Bezúhonnosť

Bezúhonnosť môže byť:

 • stav (resp. vlastnosť byť) bez úhony, t.j.:
  • stav (resp. vlastnosť byť) bez mravného či povahového nedostatku či pochybenia a/alebo bez hany, počestnosť, zachovalosť, (mravná) zachovanosť, statočnosť[1][2][3][4][5][6], pozri česť, statočnosť
  • zriedkavo: stav (resp. vlastnosť byť) bez chyby (čiže bezchybnosť), bez vady, bez nedostatku, bez poškodenia (napr. bezúhonnosť krásy, bezúhonnosť fungovania)[3][4][7], pozri chyba
  • zastarano: nevinnosť (vo všeobecnom, t.j. nielen v pohlavnom, význame)[8][9]
 • v práve: a) neodsúdenosť za žiadny trestný čin alebo za niektoré typy trestných činov, b) riadnosť vedenia života[10], pozri bezúhonnosť (právo)

ReferencieUpraviť

 1. bezúhonný. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 88.
 2. bezúhonný. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4.
 3. a b bezúhonný; bezúhonne; bezúhonnosť. In: JÁNOŠÍK, Anton; JÓNA, Eugen. Slovník spisovného jazyka slovenského. Diel 1. A – J. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1946 – 1949. 992 s. S. 109.
 4. a b bezúhonný; úhona. In: Slovník spisovného jazyka českého [1]
 5. zachovalý. In: Česko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1979. 790 s. S. 690.
 6. bezúhonnosť. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4. ; bezúhonný. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 7. Nesmrteľní - TV program [online]. Bratislava: Rozhlas a televízia Slovenska, [cit. 2021-12-15]. Dostupné online.
 8. bezúhonný. In: Přiruční slovník jazyka českého [2]
 9. úhona. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 10. Pozri zdroje uvedené v článku bezúhonnosť (právo)
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.