Biotechnológia je technológia založená na využívaní poznatkov z biológie, ktorá sa využíva v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a v medicíne. Ide najmä o využívanie mikroorganizmov.

Štruktúra inzulínu

Existuje veľa definícií. Definícia sformulovaná Spojenými národmi v „Dohode o biologickej diverzite“ znie: „Biotechnológia je akákoľvek technológia, ktorá využíva biologické systémy, živé organizmy alebo ich časti k určitej výrobe alebo ich premene, či inému špecifickému použitiu.“

Jedna zo sekcií biotechnológie sa zaoberá produkciou potravín (pivo, mliečne produkty, kvasnice…). Niektoré prírodné baktérie sa využívajú aj na ťažbu niektorých prvkov (tzv. bioleaching, v prípade rastlín tzv. fytomining).

Biotechnológia sa uplatňuje aj pri úprave odpadov a organických materiálov (napr. kompostovanie, anaeróbne trávenie, mechanicko-biologická úprava). Používa sa aj na revitalizáciu znečistenej pôdy (bioremediácia). Široké uplatnenie má aj v medicíne, napríklad pri výrobe antibiotík, niektorých amínokyselín a pod.

Intenzívne sa rozvíjajúcim odvetvím biotechnológie sú genetické manipulácie. Pri genetickej manipulácii sa do jedného organizmu cielene vnáša určitý gén, či gény, iného organizmu. Tieto geneticky modifikované organizmy (GMO) sa dnes vo veľkej miere využívajú v medicíne (výroba inzulínu a iných hormónov), v potravinárskom priemysle (napr. rekombinantný chymozín na výrobu syrov) alebo v poľnohospodárstve (odrody kukurice a bavlny odolné proti hmyzu, sója odolná proti herbicídom).

Rozdelenie biotechnológií

upraviť

Disciplíny biotechnológie sa dajú klasifikovať podľa rôznych kategórií. Pomerne bežná je klasifikácia na základe oblasti, v ktorej sa použije výsledný biotechnologický produkt:

  • Červená biotechnológia – využívaná v lekárstve a farmácii. Príkladom môžu byť baktérie produkujúce antibiotiká alebo ľudský inzulín či rekombinantné adenovírusy používané v génovej terapii.
  • Biela biotechnológia (alebo sivá biotechnológia) –  aplikovaná pri priemyselnej výrobe chemických látok. Výhodou použitia živých organizmov alebo enzýmov v priemyselnej výrobe je väčšinou lepšia ekonómia výroby a prospech pre životné prostredie v podobe menšieho množstva odpadu.
  • Zelená biotechnológia –  používaná v poľnohospodárstve. Príkladom môžu byť bakteriálne kmene používané pri kompostovaní, alebo transgénne plodiny.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Biotechnologie na českej Wikipédii.