Budínska kronika

Budínska kronika je latinská pôvodne rukopisná uhorská kronika, ktorá vznikla za vlády Karola Róberta (1308 – 1342). Jej prvá tlačená verzia z 15. storočia sa nazýva Chronica Hungarorum.

Rukopisná verzia sa zachovala v 4 kódexoch. Najlepšie sa pôvodný text kroniky zachoval v kódexe zo sklonku 15. storočia nájdenom v knižnici Trnavčana Ján Sambuca.

Verzia v kódexe Jána Sambuca sa začína tzv. Hunskou kronikou, nasleduje výklad historických udalostí do konca 14. storočia (do konca vlády Ľudovíta Veľkého, t. j. 1382) a končí kronikárskymi záznamami o najdôležitejších udalostiach rokov 1383 až 1468, t. j. až po vládu Mateja Korvína.

Budínska kronika patrí do tzv. prvej skupiny (t. j. rodiny, skladobného okruhu) uhorských kroník 14. storočia (t. j. tzv. Kroniky 14. storočia);[1] druhú skupinu tvorí Obrázková kronika.

ZdrojeUpraviť

  1. STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo: počiatky stredovekého Slovenska: rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2004. ISBN 80-224-0812-3. S. 170.

Pozri ajUpraviť