Žľab[1] je kanál v regióne Záhorie, v obci Borský Mikuláš v okrese Senica v Trnavskom kraji. Je ľavostranným prítokom vodného toku Ságelský potok a má dĺžku 1,4 km. Je vodným tokom V. rádu.

Žľab
kanál
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Trnavský kraj
Okres Senica
Obec Borský Mikuláš
zdrojnica Borský Mikuláš
 - poloha Borský Mikuláš
 - výška 222 m
 - súradnice 48°36′37″S 17°12′24″V / 48,6103°S 17,2066°V / 48.6103; 17.2066
Ústie Ságelský potok
 - poloha Borský Mikuláš
 - výška 195 m
 - súradnice 48°37′18″S 17°12′17″V / 48,6218°S 17,2048°V / 48.6218; 17.2048
Dĺžka 1,4 km
Rád toku V.
Hydrologický identifikátor 4-13-03-998
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Zdrojnica upraviť

Začína sa v centrálnej časti obce Borský Mikuláš na pomedzí medzi lesným extravilánom a poľnohospodárskym extravilánom pri ceste z Borského Mikuláša do Lakšárskej Novej Vsi v nadmorskej výške 222 m n. m.. Patrí do obce Borský Mikuláš, okresu Senica v Trnavskom kraji a nachádza sa v geomorfologickom celku Borská nížina, v geomorfologickom podcelku Bor.[2].

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie severným smerom cez poľnohospodársky extravilán, priberá ľavostranný prítok Škriepička, pri poľnohospodárskej farme na južnom okraji intravilánu obce Borský Mikuláš v nadmorskej výške 195 m n. m. ústi do vodného toku Ságelský potok ako jeho ľavostranný prítok. Ságelský potok je ďalej prítokom Myjavy.

Kanál Žľab má jeden krátky prítok.[3][4].

Pôvod názvu upraviť

Kanál Žľab na území obce Borský Mikuláš má pôvod v charakteristickom výskyte žľabu v oblasti, ktorou potok v čase pomenovacieho procesu pretekal, resp. ktoré bolo s týmto objektom ináč spájané, s významom malá podlhovastá priehlbeň, podlhovasté koryto často značnej dĺžky slúžiace na odvádzanie vody. Zo slovného základu žľab bolo utvorené jednoslovné hydronymum ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä v hydronymii[5]. Názov kanála Žľab bol štandardizovaný v roku 2009[6] V priestore slovenskej hydronymie kanálov hydronymum Žľab je jedinečným hydronymom (február 2022); bez nebezpečenstva homonymie. Homonymná konkurencia sa objavuje ale v kategórii prirodzených potokov Žľab (prítok Trnávky).

Referencie upraviť

  1. Názvy kanálov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-20.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-17]
  3. Priebeh kanála Žľab v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] Archivované 2022-01-31 na Wayback Machine [cit. 2022-02-19].
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 139. 079-902-87
  5. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  6. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-5596/2009 zo dňa 4.9.2009 o štandardizácii 302 názvov vodných tokov. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2009, ročník 41, čiastka 4, s. 64-73. S. 73. Dostupné online [4] Archivované 2022-01-20 na Wayback Machine [cit. 2021-09-06.].