veľkej angažovanosti v cirkevnom a národnom živote bol integrujúcou osobnosťou najmä Slovákov v emigrácii. Už od začiatku štyridsiatych rokov hojne prispieval svojimi náboženskými a filozofickými úvahami do viacerých časopisov: Smer, Verbum, Most, Echo, Slovak Studies, Hlasy z Ríma a Diakonia.

Dielo (výber)Upraviť

Filozofické práceUpraviť

 • Filozofia zúfalcov? In: Verbum, 1947, č. 2, s. 116 – 124 (tiež in: Rozvoj, 1949).
 • Príchod existencializmu k nám. In: Verbum, 1947, č. 4 – 5, s. 250 – 257.
 • Láska ako etos osobnosti. In: Verbum, 1947, č. 9 – 10, s. 437 – 441 a 530 – 535.
 • Láska v duchovnom živote. Košice, 1947, 79 s.
 • Pomer prírody a nadprírody. In: Smer, 1948, č. 4 – 6.
 • Jacques Maritain. In: Verbum, 1947, č. 6, s. 351 – 357.
 • Základné črty lutherskej antropológie. In: Verbum, 1948, č. 7 – 8, s. 395 – 407.
 • O správnu orientáciu človeka. In: Most, 1954.
 • Kresťanský realizmus a dialektický materializmus. In: Most, 1956, s. 112 – 121 (tiež in Slovak Studies II, 1962, s. 69 – 81).
 • „Socialistický realizmus“ a kresťanský realizmus. In: Most, 1957, s. 75 – 85.

Práce z kresťanskej etiky a spirituálnej teológieUpraviť

 • Mnohotvárna milosť Božia. In: Smer, 1943, s. 314 – 317.
 • Milosť posväcujúca, účasť na božskej prirodzenosti. In: Smer, 1948, č. 7.
 • Náš nadprirodzený život. In: Smer, 1947, č. 7, s. 257 – 263.
 • Prirodzený a nadprirodzený poriadok. In: Smer, 1947, č. 10.
 • Láska v duchovnom živote. Košice, 1947.
 • Nadprirodzená životná úroveň. In: Smer, 1948, č. 3.
 • Pomer prírody a nadprírody. In: Smer, 1948, č. 4, 5 – 6.
 • Sviatosť krstu, 1948.
 • rec.: O kresťanskú spoločnosť(zost.): T. S. Eliot: Sommes-nous encore en chrétienté, 1948. In: Verbum, 1948, č. 6 – 8, s. 461 – 467.
 • K Bohu, 1954.
 • O správnu orientáciu človeka. In: Most, 1954, č. 3, s. 1 – 12.
 • Sviatosť znovuzrodenia (1948)
 • Láska v duchovnom živote. In: Echo, 1974, č. 8, s. 31 – 38 (súhrn dizertačnej práce).

Mariologické práceUpraviť

 • Nepoškvrnená v literatúre a umení na Slovensku. In: Most, 1955, s. 151 – 176 (tiež. tal. 1957).
 • La „Mater dolorosa“ Patrona della Slovachia. In: L`Osservatore Romano, 18. X. 1965, s. 5.

Cyrilometodské práceUpraviť

 • O plný zmysel cyrilometodskej misie a jej 1100. jubilea. In: Most, 1963, č. 1 – 4.
 • Dedičstvo našich otcov. In: Hlasy z Ríma 1964, č. 1 a 1965, č. 5 – 6, 1967, č. 1, 1967, č. 7 – 8, 1968, č. 4, 6, 9 – 11, 1970, č. 1 – 12, 1971, č. 2, 4, 6 – 12, 1972, č. 3 – 12, 1973, č. 2, 5 – 8.
 • Saint Cyril and Methodius, Patrons of the Slovak Nations. Position of 1861. In: Slovak Studies, 1972, s. 149 – 152.

Duchovno-formačné práce slovenskej emigrácie a SlovenskaUpraviť

 • Náboženské položenie na Slovensku. In: Most 1954
 • Die Entwicklung des slowakischen Katholicizmus. In: Süddeutsche Rundschau, 1954, s. 29 – 43.
 • La Slovacchia d`oggi, Roma 1957.
 • Naša cesta. Rím 1958 (pod pseudonymom Michal Bystrík).
 • Osudy „Memoranda slovenského“ vo Viedni. Príspevok k memorandovej storočnici na základe úradných dokumentov. In: Most, 1961, č. 3 – 4.
 • The Persecution of the Catholic Church in Slovakia. In: Slovak Studies I, 1961.
 • Exul Familia Slovacorum. Roma, 1962.
 • Z borby Matice slovenskej proti úradnej presile. In: Letopis MS, Buenos Aires 1963.
 • O biskupovi Vojtaššákovi. In: Most, 1965.
 • U amerických bratov. In: Hlasy z Ríma, 1965, č. 10, 1966, č. 7 – 8.
 • Holy Scriptures the Slovaks. In: Slovak Studies C, 1970, s. 185 – 192.
 • Emigrants for Ideological Reasons. Roma, 1973, č. 7, s. 89.
 • Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Vznik a prvé desaťročie. Rím, 1973.
 • Mladí Slováci v zahraničí k novému spoločenstvu. In: Migrationi e turismo, Roma 1973, č. 6, s. 86 – 88.
 • Písmo sväté u Slovákov v zahraničí. In: Diakonia II, 1973, s. 11.
 • 20 rokov našej misie vo Francúzsku. In: Diakonia III, 1974, s. 77 – 78.

Práce o ňom (výber)Upraviť

 • Slovak Studies. Bibliographica 7, 1967, s. 354 (register).
 • Š. Náhalka. Smrť. In: Posol, 1975, č. 4
 • Š. Náhalka (nekrológ, pohreb). In: Hlasy z Ríma 1975, č. 3, s. 2 – 8, č. 4, s. 13, 17.
 • Slovenský biografický slovník IV. Martin, 1990, s. 258 – 259.
 • MÜNZ, T.: In: Filozofia, 1994, č. 7, s. 448 – 449.
 • NÁHALKA, Štefan. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Lúč, 2000. 852 s. ISBN 80-7114-300-6. S. 972 – 976.
 • Š. Náhalka, kňaz a národovec. In: Katolícke noviny, 20. 3. 2005.
 • LETZ, J.: In: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, 2010, s. 89 – 92,110, 129, 143 – 144, 149, 220, 227, 337.

Externé odkazyUpraviť