Adenozín-5'-fosfosulfát

chemická zlúčenina

Adenozín-5'-fosfosulfát (APS) alebo adenylylsulfát[1] je derivát adenozínmonofosfátu, ktorý má 5' fosfáte viazanú sulfátovú skupinu. Táto látka vzniká u niektorých organizmov v metabolizme síry.

Adenozín-5'-fosfosulfát
Adenozín-5'-fosfosulfát
Adenozín-5'-fosfosulfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C10H12N5O10PS
Synonymá [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purín-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolán-2-yl]metylhydrogén(sulfooxy)fosfonát
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 429,30 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 485-84-7
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vznik upraviť

APS vzniká reakciou ATP sulfurylázy:

SO42− + ATP → APS + PPi

APS sa potom môže premieňať na PAPS pôsobením APS kinázy:

APS + ATP → PAPS + ADP

U nižších organizmov sú tieto dva kroky katalyzované uvedenými enzýmami. U vyšších organizmov, vrátane ľudí, je táto reakcia katalyzovaná bifunkčnou 3'-fosfoadenozín-5'-fosfosulfátsyntázou (PAPSS1 a PAPSS2), ktorá ma sulfurylázovú i kinázovú doménu, vďaka ATP ako donoru fosfátu.[2][3]

Redukcia sulfátu upraviť

APS sa spolu s PAPS uplatňujú pri redukcii síranov (sulfátov) na siričitany (sulfity). U sulfát redukujúcich mikroorganizmov funguje sulfát ako koncový príjemca elektrónov, podobne ako O2 u aeróbnych organizmov (v elektrónovom transportnom reťazci). Sulfát sa neredkuje priamo, ale musí byť aktivovaný v podobe APS alebo PAPS. Redukcia APS vedie k vzniku siričitanu, ktorý sa ďalej redukuje na sulfán, ktorý sa následne vylučuje. Tento proces sa nazýva disimilačná redukcia síranov.[4]

 
Jedna z dráh, pomocou ktorých baktérie redukujú sulfáty.

Okrem toho však môže u niektorých organizmov prebiehať iný mechanizmus. V tomto mechanizme odovzdáva APS sulfhydrylovú skupinu na tiolovú skupinu prenášača, čím vzniká skupina RS-SO32-. Táto skupina sa následne pomocou feredoxínu redukuje až na RSS-, z čoho sa sulfidový anión prenáša na O-acetylserín, čím vzniká cysteín.Tým sa regeneruje prenášač a cysteín sa ďalej používa na syntézu metionínu.[1]

Referencie upraviť

  1. a b ŠKÁRKA, Bohumil; FERENČÍK, Miroslav. Biochémia. 3. vyd. [s.l.] : [s.n.], 1992. ISBN 80-05-01076-1. S. 292-296.
  2. Human 3′-Phosphoadenosine 5′-Phosphosulfate Synthetase 1 (PAPSS1) and PAPSS2: Gene Cloning, Characterization and Chromosomal Localization. Biochemical and Biophysical Research Communications, February 2000, s. 437–444. DOI10.1006/bbrc.2000.2123. PMID 10679223.
  3. Human 3′-phosphoadenosine 5′-phosphosulfate (PAPS) synthase: Biochemistry, molecular biology and genetic deficiency. IUBMB Life, 2003, s. 1–11. DOI10.1080/1521654031000072148. PMID 12716056.
  4. M. T. Madigan, J. M. Martinko, J. Parker “Brock Biology of Microorganisms” Prentice Hall, 1997. ISBN 0-13-520875-0.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 3'-Phosphoadenosine-5'-phosphosulfate na anglickej Wikipédii.