AVR

rodina jednočipových RISC mikrokontrolérov

AVR je rodina mikrokontrolérov vyvíjaná od roku 1996 spoločnosťou Atmel, ktorá bola v roku 2016 odkúpená spoločnosťou Microchip Technology. Sú to 8-bitové jednočipové mikrokontroléry s Modifikovanou harvardskou architektúrou. AVR bola jedna s prvých rodín mikrokontrolérov, ktorá používala na ukladanie programu pamäť Flash, na rozdiel od pamätí typu ROM, EPROM alebo EEPROM.

Logo AVR
Rôzne staršie mikrokontroléry rodiny AVR: ATmega8 v puzdre DIP-28N, ATxmega128A1 v puzdre TQFP-100, ATtiny45 v puzdre SO-8
ATmega328P v puzdre DIP-28N. Tento čip sa často používa na doskách Arduino.

Mikrokontroléry AVR sa používajú na mnoho účelov vo vstavaných systémoch. Bežné je aj amatérske a vzdelávacie použitie. Známe sú pre ich použitie v doskách Arduino.

Prehľad zariadení upraviť

AVR používa Modifikovanú harvardskú architektúru, v ktorej sú program a dáta uložené vo fyzicky oddelených pamätiach, pre ktoré sa používa rozdielny adresový priestor, avšak program dokáže čítať dáta z programovej pamäte pomocou špeciálnych inštrukcii.

Základné rodiny upraviť

Čipy AVR sa delia na nasledovné rodiny:

tinyAVR – séria ATtiny

Veľkosť pamäte Flash Frekvencia [MHz] Puzdro SRAM EEPROM
0,5 až 32 KB 1,6 až 20 s 6 až 32 vývodmi 64 až 3072 bajtov 64 až 256 bajtov

Séria ATtiny obsahuje mikrokontroléry v malom puzdre s obmedzenou sadou periférnych zariadení. Avšak súčasťou upravených sérií tinyAVR 0/1/2 (uvedených na trh v roku 2016) sú:

 • Periférne zariadenia vyrovnávajúce sa alebo previšujúce sériu megaAVR 0
 • Event System – systém udalostí
 • Vylepšená sada inštrukcií AVRxt, hardvérový obvod na násobenie

megaAVR – séria ATmega

Veľkosť pamäte Flash Frekvencia [MHz] Puzdro SRAM EEPROM
4 až 256 KB 1,6 až 20 s 28 až 100 vývodmi 256 až 16384 bajtov 256 až 4096 bajtov

Séria ATmega obsahuje mikrokontroléry s rozšírenou sadou inštrukcií (inštrukcie na násobenie a na prácu s väčšími programovými pamäťami), s veľkým množstvom periférnych zariadení, s väčšou programovou pamäťou a s veľkým množstvom vývodov. Mikrokontroléry série megaAVR 0, ktorá bola uvedená na trh v roku 2016, majú aj nasledovnú funkcionalitu:

 • Event system
 • Nové periférne zariadenia s vylepšenými funkciami
 • Vylepšenú sadu inštrukcií AVRxt

AVR Dx – Rodina AVR Dx obsahuje viacero sérií mikrokontrolérov, ktoré sa zameriavajú na interakciu človeka s počítačom, úpravu analógového signálu a prevádzkovú bezpečnosť.

Veľkosť pamäte Flash Frekvencia [MHz] Puzdro SRAM EEPROM
16 až 128 KB 20 až 24 pri napätiach 1,8 až 5,5 voltov s 14 až 64 vývodmi 14 až 16 kibibajtov 512 bajtov

Označenia čipov sú vo formáte AVRffDxpp, pričom ff znamená veľkosť pamäte Flash, x znamená sériu a pp znamená počet vývodov. Napríklad: AVR128DA64 – 64-vývodový mikrokontrolér zo série DA so 128 KB flash pamäte. Všetky čipy z rodiny AVR Dx obsahujú:

 • Asynchronický časovač typu D, ktorý dokáže bežať rýchlejšie ako CPU
 • 12-bitový ADC
 • 10-bitový DAC

Série rodiny AVR Dx:

 • Séria AVR DA (vydaná začiatkom roka 2020)
 • Séria AVR DB (vydaná v strede roka 2020)
 • Séria AVR DD (v septembri 2020 ešte nevydaná)
 • Séria AVR EA (v septembri 2020 ešte nevydaná)

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku AVR microcontrollers na anglickej Wikipédii.