Žľab (prítok Trnávky)

Žľab[1] je potok v regióne Dolné Považie, v obci Boleráz v okrese Trnava v Trnavskom kraji. Je ľavostranným prítokom vodného toku Trnávka a má dĺžku 1,4 km. Je vodným tokom VII. rádu.

Žľab
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Trnavský kraj
Okres Trnava
Obec Boleráz
prameň Boleráz
 - poloha Žľab (pole v Boleráze)
 - výška 192 m
 - súradnice 48°28′01″S 17°30′57″V / 48,4670°S 17,5157°V / 48.4670; 17.5157
Ústie Trnávka
 - poloha Boleráz
 - výška 170 m
 - súradnice 48°27′44″S 17°30′01″V / 48,4621°S 17,5002°V / 48.4621; 17.5002
Dĺžka 1,4 km
Rád toku VII.
Hydrologický identifikátor 4-21-16-1155
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v blízkosti poľa Žľab 635 m n. m. v centrálnej časti obce Boleráz, z ktorého vyteká v poľnohospodárskom extraviláne v nadmorskej výške 192 m n. m.. Patrí do obce Boleráz, okresu Trnava v Trnavskom kraji a nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská pahorkatina, v geomorfologickom podcelku Trnavská pahorkatina.[2].

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom, veľkým oblúkom sa stáča na východ, ľavým brehom obmýva les Dolný háj, pravým brehom obmýva pole Žľab, v nadmorskej výške 174 m n. m. podteká železnicu z Trnavy do Bolerázu, na okraji intravilánu obce Boleráz v nadmorskej výške 170 m n. m. ústi do vodného toku Trnávka ako jej ľavostranný prítok.

Vodný tok Žľab nemá žiadny významnejší prítok.[3][4][5].

Pôvod názvu upraviť

Hydronymum Žľab na území obce Boleráz má pôvod v názve dnešného poľa rovnakého názvu Žľab. Názov poľa Žľab v obci Boleráz má pôvod v charakteristickom výskyte žľabu v oblasti, ktorou potok v čase pomenovacieho procesu pretekal, resp. ktoré bolo s týmto objektom ináč spájané, s významom malá podlhovastá priehlbeň, podlhovasté koryto často značnej dĺžky slúžiace na odvádzanie vody. Zo slovného základu žľab bolo utvorené jednoslovné hydronymum ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä v hydronymii[6]. Názov vodného toku Žľab bol štandardizovaný v roku 1984[7]. V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Žľab je jedinečným hydronymom (február 2022); bez nebezpečenstva homonymie. Homonymná konkurencia sa objavuje ale v kategórii kanálov Žľab (kanál).

Referencie upraviť

  1. Názvy potokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-17.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-17]
  3. Priebeh vodného toku Žľab v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-02-19].
  4. Geografické názvy okresu Trnava A3. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-261/1984 z 28.9.1984. 97 s. S. 14, 75, 93. 79-901-85 GNO.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 141. 079-902-87
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  7. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-1734/2012 zo dňa 19.3.2012 o štandardizácii 18 názvov vodných tokov z územia Slovenskej republiky. Spravodajca ÚGKK SR, ročník 44, 2012, čiastka 2, s. 16. Dostupné online na [4] [cit. 2022-02-19].