Akkad (mesto)

Akkad je názov doteraz neobjaveného hlavného mesta Akkadskej ríše, ktoré okolo roku 2340 pred Kr. založil Sargon Akkadský. Akkad sa pravdepodobne nachádzal na brehu Eufratu neďaleko Sipparu, v blízkosti dnešného Bagdadu. Akkad obývali semitskí Akkadi.

Základné články
Mezopotámia, chronológia, asýriológia
Geografia
rieky: EufratTigris
dnes: Irak
oblasti: Sumer, Akkad, Babylonia, Asýria, Mezopotámia
Ríše, kultúry, obdobia (zhruba chronologicky)
Jadro Mezopotámie:

Obejdská kultúra
Urucká kultúra
Džemdetnasrská kultúra
Sumeri a Semiti (Akkadi)
Ranodynastické obdobie
Akkadská ríša
Guti (Gutejci)
Lagaš II (II. lagašská dynastia)
Ur III (III. urská dynastia)
Staroasýrska ríša
Starobabylonská ríša (Amorejci)
Stredobabylonská ríša (Kassiti)
Stredoasýrska ríša
Mitanni (Churriti)
Novoasýrska ríša
Novobabylonská ríša
Perzská ríša

Periféria Mezopotámie:

Elam, Urartu, Média, Mitanni,
Chetiti, Staroveký Egypt, Prímorie,
Chaldejci, Aramejci, Musasir, Mannejci,
Feničania, Júdsko, Izrael, Peržania

Mestá (výber)
Eridu, Ur, Uruk, Kiš, Lagaš, Nippur

Aššur, Akkad, Ninive, Nuzi, Nimrúd

Dlhý zoznam: Mezopotámia
Vládcovia
Kráľovské zoznamy: Sumer, Babylon, Asýria
Moderné zoznamy: Babylon, Akkad, Aššur,

Ur, Kiš, Uruk, Isin, Lagaš, Mari, Ešnunna, Mitanni, Guti

Jazyk, kultúra, náboženstvo
klinové písmo
sumerčina, akkadčina (babylončina, asýrčina),
amorejčina, elamčina, churritčina
Náboženstvo Mezopotámie
Gilgameš, Nibiru

V neskoršej babylonskej literatúre sa meno „Akkad“ a „Sumer“ stalo súčasťou kráľovského titulu a kráľ Babylonie bol označovaný ako „kráľ zo Sumeru a Akkadu“. Tým slovo Akkad nadobudlo nový význam - akéhosi kraja okolo mesta Akkad. Podľa literárnych pamiatok bolo mesto Akkad v 6. storočí pred Kr. už zničené, ale jeho poloha bola známa.

Mesto Akkad sa raz spomína aj v Starom zákone (Genesis 10:10).

Slovo Akkad je pravdepodobne odvodené zo sumerského slova „Agade“, objavuje sa napr. v Sumerskom kráľovskom zozname.

GalériaUpraviť